Main Menu
User Menu
Reklama

Vojenský řád bílého lva Za vítězství [1945]

Military Order of the White Lion "For Victory" / Vojenský řád bílého lva Za vítězství

     
Název:
Name:
Vojenský řád bílého lva Za vítězství
Název v originále:
Original Name:
Vojenský řád bílého lva Za vítězství
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.02.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Struktura:
Structure:
Vojenský řád bílého lva Za vítězství, hvězda I. stupně
Vojenský řád bílého lva Za vítězství, hvězda II. stupně
Vojenský řád bílého lva Za vítězství, kříž
Vojenský řád bílého lva Za vítězství, zlatá medaile
Vojenský řád bílého lva Za vítězství, stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové 1973.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#289287Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Název v originále:
Original Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.02.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
hvězda
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Střed hvězdy tvoří stříbrný, lesklý dvojkruh na půdě granátově smaltované.V mezikruží je umístěno stříbrné lesklé heslo "Za vítězství". Prostor vnitřního kruhu je vyplněn stříbrným lvem malého státního znaku v mdlém provedení, který v dolní části opírá se o dva zkřížené meče, které nepřesahují vnější kruh. První stupeň hvězdy má okruží středového medailonu, nápis "Za vítězství″ a meče v dolní části medailonu pozlaceny. Od zevnějšího stříbrného kruhu vybíhají šikmo nazad v osmihrannou hvězdici pozlacené leštěné paprsky, mající tvar dlouhých k obvodu hvězdy se rozšiřujících jehlanců. Rozměry hvězdy: Celkový průměr 58 mm, průměr vnějšího kruhu 26 mm a vnitřního 18 mm. Zadní strana hvězdy má uprostřed čočku o průměru 26 mm s monogramem ČSR. Hvězda nosí se na pravé straně prsou.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí-li vyznamenaný pouze stužku Československého vojenského řádu "Za vítězství", je tato stužka opatřena miniaturou příslušného odznaku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
43/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra ze dne 26. ledna 1946
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#350926Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda II. stupně
Název v originále:
Original Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda II. stupně
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.02.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
hvězda
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Střed hvězdy tvoří stříbrný, lesklý dvojkruh na půdě granátově smaltované.V mezikruží je umístěno stříbrné lesklé heslo "Za vítězství". Prostor vnitřního kruhu je vyplněn stříbrným lvem malého státního znaku v mdlém provedení, který v dolní části opírá se o dva zkřížené meče, které nepřesahují vnější kruh. Druhý stupeň hvězdy má meče ve ve mdlém stříbrném provedení. Od zevnějšího stříbrného kruhu vybíhají šikmo nazad v osmihrannou hvězdici stříbrné leštěné paprsky, mající tvar dlouhých k obvodu hvězdy se rozšiřujících jehlanců. Rozměry hvězdy: Celkový průměr 58 mm, průměr vnějšího kruhu 26 mm a vnitřního 18 mm. Zadní strana hvězdy má uprostřed čočku o průměru 26 mm s monogramem ČSR. Hvězda nosí se na pravé straně prsou.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí-li vyznamenaný pouze stužku Československého vojenského řádu "Za vítězství", je tato stužka opatřena miniaturou příslušného odznaku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
43/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra ze dne 26. ledna 1946
http://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0251.htm
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#338171Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", kříž řádu
Název v originále:
Original Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", kříž řádu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.02.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
kříž
stuha
Klenot:
Badge:
Stejnoramenný kříž o průměru 51 mm, jehož ramena pramení z kruhu o průměru 19 mm. Konec každého ramene je rozeklán ve 3 hroty, které jsou chráněny a zdobeny kuličkou. Ramena jsou na přední straně granátově smaltovaná, jejichž okraje a kuličky na hrotech jsou zlaté a leštěné.Na kruhu kříže je umístěn střed hvězdy II. stupně, redukovaný na 19mm. Zadní strana kříže je zlatá, leštěná a uprostřed s čočkou o průměru 19mm s monogramem ČSR.S kuličkou na horním ramenu kříže je pohyblivě spojen malý zlatý kroužek k zavěšení na řádovou stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí-li vyznamenaný pouze stužku Československého vojenského řádu "Za vítězství", je tato stužka opatřena miniaturou příslušného odznaku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
43/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra ze dne 26. ledna 1946
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#338172Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", zlatá medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.02.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
medaile
stuha
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" je ražena ze stříbra 800/1000 ryzosti, mají průměr 26.5mm a na obrubě 2mm síly. Ve středním poli lícní strany, mající průměr 18mm, je umístěn malý státní znak republiky Československé. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis "Za vítězství" a při dolním okraji medaile pod nápisem jsou dva zkřížené meče. Na rubu medaile je uprostřed monogram "ČSR" s vavřínovou snítkou. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis "Pravda vítězí" a při dolním okraji medaile pod nápisem je lipová snítka. Zlatá medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" je pozlacená. Medaile jsou zavěšeny na stuze jednoduchým závěsným kroužkem, a to zlatá pozlaceným.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí-li vyznamenaný pouze stužku Československého vojenského řádu "Za vítězství", je tato stužka opatřena miniaturou příslušného odznaku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
43/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra ze dne 26. ledna 1946
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#338173Verze : 0
     
