Main Menu
User Menu

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946]

Commander´s Order of Jan Zizka of Trocnov

     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Název v originále:
Original Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, zlatá hvězda
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, stříbrná hvězda
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové 1973.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#289288Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
osmicípá hvězda
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Základem řádu I. stupně je osmicípá hvězda v průměru 70 mm, v jejímž středu je relief jednookého Žižky a kolem reliefu heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte" I. stupeň je stříbrný a celý pozlacený
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce. I. stupeň řádu se vyznačuje dvěma zkříženými palcáty připevněnými na stužce; I. stupeň se rozlišuje palcáty pozlacenými, hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0251.htm
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#338136Verze : 2
     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, II. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
osmicípá hvězda
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Základem řádu II. stupně je osmicípá hvězda v průměru 70 mm, v jejímž středu je relief jednookého Žižky a kolem reliefu heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte" II. stupeň je celý stříbrný
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10 mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce. II. stupeň řádu se vyznačuje dvěma zkříženými palcáty připevněnými na stužce; II. stupeň se rozlišuje palcáty postříbřenými. Hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0301.htm
portal.gov.cz
https://www.ww2awards.com/award.asp%3Fid%3D36
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#338133Verze : 2
     
Název:
Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, III. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
kruhový terč o průměru 35 mm
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
III. stupeň je kruhový terč o průměru 35 mm, na jehož líci je heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte" a na rubu v horní části nápis "Československý" velitelský řád Jana Žižky z Trocnova" a pod ním zkřížené palcáty
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0301.htm

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946] - Dekret k velitelskému Řádu Jana Žižky

Dekret k velitelskému Řádu Jana Žižky
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#338134Verze : 2
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 1st Degree
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1946 Beneš, Edvard
28.08.1948 Gottwald, Klement
DD.MM.1953 Zápotocký, Antonín
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#560642Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, II. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 2nd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.10.1949 Kričfaluši, Michal
DD.MM.RRRR Kvapil, Oldřich
DD.MM.RRRR Raichl, Vlastislav
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#560643Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, III. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 3rd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1947 Višňovský, Vojtech Juraj
DD.MM.1949 - Cilc, Emil
DD.MM.1949 Lalo, Juraj
DD.MM.1949 Ohrablo, Cyril-Method
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#560644Verze : 0
MOD
cs.wikipedia.org

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946] - Stříbrná hvězda (II. stupeň)

Stříbrná hvězda (II. stupeň)
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova [1946] - Zlatá hvězda (I. stupeň)

Zlatá hvězda (I. stupeň)
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-rad-Jana-Zizky-z-Trocnova-1946-t78703#644243Verze : 0
MOD