Main Menu
User Menu

SS - HMS Walrus (S08)

Název / Name : HMS Walrus
Typ / Type : ponorka
Třída / Class : Porpoise
Kódové označení /
Pennant :
S08
Kýl založen /
Laid down :
12.2.1958
Spuštění na vodu /
Launched :
22.9.1959
Uvedení do služby /
Commissioned :
8.2.1961
Vyřazení /
End service :
12.1986
Loděnice / Built by : Scotts Shipbuilding and Engineering Co.Ltd., Greenock, Velká Británie
Velitelé /
Commanders :

Potopené lodě /
Sunk ships :

Poznámka / Note : V lednu 1987 byla ponorka prodána společnosti, která ponorku měla opravit a prodat do Egypta.
Ponorka byla 2.2.1987 přejmenována na Seaforth A.,ale prodej se neuskutečnil
a tak byla téhož roku prodána do šrotu.Zdroje:
Pejčoch Ivo, Novák Zdeněk, Hájek Tomáš: Válečné lodě[7]. 1.vydání, Praha:Ares s.r.o.1998, 353str.,ISBN 80-86158-08-X
en.wikipedia.org
www.submariners.co.uk
www.submariners.co.uk
URL : https://www.valka.cz/SS-HMS-Walrus-S08-t77288#284489Verze : 0