Název:
Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", stříbrná medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.02.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
medaile
stuha
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" je ražena ze stříbra 800/1000 ryzosti, mají průměr 26.5mm a na obrubě 2mm síly. Ve středním poli lícní strany, mající průměr 18mm, je umístěn malý státní znak republiky Československé. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis "Za vítězství" a při dolním okraji medaile pod nápisem jsou dva zkřížené meče. Na rubu medaile je uprostřed monogram "ČSR" s vavřínovou snítkou. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis "Pravda vítězí" a při dolním okraji medaile pod nápisem je lipová snítka. Stříbrná medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" je v provedení mdlém a oranžového zabarvení. Medaile je zavěšena na stuze jednoduchým závěsným kroužkem, a to stříbrným.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí-li vyznamenaný pouze stužku Československého vojenského řádu "Za vítězství", je tato stužka opatřena miniaturou příslušného odznaku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
43/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra ze dne 26. ledna 1946
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#338174Verze : 0
Název
Name
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#414994Verze : 0
MOD
Název
Name
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda II. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 2nd Degree
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda II. stupně
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#472135Verze : 0
MOD
Název
Name
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", kříž řádu
The Military Order of the White Lion For Victory, Cross
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", kříž řádu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1946 Marcely, Pavol
DD.MM.RRRR Baklanov, Gleb Vladimirovič
DD.MM.RRRR Malandin, German Kapitonovič
DD.MM.RRRR Sedláček, František
MM.DD.RRRR Kovařík, Václav
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#472136Verze : 0
MOD
Název
Name
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", zlatá medaile
The Military Order of the White Lion For Victory, Gold Medal
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", zlatá medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.10.1949 Vaš, Karel
DD.MM.1949 Faglic, Andrej
DD.MM.RRRR Běloborodov, Afanasij Pavlantjevič
DD.MM.RRRR MacArthur, Douglas
DD.MM.RRRR - Maddox, Halley Grey
DD.MM.RRRR Sochor, Antonín
DD.MM.RRRR Tesařík, Richard
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#472137Verze : 0
MOD
Název
Name
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", stříbrná medaile
The Military Order of the White Lion For Victory, Silver Medal
Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", stříbrná medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kostohryz, Jan
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#472138Verze : 0
MOD
Nejvyšší československé vojenské vyznamenání, Čs. vojenský řád bílého lva "Za vítězství" byl založen dne 9.února 1945.
Řád byl propůjčovaný za mimořádné vojenské zásluhy ve II.světové válce. V literatuře,která se do dnešních dnů velmi skromně zabývá tímto vzácným i krásným řádem se dozvíme,že výtvarnou podobu tomuto řádu dala londynská firma Spink/Son podle návrhu V.Havelského. Bližší údaje však nikde nenalezneme. A tak ve dnech, kdy si vzpomeneme založení tohoto řádu, věnujme vzpomínku i tvůrci.
