Main Menu
User Menu

IFRCS - Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Český název :
Czech name :
Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Anglický název :
English name :
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Francouzský název :
French name :
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
IFRCS
Datum vzniku :
Establishment :
1919
Sídlo :
Seat of the organization:
Ženeva, Švýcarsko / Geneva, Switzerland
Počet členů :
Membership:
187
Typ organizace :
Type of organization :
humanitární / humanitarian
Instituce:
Institutions:

Členské státy:
Membership states:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
https://www.ifrc.org/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/IFRCS-Mezinarodni-federace-spolecnosti-Cerveneho-krize-a-Cerveneho-pulmesice-t77989#287356Verze : 0