Main Menu
User Menu

ICCt - Mezinárodní trestní soud

International Criminal Court

Český název :
Czech name :
Mezinárodní trestní soud
Anglický název :
English name :
International Criminal Court
Francouzský název :
French name :
La Cour pénale internationale
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
ICCt
Datum vzniku :
Establishment :
01.07.2002
Sídlo :
Seat of the organization:
Haag, Nizozemí / Netherlands
Počet členů :
Membership:
108
Typ organizace:
Type of organization:

Instituce:
Institutions:

Členské státy:
Membership states:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
https://www.icc-cpi.int/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/ICCt-Mezinarodni-trestni-soud-t77986#287350Verze : 0