Main Menu
User Menu

Hradiště - doba neolitická

Neolitická hradiště na území České republiky:


Okres Znojmo:
Běhařovice


Topol
URL : https://www.valka.cz/Hradiste-doba-neoliticka-t78149#287977Verze : 0
Neolitická revoluce


Neolitická revoluce, je bezesporu hlavním milníkem v dějinách lidstva (stejně jako např. vynález kola, zpracování kovů, či z moderní doby vynálec počítače ...). Obecně je 5 hlavních bodů neolitické revoluce.


1) Usedlý způsob života s ohledem na to, že došlo ke změně získávání potravy. Stavba stálejších sídel.
2) Výroba broušené (BI) a vrtané (VI) kamené industrie (jednoduše kamenné nástroje - byly dokonalejší).
3) Oděvní kultura (využití kulturních rostlin jako je len a konopí a využití zvířecích částí jako je kůže a vlna k výrobě oděvů či bot).
4) Domestifikace zvířat (pes domestifikován už v Mezolitu s vlka, některé jiné druhy jako třeba kůň domestifikovány v pozdějších obdobích).
5) Domestifikace kulturních rostlin.


Výsledek byl mj. že došlo k navýšení potravinářského základu, tím také k zajištění trvalého příjmu dostatku až nadbytku potravy - po sklizni a větších porážkách zvířat (hlavně s ohledem na rozdíl od loveckého způsobu, kdy byl lovec závislý na pohyb stáda - ne že by se nedokázal uživit, ale nemohl nějak zvlášť navyšovat populaci). S ohledem na to následoval populační růst a rozmach obsazených území (co do velikosti plochy i změnách v krajině, i když příroda si s tím po určité době sama poradila a navrátila se prakticky do původního stavu). Jedná se o přechod od přivlastňovacího (lov, sběr) k výrobnímu hospodářskému způsobu života (přivlasťňovací hospodářství nevymizí nikdy - např. je-li zde někdo myslivec či zajde li si kdokoliv z vás do lesa na houby, maliny či borůvky ...). Celkově zkvalitnění života lidské populace, jakož i výrazný vliv na její další vývoj.


Zdroj:
Janák, V. - přednášky o neolitu, SLU-FPF Opava.
URL : https://www.valka.cz/Hradiste-doba-neoliticka-t78149#237129Verze : 0