Main Menu
User Menu

Hrebík, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Hrebík
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Hrebík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generálplukovník vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.10.1928 Lukáčovce /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.03.2017 Trenčín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 1. armády (1977-1981)
veliteľ Východného vojenského okruhu (1982-1989)
1. zástupca náčelníka Generálneho štábu ČSĽA (1989-1990)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hrebik-Jozef-t77383#421460Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hrebík
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Hrebík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1957-DD.07.1958 kurz veliteľov práporov tankového vojska, Tankové učilište K. Gottwalda, Vyškov
DD.08.1962-DD.05.1967 diaľkové štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.09.1972-DD.MM.1974 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1979-DD.MM.1979 vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.03.1952 poručík
26.06.1954 nadporučík
01.07.1957 kapitán
01.05.1961 major
01.05.1966 podplukovník
01.10.1971 plukovník
01.10.1977 generálmajor
01.10.1979 generálporučík
01.10.1985 generálplukovník
01.11.1990 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1969-DD.12.1970 Velitel : 5. motostřelecký pluk
DD.11.1974-DD.12.1975 Velitel : 2. motostřelecká divize
DD.07.1976-DD.11.1977 Velitel : Operační oddělení
DD.11.1977-01.10.1979 Velitel : 1. armáda
01.10.1979-DD.MM.1981 Velitel : 1. armáda
25.10.1982-01.10.1985 Velitel : Východní vojenský okruh
01.10.1985-11.09.1989 Velitel : Východní vojenský okruh
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR Náčelník štábu : 3. motostřelecká divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.1972 Náčelník štábu : 3. motostřelecká divize

Ručně vyplněné položky:
DD.05.1953-DD.10.1957 veliteľ batérie ľahkých samohybných diel, 25. peší pluk / 25. strelecký pluk / 11. strelecký pluk
DD.08.1958-DD.MM.1961 veliteľ tankového práporu, 11. motostrelecký pluk
DD.08.1961-DD.MM.1964 zástupca náčelníka štábu 10. tankového pluku
DD.10.1964-DD.MM.RRRR náčelník štábu 10. tankového pluku
DD.07.1965-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa 5. motostreleckého pluku
DD.03.1969-DD.12.1970 veliteľ 5. motostreleckého pluku
DD.MM.1970-DD.MM.1972 náčelník štábu 3. motostreleckej divízie
DD.08.1974-DD.MM.1975 veliteľ 2. motostreleckej divízie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka Operačnej správy GŠ ČSĽA
DD.11.1977-DD.MM.1981 veliteľ 1. armády
25.10.1982-11.09.1989 veliteľ Východného vojenského okruhu
11.09.1989-30.10.1990 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu ČSĽA
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1956

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1962

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1970

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1975

Řád práce
Order of the Labour
-

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.1978

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

DD.MM.1981

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1983

Medaile bratrství ve zbrani
Brotherhood of Arms Medal
Odznaka Braterstwa Broni
-

DD.MM.1983

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 1. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - zlatá medaile
-

DD.MM.1985

Medaile Za upevňování přátelství v zbrani
Brotherhood of Arms Medal
Медал За укрепване братството по оръжие
-

DD.MM.1988

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1988

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.1988

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

28.10.2008

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

28.10.2013

Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 3. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 3rd Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 3. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hrebik-Jozef-t77383#463968Verze : 0
MOD
ďalšia fotografia:

zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Hrebik-Jozef-t77383#489511Verze : 0
MOD