Main Menu
User Menu
Reklama

Tajná vojenská organizace

Tajna Organizacja Wojskowa (TOW)

Tajna Organizacja Wojskowa (TOW)
(Tajná vojenská organizace)


Tajná vojenská organizace měla různý charakter, působila od lokálních organizaci (městských, okresních), přes regionální (np. v Pomořansku Tajná vojenská organizace "Gryf Pomorski") až po celostátní pod velením majora Jana Mazurkiewicza.


V březnu 1943 došlo ke spojení TOW se Zemskou armádou AK, v jejímž rámci byla sruktura TOW včleněna do diverzního ústředí AK – Kedyw.


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tajna-vojenska-organizace-t77419#284939Verze : 0
MOD
Reklama