Main Menu
User Menu

OSCE - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Organization for Security and Co-operation in Europe

Český název :
Czech name :
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
Anglický název :
English name :
Organization for Security and Co-operation in Europe
Francouzský název :
French name :
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
OSCE
Datum vzniku :
Establishment :
01.01.1995 transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinská konference) /
transformation the Conference on Security and Cooperation in Europe (Declaration of Helsinki)
Sídlo :
Seat of the organization:
Vídeň, Rakousko / Vienna, Austria
Počet členů :
Membership:
56
Typ organizace :
Type of organization :
mezinárodní bezpečnostní / security-oriented intergovernmental organization
Instituce:
Institutions:

Členské státy:
Membership states:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
http://www.osce.org/
http://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/OSCE-Organizace-pro-bezpecnost-a-spolupraci-v-Evrope-t77997#287382Verze : 0