Main Menu
User Menu

Samostatná rota průzkumných tanků č. 31 [1939-1939]

31st Independent Reconnaissance Tank Company

Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 31

     
Název:
Name:
Samostatná rota průzkumných tanků č. 31
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 31 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Poznaň"
03.09.1939-18.09.1939 25. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 Grodno /
02.09.1939-03.09.1939 Konin /
03.09.1939-03.09.1939 Kalisz/Złotniki Wielkie /
04.09.1939-04.09.1939 Przemysławice /
05.09.1939-05.09.1939 Smolina /
06.09.1939-07.09.1939 Uniejów /
08.09.1939-08.09.1939 Lisice /
09.09.1939-09.09.1939 Jacnów /
10.09.1939-11.09.1939 Parzęczew /
12.09.1939-12.09.1939 Lubień /
13.09.1939-13.09.1939 Łęczyca-Romartów, přesun /
14.09.1939-14.09.1939 Zarębów /
15.09.1939-15.09.1939 Ruszki /
16.09.1939-16.09.1939 Wężyki Nowe /
17.09.1939-17.09.1939 Brochów, Framułki Królewskie /
18.09.1939-18.09.1939 Górki /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-18.09.1939 Szałek, Tadeusz
(kapitan broni pancernych)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-18.09.1939 1. četa
24.08.1939-18.09.1939 2. četa
24.08.1939-17.09.1939 Technicko-hospodářská četa
Poznámka:
Note:
1) Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována jako 31 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004


Výzbroj
Armament:
13 kusů tančíků TKS
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-31-1939-1939-t77650#285918Verze : 1
MOD
Sestava
Velitel roty - kapitán Tadeusz Szałek
1. četa - podporučík v záloze Józef Kaplinowski
2. četa - podporučík v záloze Wacław Trzeciak
Technicko-hospodářská četa - praporčík (chorąży) Alfred Zieliński
Bojové akce a přesuny 01.09.1939-03.09.1939 - Přesun po železnici do operačního prostoru (Konin).
03.09.1939 - Přechod do prostoru města Kalisz s úkolem ochrany levého křídla pěšího praporu III/29.
03.09.1939 - Večer společně se 73. cyklistickou rotou v obci Złotniki Wielkie.
04.09.1939 - Celý den prováděny hlídky: 1. četa v prostoru Dobra, 2. četa u Uniejowa. Večer celá rota v Przemysławicích.
05.09.1939 - 1. četa hlídkuje v prostoru města Koło, 2. četa v ochraně velitelského stanoviště 25. pěší divize v obci Smolina
06.09.1939 - Ráno boj 1. čety s německou cyklisickou četou (30. pěší divize) v prostoru obce Żeronice.
06.09.1939 - Kolem 7,00 hod. boj roty s německým motorizovaným odřadem 30. pěší divize v prostoru obce Dobra.
06.09.1939 - Pozdním odpolednem přechod do Uniejowa.
07.09.1939 - Hlídky z Uniejowa na Wartkowice. Večer průzkum osy ústupu divize na Dąbie a Karszew.
08.09.1939 - V záloze divize, oprava materiálu ve dvoře Lisice.
09.09.1939 - Přechod do obce Jacnów a zajišťování od západu prostoru soustředění divize k útoku.
10.09.1939 - Za úsvitu boj 1. čety v Lęczyci se zadním vojem německého praporu II/26.
10.09.1939 - Boj celé roty s 2. rotou 30. ženijního praporu v obci Solca Mała. Četní němečtí zajatci a ukořistěná výzbroj.
10.09.1939 - Večer okružní obrana v obci Parzęczew.
11.09.1939 - Ochrana pravého křídla 25. pěší divize. Později v divizní záloze.
12.09.1939 - Ráno v obci Lubień, pak hlídky ve směru na Leźnica, Krzepocin a Janków.
12.09.1939 - Omylem pod palbou jednotek Podolské jezdecké brigády. Večer u Jankova šarvátka s odřadem 221. pěší divize.
12.09.1939 - Večer přechod do Łęczycy.
13.09.1939 - Kolem 2. hodiny v noci odešla z Łęczyce jako poslední polská jednotka. Postoj v Romartowě.
13.09.1939 - Večer postupovala jako čelní voj 25. pěší divize
14.09.1939 - Postoj v majetku Zarębów. Večer v zadním voji divize.
15.09.1939 - Odpoledne vytvořila společně se 73. cyklistickou rotou skupinu kapitána Szałka. Kolem 18. hod. proveden průzkum po ose pochodu hlavní kolony divize Aleksandrów-Ruszki-Adamowa Góra. Postoj v obci Ruszki.
16.09.1939 - Jako divizní záloha v obci Wężyki Nove stanovila ochranu velitelského stanoviště divize.
16.09.1939 - Večer jako boční ochrana pochodující kolony divize ve směru na Brochów.
17.09.1939 - Ráno se v Brochowě přepravila přes řeku Bzuru a zajišťovala týly divize.
17.09.1939 - Ve vsi Famułki Królewskie zajišťovala ochranu velitelského stanoviště divize.
17.09.1939 - Při náletu na brod v obce Witkowice byla rozprášena technicko-hospodářská četa.
18.09.1939 - Přesun s kolonou 60. pěšího pluku. U obce Górki boj s pěším praporem III/12 (31. pěší divize).
18.09.1939 - Po boji u obce Górki se rota rozpadla na několi skupin a přestala existovat jako ucelená jednotka.
Další osudy 19.09.1939 - Skupina s jedním TKS se připojila k Podolské jezdecké brigádě. V boji s praporem II/15 (29. motorizovaná divize) byl TKS u obce Dąbrowa Stara zničen.
?.09.1939 - Do Kazuně u Modlinu dorazila skupina 23 vojáků a dvou TKS. Jeden TKS měl defekt a byl odeslán do Modlinu, druhý zničila palba protitankové jednotky 33 motorizovaného pluku (13. motorizovaná divize).
?.09.1939 - Do Varšavy dorazili tři důstojníci a 26 členů mužstva. Bojovali do kapitulace Varšavy.
Kapitán Tadeusz Szałek byl přidělen do opravárenské dílny a velitelé čet k dopravním kolonám.
Ztráty 10.09.1939 v boji se 2. rotou 30. ženijního praporu (německá 30.PD) ztráta jednoho velitele tančíku.
17.09.1939 při náletu střemhlavých bombardérů ne vesnici Framułki Królewskie poškozen 1 TKS. Rotě zůstalo 8 tančíků.
17.09.1939 byla na brodu u obce Witkowice ztracena výzbroj a výstroj technicko-hospodářské čety.
18.09.1939 v boji u obce Górki ztráta pěti TKS.
Vyznamenání kapitán Tadeusz Szałek - Krzyż Walecznych
podporučík v záloze Józef Kaplinowski - Krzyż Walecznych
Literatura Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-31-1939-1939-t77650#287961Verze : 0
MOD
Bojová cesta
Samostatná  rota průzkumných tanků č. 31 [1939-1939] - Mapa bojové cesty Samostatné roty průzkumných tanků 31 v září 1939

Mapa bojové cesty Samostatné roty průzkumných tanků 31 v září 1939
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-31-1939-1939-t77650#334620Verze : 0
MOD