Main Menu
User Menu

Vedení diverze

Kierownictwo Dywersji (KEDYW)

Kierownictwo Dywersji (KEDYW)
(Vedení diverze)

(Kedyw - zkratka z polských slov kierownictwo dywersji - diverzní ústředí)

V lednu 1943 byla rozkazem č. 84 velitele AK Stefana Roweckiego "Grota", vytvořena zvláštní jednotka Kedyw - vyčleněná organizační buňka štábu AK, která plánovala diverzní a speciální akce.
Rozkaz č.84 nařízoval na hlavním velitelství AK a na velitelstvích jednotlivých oblastí a obvodů AK organizaci "štábních buněk" s názvem Kedyw. Bylo při tom dbáno na výběr jednotek podřízených těmto buňkám a vytvoření zvláštní, rychlé sítě spojení mezi nimi.

Hlavní úkoly dle rozkazu č.84 pro Kedyw hlavního velitelství AK:

- plánování diverzních akci v celkovém měřítku AK
- kontrola oblastních Kedywů AK
- řízení akci oddílů podřízených hl.velitelství AK
- studium metod a způsobů organizace diverzních a partyzánských akci.
- vypracování a výdej rozkazů a instrukci.
- školení velitelů skupin a diverzních hlídek
- školení technických instruktorů pro potřeby oblastních velitelství AK
- centrální výroba prostředků diverzně- sabotážního boje
- distribuce těchto prostředků oblastním velitelstvím AK
- výzkum a vyhodnocení materiálů, vybavení a nápadů v oblasti diverzně- sabotážních akci
- nadzor a pomoc organizacim spolupracujicím s AK

Zdroj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kedyw_(wojsko)
URL : https://www.valka.cz/Vedeni-diverze-t77429#284949Verze : 0
MOD