Main Menu
User Menu

Interpol - Mezinárodní organizace kriminální policie

International Criminal Police Organization

Český název :
Czech name :
Mezinárodní organizace kriminální policie
Anglický název :
English name :
International Criminal Police Organization
Francouzský název :
French name :
Organization Internationale de Police Criminelle
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
ICPO, Interpol
Datum vzniku :
Establishment :
1923 Vídeň / Vienna
Sídlo :
Seat of the organization:
Lyon
Počet členů :
Membership:
186
Typ organizace :
Type of organization :
policejní / police
Instituce:
Institutions:

Členské státy:
Membership states:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
https://www.interpol.int/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Interpol-Mezinarodni-organizace-kriminalni-policie-t77991#287359Verze : 0
Je zajímavé že v letech 1940-42 byl šéfem této organizace nám dobře známý Reinhard Heydrich.
URL : https://www.valka.cz/Interpol-Mezinarodni-organizace-kriminalni-policie-t77991#287362Verze : 0