Main Menu
User Menu

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946]

Commander´s Order of Jan Zizka of Trocnov

     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Název v originále:
Original Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, zlatá hvězda
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, stříbrná hvězda
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové 1973.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#289288Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
osmicípá hvězda
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Základem řádu I. stupně je osmicípá hvězda v průměru 70 mm, v jejímž středu je relief jednookého Žižky a kolem reliefu heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte" I. stupeň je stříbrný a celý pozlacený
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce. I. stupeň řádu se vyznačuje dvěma zkříženými palcáty připevněnými na stužce; I. stupeň se rozlišuje palcáty pozlacenými, hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0251.htm
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#338136Verze : 2
     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, II. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
osmicípá hvězda
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Základem řádu II. stupně je osmicípá hvězda v průměru 70 mm, v jejímž středu je relief jednookého Žižky a kolem reliefu heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte" II. stupeň je celý stříbrný
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10 mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce. II. stupeň řádu se vyznačuje dvěma zkříženými palcáty připevněnými na stužce; II. stupeň se rozlišuje palcáty postříbřenými. Hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0301.htm
portal.gov.cz
https://www.ww2awards.com/award.asp%3Fid%3D36
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#338133Verze : 2
     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, III. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
kruhový terč o průměru 35 mm
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
III. stupeň je kruhový terč o průměru 35 mm, na jehož líci je heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte" a na rubu v horní části nápis "Československý" velitelský řád Jana Žižky z Trocnova" a pod ním zkřížené palcáty
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0301.htm

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946] - Dekret k velitelskému Řádu Jana Žižky

Dekret k velitelskému Řádu Jana Žižky
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#338134Verze : 2
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 1st Degree
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1946 Beneš, Edvard
28.08.1948 Gottwald, Klement
DD.MM.1953 Zápotocký, Antonín
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#560642Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, II. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 2nd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.10.1949 Kričfaluši, Michal
DD.MM.RRRR Kvapil, Oldřich
DD.MM.RRRR Raichl, Vlastislav
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#560643Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, III. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 3rd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1947 Višňovský, Vojtech Juraj
DD.MM.1949 - Cilc, Emil
DD.MM.1949 Lalo, Juraj
DD.MM.1949 Ohrablo, Cyril-Method
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#560644Verze : 0
MOD
cs.wikipedia.org

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946] - Stříbrná hvězda (II. stupeň)

Stříbrná hvězda (II. stupeň)
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946] - Zlatá hvězda (I. stupeň)

Zlatá hvězda (I. stupeň)
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#644243Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 1st Degree
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
DD.MM.RRRR 1. pěší pluk
1st Infantry Regiment
1. pěší pluk
DD.MM.RRRR 3. pěší pluk
3rd Infantry Regiment
3. pěší pluk
DD.MM.RRRR 51. střelecký pluk
51st Rifle Regiment
51. střelecký pluk
DD.MM.RRRR 7. tankový pluk
7th Tank Regiment
7. tankový pluk
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#720462Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, II. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 2nd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#720463Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, III. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 3rd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#720464Verze : 0
MOD