Main Menu
User Menu

EAPC - Rada euroatlantického partnerství

Euro-Atlantic Partnership Council

Český název :
Czech name :
Rada euroatlantického partnerství
Anglický název :
English name :
Euro-Atlantic Partnership Council
Francouzský název :
French name :
-
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
EAPC
Datum vzniku :
Establishment :
29.05.1997
Sídlo :
Seat of the organization:
-
Počet členů :
Membership:
50
Typ organizace :
Type of organization :
-
Instituce :
Institutions :
-
Členské státy:
Membership states:
Státy NATO a Albánie, Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Finsko, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Kazachstán, Kyrgystán, Makedonie, Malta, Moldávie, Rakousko, Rusko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán
States of NATO and Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Finland, Georgia, Croatia, Ireland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Malta, Moldova, Austria, Russia, Serbia, Sweden, Switzerland, Tajikistan. Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
Poznámka :
Note :
-Zdroje:
https://www.nato.int/issues/eapc/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/EAPC-Rada-euroatlantickeho-partnerstvi-t78128#287921Verze : 0