Main Menu
User Menu

Vojenský obvod Lešť [1993- ]

Vojenský obvod Lešť

     
Název:
Name:
Vojenský obvod Lešť
Originální název:
Original Name:
Vojenský obvod Lešť
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský obvod Lešť
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany SR
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Lešť

Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Lest-1993-t77969#294060Verze : 0
MOD
Vojenský obvod Lešť


Vojenský obvod vznikol 01.07.1950 na základe Uznesenia vlády ČSR z 18.10.1949 a 06.06.1950 podľa §1 zákona 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch. Od 1.1.1993 je súčasťou rezortu MO SR.


Nachádza sa v strednej časti SR a podľa územného a správneho členenia je súčasťou okresu Zvolen. Má rozlohu 14575 ha.


Útvary umiestnené na území vojenského obvodu:
Vojenský výcvikový priestor Lešť (1993-30.06.2008)
Ústav špecializovaného zdravotníctva a výcviku
Posádková správa budovZdroj: archív autora, Obrana 11/2008
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Lest-1993-t77969#287263Verze : 0
MOD
Jednotlivé vojenské objekty v rámci VO Lešť:


- Hlavný tábor
- Kasárne Zábava
- Sklad Riečky Kóšová
- Táborisko Riečky
- Táborisko Vododrom
- Táborisko Brožkov prameň
- sídlisko Veľká Zábava
- súčinnostná strelnica Kamenný vrch
- ČOV
- Cvičisko CRBV, Lešť, Šimakov Laz
- Kombinovaná strelnica
- Táborisko Slávia
- Garážový dvor I - výcviková osada
- Pavlíkov Laz Slávia


Odlúčený objekt v obci Pliešovce:
- Posádkový klub, PliešovceZdroj: www.uvo.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Lest-1993-t77969#510666Verze : 0
MOD
Diskuse
Místo dislokace je zacyklené - směřuje samo na sebe... ?!
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Lest-1993-t77969#510426Verze : 0
MOD
Lešť ako obec zanikla v roku 1951. Vojenský obvod Lešť je v zmysle platných zákonov administratívna jednotka na úrovni okresu. Čo sa týka obce, tak všetky služby sú zabezpečované prostredníctvom obce Pliešovce.


Vojenský obvod Lešť riešiť buď ešte raz v rámci okresov (prelink, alebo samostatná téma?), alebo jednotky po roku 1951 linkovať už na Pliešovce.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-obvod-Lest-1993-t77969#510430Verze : 0
MOD