Mička, František

     
Příjmení:
Surname:
Mička Micka
Jméno:
Given Name:
František Frantisek
Jméno v originále:
Original Name:
František Mička
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.12.1875 Podolí /
12.12.1875 Podoli /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1934 Miami
DD.MM.1934 Miami
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vedúci hospodárskej misie v USA - Head of Economic Mission in the USA
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- podieľal sa na prácach monumentálneho súsošia štyroch
amerických presidentov v Mount Rushmore
- he participated in the works of the monumental sculpture of four
of US presidents in Mount Rushmore
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
Ivo Filka: Legionáři okresu Žďár nad Sázavou
vzpomínky příbuzných, kteří dodnes v Podolí žijí
internet
URL : https://www.valka.cz/Micka-Frantisek-t78338#642460 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mička Micka
Jméno:
Given Name:
František Frantisek
Jméno v originále:
Original Name:
František Mička
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecní škola, Bobrová
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Keramická škola, Běchyně
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecní škola, Bobrová
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Keramická škola, Běchyně
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1919 poručík
DD.MM.1919 Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
03.01.1918-DD.MM.RRRR 23. polní pluk
DD.MM.1918-DD.MM.1918 tlmočník a kreslič, Dôstojnícka škola St. Maixent
DD.MM.1918-DD.MM.1918 22. polní pluk
DD.MM.RRRR-07.04.1921 23. polní pluk
03.01.1918-DD.MM.RRRR 23rd Field Regiment
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Interpreter and Draftsman, Officer School St. Maixent
DD.MM.1918-DD.MM.1918 22nd Field Regiment
DD.MM.RRRR-07.04.1921 23rd Field Regiment
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
Ivo Filka: Legionáři okresu Žďár nad Sázavou
vzpomínky příbuzných, kteří dodnes v Podolí žijí
internet
Radim Chrást: Legionáři z Podolí - obecpodoli.net
URL : https://www.valka.cz/Micka-Frantisek-t78338#642461 Verze : 0
František Mička

Narozen 12.12.1878 v Podolí u Nového Města na Moravě. Sochař. Absolvoval keramickou školu v Bechyni, pracoval před válkou na Moravě, v Německu a v Paříži. Od roku 1906 trvale žil v USA. Od roku 1912 pracoval v Národním muzeu ve Washingtonu, kde v antropologickém oddělení Dr. Aleše Hrdličky modeloval panoramatické skupiny indiánů pro výstavy v San Diegu a San Francisku. Od roku 1915 pracuje v New Yorku v dílně sochaře Borgluma.

Dne 17.10.1917 se v New Yorku přihlásil do čs. legií. Byl jmenovan velitelem transportu více než 2000 čs. dobrovolníků. Po příjezdu do Francie dne 3.1.1918 byl prezentován u 33. polního pluku a poslán do důstojnické školy v St. Maixent, kde působil jako tlumočník a asistent učitele kreslení. Poté byl krátce na frontě a odtud jej odeslali zpět do USA k náboru dobrovolníků.

Po podepsání příměří byl povolán zpět do Paříže a v roce 1919 přijíždí do Prahy. Byl povýšen do hodnosti poručíka a vyslán jako vedoucí hospodářské mise do USA. Demobilizován z legií byl 7.4.1921 ze stavu 23. polního pluku. Ve Washingtonu pak do roku 1922 pracoval v československé delegaci. Poté se vrátil k umělecké činnosti a na různých místech USA se podílel na několika významných sochařských pracích (např. spolupráce na vojenském pomníku v Jacksonville na Floridě, fontána u knihovny v Miami a také na monumentálním sousoší čtyř amerických presidentů v Mount Rushmore). Od roku 1934 žil trvale v Miami. Přesné datum úmrtí není známo.

Zdroje:
Čerpáno z Vojenského archivu, publikace Legionáři okresu Žďár nad Sázavou od Ivo Filky, internetu a vzpomínek příbuzných, kteří dodnes v Podolí žijí.
URL : https://www.valka.cz/Micka-Frantisek-t78338#288406 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více