Main Menu
User Menu

5. tanková armáda [1942-1942]

5th Tank Army

5-я танковая армия (5 ТА) - I. формирование

     
Název:
Name:
5. tanková armáda
Originální název:
Original Name:
5-я танковая армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.07.1942
Nástupce:
Successor:
5. tanková armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.06.1942-16.06.1942 Hlavní stan nejvyššího velení
16.06.1942-17.07.1942 Brjanský front
Dislokace:
Deployed:
05.06.1942-16.06.1942 Jelec, ? /
16.06.1942-17.07.1942 východoevropské válčiště, ?

Velitel:
Commander:
16.06.1942-19.07.1942 Lizjukov, Alexandr Iljič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.06.1942-15.07.1942 Drugov, Pavel Iljič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.05.1942-15.07.1942 2. tankový sbor
26.05.1942-17.07.1942 11. tankový sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- v bojující armáde od 16.06.1942 do 17.07.1942
Zdroje:
Sources:
Drogovoz, Igor Grigorjevič: Tankovyj meč strany sovětov. Minsk, Charvest 2001
Feskov, Vitalij Ivanovič - Golikov, Valerij Ivanovič - Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič: Krasnaja Armija v pobědach i poraženijach 1941-1945 gg. Tomsk, ITU 2003
Fronty, floty, armii, flotilii pěrioda Vělikoj Otěčestvěnnoj vojny 1941-1945 gg. Spravočnik. Red. A. A. Kolťukov. Moskva, Kučkovo pole 2003
Ivlev, I.I.: Vsje tankovyje i mechanizirovannyje armii SSSR i Rossiji 1924-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все танковые и механизированные армии СССР и России в 1942-2021 гг., ЛитРес, Самиздат, 2021)
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/5-tankova-armada-1942-1942-t77614#516819Verze : 2
MOD

5. tanková armáda (prvé formovanie)

(5-я танковая армия)


5. tanková armáda bola sformovaná 5. júna 1942 na základe Smernice Hlavného stanu najvyššieho velenia (ďalej len Hlavný stan) z 25. mája 1942. Vo svojej zostave mala armáda od počiatku 2. a 11. tankový zbor, 340. streleckú divíziu, 19. samostatnú tankovú brigádu, 66. gardový mínometný pluk, 611. ľahký delostrelecký pluk zálohy vrchného velenia, samostatný spojovací prápor, samostatný protilietadlový oddiel a rotu ochrany štábu armády. Začiatkom júla armádu posilnil 7. tankový zbor.


Dňa 16. júna 1942 bola armáda podriadená Brjanskému frontu. Po sformovaní 5. tankovej armády Hlavný stan naplánoval operáciu, pri ktorej mali jej vojská vykonať protiútok na severné krídlo a tylo XXXXVIII. tankového zboru Wehrmachtu, ktorý prerazil smerom k mestu Voronež, pričom hrozilo obsadenie prechodov cez Don. Na posilnenie 5. tankovej armády vydal hlavný stan rozkaz k zrýchlenému presunu 7. tankového zboru pod velením P. A. Rotmistrova z Kalininského frontu.


Celá operácia však bola „šitá horúcou ihlou“, bez dôkladného prieskumu a znalostí o nepriateľských formáciách a ich úlohách, a preto bola odsúdená na neúspech v podstate ešte skôr, než začala. V nedeľu 5. júla dostala 5. tanková armáda rozkaz zaútočiť v smere na obec Zemľansk (cca 30 km od Voroneže) a Chochol (cca 35 km od Voroneže), a preťať tak komunikácie nepriateľského tankového zoskupenia, ktoré sa prebilo k rieke Don a k Voroneži. Súčasne bojovou činnosťou v tyle nepriateľa mala 5. tanková armáda narušiť prepravy nepriateľa cez rieku Don. Podľa znenia rozkazu sa mala operácia začať „najneskôr o 15-16 hodín“ v ten istý deň, čo však bol zjavne nereálny termín, keďže z celej armády sa v tom čase nachádzal v blízkosti oblasti plánovaných bojových operácií iba 7. tankový zbor, a ani on nestihol včas sústrediť svoje jednotky v oblasti nástupu vojsk.


