Main Menu
User Menu

WCO - Světová celní unie

World Customs Organization

Český název :
Czech name :
Světová celní unie
Anglický název :
English name :
World Customs Organization
Francouzský název :
French name :
L’Organisation mondiale des douanes
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
WCO
Datum vzniku :
Establishment :
1952
Sídlo :
Seat of the organization:
-
Počet členů :
Membership:
174
Typ organizace :
Type of organization :
-
Instituce :
Institutions :
-
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-
Zdroje:
https://www.wcoomd.org/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/WCO-Svetova-celni-unie-t78095#287812Verze : 0