Václav Havelský se narodil 27.5.1898 a konec 1.světové války jej zastihl již v řadách čs.vojska.Po válce v čs. armádě zůstal, jako důstojník prošel základním výcvikem a školením a v roce 1933 úspěšně absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze.
Po mnichovském diktátu na podzim 1938 byl major generálního štábu V.Havelský jedním z prvních organizátorů a velitelů Obrany národa v Brně. Po 15.březnu, po okupacii ČSR a po rozpuštění a potupení čs. armády se plně věnoval odpojové činnosti a přípravě na ozbrojený boj proti německým okupantům.Gestapo V.Havelskému přišlo na stopu a vzhledem k možnému zatčení opouští koncem listopadu 1939 vlast.
Při přechodu do Maďarska byl zatčen, vězněn ve věznici v Budapešti.Po propuštění z věznice odchází přes Bělehrad, Cařihrad a Bejrut do Francie.Zde vstupuje do čs. jednotky,ale po pádu Francie odjíždí ze zbytkem vojska do Anglie. Je služebně zařazen na ministerstvu obrany a zde je jmenován vedoucím oddělení pro přípravu, navrhování a udělování čs. řádu a vyznamenání. Již v této funkci dostal úkol, připravit podklady a vytvořit návrh nového řádu Bílého lva Za vítězství.
Plk. Havelský využil stávajícího řádu Bílého lva. Obě řádové hvězdy 1. i 2.třída jsou zmnešené hvězdy řádu BL, mění se řádové heslo na..... Za vítězství.Hvězdy jsou doplněny meči u 1.třídy jsou meče zlaté u 2.třídy stříbrné.Svým ideovým návrhem chtěl plk. Havelský zůraznit význam a postavení tohoto řádu. Zmenšené hvězdy řádu, zde jeho pojetí navazuje na zkušenosti v SSSR,kde již existuje např. řád Suvorova.
I když je možno říci,že řád má nelogickou stavbu, kde první dva stupně jsou tvořeny jen hvězdou, III.stupeň je tvořen sice nádherným křížem nošeným na prsou,ale velikosti spíše odpovídajíci kříži komanderskému a poslední dva stupně řádu tvořeny jen medailemi, zlatou a stříbrnou. Přesto tento řád zůstává našim nejkrásnějším a právě kříž řádu je mistrovské dílo firmy..i plk. Havelského.!
V roce 1944 byl plk. Havelský jmenován vojenským přidělencem u norské vlády v Londýně a v době invaze zastával funkci styčného důstojníka čs. vojska ve štábu 21.armády maršála Montgomeryho.
Za svoji činnost v letech 1939-45 byl 2x dekorován Válečným křížem 1939, čs. medailíé Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenskou medailí Za zásluhy I. stupně a Čs. pamětní vojenskou medailí se štítkem Francie a Vel. Britanie. Dále mu byl propůjčen Norský řád Sv. Olafa,zde komanderský stupeň. Stává se důstojníkem řádu Britského Imperiia a nositelem belgického Leopoldova řádu(důstojník)
I po válce zastává plk. Havelský vysoké vojenské funkce v naší armádě.Ale na následky své činnosti ve válce na útrapy válečného běsnění umírá ve věku 63 let. Plk. V.Havelský zemřel 16.3 1961
Tento krátký článek je věnovaný vzácnému člověku a faleristovi Doc.Ing.dr. Zdeňku Tkanému,CSc.. Článek je volně zpracován na základě práce tohoto význačného faleristy,který již není mezi námi.


Literatura:
Faleristický časopis Signum Brno
Archiv autorů Altmann a Faleristika.
Vojenský řád bílého lva Za vítězství [1945] - Plk. V.Havelský

Plk. V.Havelský
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#293258Verze : 1
Ustavující dokument "Československý vojenský řád Bílého lva Za vítězství"


Zdroj : NÁRODNÍ ARCHIV PRAHA
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-bileho-lva-Za-vitezstvi-1945-t78702#332759Verze : 0