Na prípravu a zorganizovanie útoku bol vydelený len krátky čas, preto sa nepodarilo dosiahnuť súčasný silný úder všetkých armádnych jednotiek. Ako prvý vstúpil v pondelok 6. júla 1942 do boja 7. tankový zbor, ktorému veliteľ armády A.I. Lizjukov pridal na posilnenie 19. tankovú brigádu, 611. ľahký delostrelecký pluk a dve motostrelecké brigády (2. a 12.). Vzhľadom na spomínanú krátkosť času, ako aj viaceré narýchlo pridané posilové jednotky, vstupoval 7. tankový zbor do akcie bez dostatočnej koordinácie s podriadenými jednotkami, ako aj bez dostatočného prieskumu. Navyše celý plán útoku 5. tankovej armády bol založený na mylnom predpoklade sovietskeho najvyššieho velenia, že postupujúci nemecký tankový zbor sa bude presúvať ďalej cez Don a Voronež na východ. Takúto úlohu však tento zbor stanovenú nemal. Zároveň nemecký XXIV. tankový zbor bol rozvinutý na severe, so zadaním kryť hlavné zoskupenie 4. tankovej armády zo severu. A tak zatiaľ čo postup predsunutej nemeckej 9. tankovej divízie zostal nepovšimnutý, sovietska 5. tanková armáda postupovala bez prieskumu doslova „naslepo“.


Nemecké velenie si uvedomovalo nebezpečenstvo hroziace z nepretržitých sovietskych útokov, teda hrozbu prelomenia frontu, a preto sa rozhodlo podniknúť protiútok silami 9. a 11. tankovej divízie. Cieľom bolo umožniť vlastným peším divíziám upevniť svoje obranné pozície, a tým aj dokončiť vystriedanie tankových divízií za pechotné. Čo bol nakoniec jeden zo základných princípov nemeckého blitzkriegu – koncentrovanými údermi tankových zoskupení prelomiť nepriateľské línie a vzniknuté medzery zaplniť motorizovanou pechotou, zaisťujúcou dobyté územia.


K záveru utorka 7. júla jednotky nemeckej 9. tankovej divízie ustúpili na juh k novej obrannej línii pozdĺž rieky Suchaja Verejka, čím sa vyhli priamej konfrontácii s hlavnými silami 7. tankového zboru: 19. tankovou a 7. motostreleckou brigádou, ktoré sa prepravili cez rieku Kobylja na juh. V priebehu 7. – 9. júla sa nemeckej 9. tankovej divízii, ku ktorej sa priblížili jednotky 11. tankovej divízie, podarilo zadržať postup útočiacich sovietskych jednotiek. Keď potom nemecké pešie divízie vystriedali na pozíciách tankové divízie, bola sovietska ofenzíva definitívne zastavená. 5. tankovej armáde sa nepodarilo ani len vstúpiť do operačného priestoru, odkiaľ mala rozvinúť ofenzívu v smere na Zemľjansk.


V nedeľu 12. júla o 15.20 hod., teda presne týždeň po začatí útoku sovietskej 5. tankovej armády, zaútočila nemecká 11. tanková divízia v zostave 107 tankov na pozície sovietskeho 11. tankového zboru, čo malo pre 5. tankovú armádu katastrofálne následky. Jednotky 11. tankového zboru pod tlakom nemeckých jednotiek narýchlo ustúpil bez organizovania obrany a obnažili tak pravé krídlo susediaceho 7. tankového zboru, ktorý v dôsledku toho utrpel ťažké straty na živej sile aj technike.


Útočná operácia 5. tankovej armády sa tak skončila úplným neúspechom. Armáda nie len že nesplnila úlohy, ktoré jej boli uložené, ale utrpela súčasne aj ťažké straty. Vo svojich povojnových memoároch sovietski vojvodcovia (A. M. Vasilevskij, M. I. Kazakov, P. A. Rotmistrov, I. G. Lazarev a ďalší) prehadzovali zodpovednosť za neúspech operácie jeden na druhého, najčastejšie ju však kládli za vinu veliteľovi 5. tankovej armády A. I. Lizjukovovi. Ten sa už totiž podobným osočovaniam brániť nemohol, keďže koncom júla 1942 padol v boji.


Veľké straty živej sily a techniky spôsobili stratu bojaschopnosti 5. tankovej armády, a preto bola dňa 17. júla 1942 rozformovaná Smernicou Hlavného stanu č. 170511 z 15. júla 1942.


pamyat-naroda.ru
ru.wikipedia.org
https://bdsa.ru/armiya/tankovie-armii/5-1285/

5. tanková armáda [1942-1942] - nemecký vojak prechádza okolo zničeného sovietskeho ľahkého tanku T-60

nemecký vojak prechádza okolo zničeného sovietskeho ľahkého tanku T-60
URL : https://www.valka.cz/5-tankova-armada-1942-1942-t77614#708549Verze : 16
MOD