Main Menu
User Menu
Reklama

OSN - Rezoluce č. 338. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě 22.10.1973

Rezolúcia Rady bezpečnosti o situácii na Blízkom východe 22. 10. 1973Rada bezpečnosti,
1. žiada všetky strany súčasných bojov, aby zastavili paľbu a všetku vojenskú činnosť, najneskôr do dvanásť hodín od okamžiku schválenia tohto rozhodnutia, na pozíciách kde sa momentálne nachádzajú;
2. vyzýva zainteresované strany, aby hneď po zastavené paľby začali uskutočňovať rezolúciu Rady bezpečnosti č. 242/1967 vo všetkých jej častiach;
3. uznáša sa, aby ihneď a súbežne so zastavením paľby začalo jednanie medzi zainteresovanými stranami pod patričnou záštitou s cieľom nastolenia spravodlivého a trvalého mieru na Blízkom východe.


(Dok. OSN S/RES/338/1973)Zdroj:
POTOČNÝ, M. - Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky IV (1971 - 1975); Nakladatelství Svoboda, Praha, 1982.
URL : https://www.valka.cz/OSN-Rezoluce-c-338-Rezoluce-Rady-bezpecnosti-OSN-o-situaci-na-Blizkem-vychode-22-10-1973-t77825#286556Verze : 0
Reklama