Main Menu
User Menu

Samostatná rota průzkumných tanků č. 71 [1939-1939]

71st Independent Reconnaissance Tank Company

Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 71

     
Název:
Name:
Samostatná rota průzkumných tanků č. 71
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 71 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-26.08.1939 Armáda "Poznaň"
26.08.1939-03.09.1939 14. pěší divize
03.09.1939-04.09.1939 Operační skupina „Koło“
04.09.1939-17.09.1939 17. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Poznaň (Poznań), ? /
26.08.1939-01.09.1939 Wolsztyn, ? /
02.09.1939-02.09.1939 Grodzisk Wielkopolski-Poznaň (Poznań), přesun /
03.08.1939-03.08.1939 Poznaň (Poznań)-Hnězno (Gniezno)-Konin, přesun /
04.09.1939-06.09.1939 Koło, ? /
07.09.1939-08.09.1939 ?, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Topola Królewska-Łęczyca-Gołacice, přesun /
09.09.1939-10.09.1939 ?, ? /
11.09.1939-11.09.1939 Lorenki/? /
12.09.1939-12.09.1939 ?, ? /
13.09.1939-13.09.1939 Młogoszyn-Łąkoszyn, přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Wiejsce-Ludwików-Rybno, přesun /
16.09.1939-16.09.1939 Lubiejew-Bronisławy-Rybno, přesun /
17.09.1939-17.09.1939 Adamowa Góra, ? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-17.09.1939 Skibniewski, Stanisław
(porucznik)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 1. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 71
24.08.1939-DD.09.1939 2. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 71
24.08.1939-DD.09.1939 Technicko-hospodářská četa samostatné roty průzkumných tanků č. 71
Poznámka:
Note:
1) Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována jako 71 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych
Zdroje:
Sources:

Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004Výzbroj
Armament:
13 kusů tančíků TK-3
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-71-1939-1939-t77788#424560Verze : 1
MOD
Sestava
Velitel roty poručík Stanisław Skibniewski
1. četa podporučík v záloze Leon Puppel (16.09.1939 - padl)
2. četa podporučík v záloze Józef Szymankiewicz
Technicko-hospodářská četa poručík v záloze Aleksander Wieczorek
Bojové akce a přesuny 26.08.1939-01.09.1939 - Rota byla přidělena 14. pěší divizi a přesunula se do prostoru Wolsztyna. Tam společně s rotou Pohraniční stráže vytvořila průzkumnou skupinu pod velením velitele 71. roty. 1. četa společně s rotou Pohraniční stráže a jezdeckou (cyklistickou?) četou průzkumné roty 57. pěšího pluku tvořila v prostoru města Zbąszyń další průzkumnou skupinu.
01.09.1939 - Skupina poručíka Skibniewského hlídkovala podél řeky Obry a vytlačila průzkum Grenzschutzu, který přešel hranici u obce Kopanica.
01.09.1939 - 1. četa bojovala v městečku Zbąszyń a přičinila se ničením barikád a kulometných stanovišť k jeho znovudobytí.
02.09.1939 - Obě čety ustoupily do Grodziska Wielkopolského odkud prováděly průzkumnou činnost. Večer přejezd po vlastní ose do Poznaně.
03.09.1939 - Odchod z Poznaně do prostoru Hnězna, kde byla zařazena do sestavy nově tvořené operační skupiny "Koło". Ještě v noci dorazili do města Konin.
04.09.1939 - Rota byla přidělena 17. pěší divizi a přesunula se do prostoru jejich obranných pozic.
05.09.1939 - Její čety prováděly průzkum před pozicemi divize podél čáry Władysławów-Genowefa-Strączków.
06.09.1939 - Rota setrvávala v prostoru města Koło a prováděla zajištění přístupů k přechodům na řece Vartě.
07.09.1939 - Přesun se na pravý břeh řeky Varty.
08.09.1939 - Rota podporovala jednotky 69. pěšího pluku. Kolem 19.00 provedla společně se 4. střeleckou rotou neúspěšný pokus o obsazení městečka Łęczyca. Večer odjezd do majetku Gołacice.
09.09.1939 - Od rána v divizní záloze. Kolem poledne průzkum přechodů přes řeku Bzuru a německých pozic za řekou. 1. četa po přechodu řeky a krátkém střetu s německou hlídkou (6. pěší pluk) u Orszewic narazila na silnici Łęczyca-Łowicz na autokolonu.
09.09.1939 - Po jejím přepadu a krátkém boji s 2. rotou 6. pěšího pluku četa ustoupila za Bzuru. Večer zajišťovala pravé křídlo divize na styku s 25. pěší divizí.
10.09.1939 - Společně s divizní jezdeckou eskadrónou zajišťovala východní křídlo divize na styku se 14. pěší divizí. Kolem 15.30 hod. rota přeťala ústupovou cestu zbytkům dvou rozprášených německých praporů (I. a III./26 pp) a přinutila je k ústupu.
11.09.1939 - Prováděla hlídky na levém křídle divize. Spojení se sousední 14. pěší divizí nenavázala. Přenocovala v obci Lorenki.
12.09.1939 - Ráno prováděla ve směru na Biesiekierz průzkum pro 70. pěší pluk. Při tom dosáhla železniční tratě Lodž-Łowicz.
12.09.1939 - Společně s divizní jezdeckou eskadronou zajala 1 německého důstojníka a 18 vojáků. V noci ústup ke Bzuře.
13.09.1939 - Od rána průzkum předpolí 17. pěší divize na osách Młogoszyn-Piątek a Ołów-Bielawy. Večer společně s divizní jezdeckou eskadrónou zajišťovala na čáře Łąkoszyn-Krzyżanów odchod divize na dolní Bzuru.
14.09.1939-15.09.1939 - Pokračovala v ústupu a pro divizi prováděla průzkum ústupových cest po ose Wiejsce-Ludwików-Rybno.
16.09.1939 - Při bojích 17. pěší divize na přístupech do Sochaczewa nejdříve zajišťovala u Lubiejewa její jednotky ze strany Bzury, pak podpořila útok 69. pěšího pluku na ves Bronisławy.
16.09.1939 - Večer s jednotkami 55. pěšího pluku zabránila v průniku skupiny obrněných vozidel německého 2. tankového pluku (1. tanková divize)k VS divize v Rybnie. .
17.09.1939 - Zajišťovala od jihu ústup hlavní kolony divize. V lesíku u Adamové Hory byly zbytky roty napadeny střemhlavými Ju 87 a zničeny nebo rozprášeny.
Další osudy 18.09.1939-28.09.1939 - Několika rozprášeným skupinkám se povedlo přejít přes Bzuru a připojit se k jezdeckým jednotkám generála Abrahama a s nimi projít ve dnech 20.-21.09.1939 do Varšavy, byli zařazeni do praporu obrany mostů u mostu Kierbedzia.
Ztráty 08.09.1939 - Při večerním pokusu o obsazení městečka Łęczyca došlok boji s II. praporem německého 26. pěšího pluku (30. pěší divize ), jehož silná kulometná a protitanková palba útok odrazila. Několik zasažených tančíků shořelo.
09.09.1939 - Při přepadu německé autokolony přepravující 2. rotu 6. pěšího pluku (30. pěší divize) 1. četa zničila dva automobily (několik mrtvých Němců) při ztrátě jednoho tančíku, jehož řidič, des. Gajewski, byl těžce zraněn.
16.09.1939 - V boji se skupinou obrněných vozů 2. tankového pluku rota utrpěla značné ztráty. Mezi jinými padl velitel 1. čety, který byl zasažen tankovým granátem a zemřel při transportu na obvaziště.
17.09.1939 - Při bombardování padlo několik tankistů (mezi jinými vojín Kuligowski) a větší počet byl zraněn. Po tomto náletu rota obdržela rozkaz ke zničení posledních vozidel a k ústupu na Varšavu.
Literatura Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-71-1939-1939-t77788#372175Verze : 0
MOD