Main Menu
User Menu

CZK - vz. 18/47 na platforme Panther (152,4 mm ťažká húfnica)

projekt

     
Název:
Name:
152,4 mm ťažká húfnica vz.18/47 N na platforme Panther
Originální název:
Original Name:
152,4 mm ťažká húfnica vz.18/47 N na platforme Panther
Kategorie:
Category:
ťažká samohybná húfnica
Výrobce:
Producer:
Škoda, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
46000 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P30 (vodou chladený 12-valec, 23.095cm3)
Výkon:
Power:
522 kW při 3000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF AK 7-200 (7+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
30 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
150 mm húfnica vz.18/47 N
Vedlejší:
Secondary:
?
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
námer - 0-45°
odmer - 360°
Zdroje:
Sources:
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-18-47-na-platforme-Panther-152-4-mm-tazka-hufnica-t77753#420706Verze : 1
MOD
Koncom 40. rokov 20. storočia vznikli viaceré vývojové práce na nových samohybných delách pre potreby povojnovej Československej armády. Jedným z plánov bolo osadenie 152,4 mm kanónovej húfnice pôvodne nemeckého pôvodu 15 cm sFH 18. Po československej prestavbe na sovietske strelivo nesúcej označenie vz.18/47 mala byť lafetovaná na platforme tanku Panther (Panther v československej armáde).


Na porade viacerých zložiek 1. oddelenia Hlavného štábu Československej armády konanej 15.2.1947 prejavilo Veliteľstvo delostrelectva záujem o možnosť vyskúšať za účelom získavania skúseností, okrem iných, i prototyp samohybného dela s.F.H.18 ráže 15 cm na platforme Panther. Práce na projekte prebiehali vo firme Škoda, ktorá žiadala o dodanie potrebnej platformy už v roku 1946. Vzhľadom na vysokú cenu, za akú chcelo vojsko platformu odpredať sa napokon firma potrebného stroja dočkala až po 18.3.1947, kedy tento stroj získala bezodplatne. 16.6.1947 vznikla medzi Škodou Plzeň a VTÚ (Vojenský technický ústav) dohoda o stavbe dvoch prototypov so zmienenou húfnicou. Firma Škoda zaslala VTÚ dokumentáciu č.7074č (datovanú k 20.5.1947) k projektu dňa 3.7.1947. Dokumentácia obsahovala výkresy Zb 16057-P a Zb 16058-P. Húfnica sa mala nachádzať v pancierovej veži, ktorá mala odklápací strop. V strope bol vytvorený kruh pre lafetáciu ťažkého guľometu. Existoval i návrh zhora otvorenej veže (výkres Zb 16063-P z 15.5.1947).
Ďalšia zmena v objednávke prototypov nastala v 8/1947, kedy sa mal vyrobiť len jeden prototyp (namiesto druhého mal vzniknúť prototyp 105 mm kanón vz.18 N na platforme Panther).


Prototyp sa mal zúčastniť skúšok 28.6.1949 v Dědiciach spoločne s inými projektami. V tom čase však ešte nebola k dispozícii ani samotná platforma. Tá mala byť dodaná firme ČKD Sokolovo z Tankového učilišťa dňa 10.1.1949.
Čoskoro však záujem armády o tento stroj vytratil, no vzhľadom na rozpracovanosť prototypu bolo VTÚ dňa 27.8.1948 rozhodnuté o jeho dokončení. Dokončený prototyp bol v roku 1949 pridelený Tankovému učilištu (TU), kde niesol registračné označenie 67.493.
6.5.1950 však MNO rozhodlo o odzbrojení prototypu, kanón mal byť prevezený do Škodových závodov v Dubnici nad Váhom a platforma bola odoslaná do ČKD, kde sa prebudovala na vyprosťovací tank. Registračné číslo bolo zrušené.
*zdroj:
Mgr.Martin Dubánek - Naše vojsko 11/2008, ISSN 0027-8211
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev - Kořistní obrněná vozidla ve výzbroji čs. armády (3.část))
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-18-47-na-platforme-Panther-152-4-mm-tazka-hufnica-t77753#286296Verze : 1
MOD