Main Menu
User Menu

Résistance Léger Char Lorraine 37L

Résistance Léger Char Lorraine 37L

Résistance Léger Char Lorraine 37L
Oficiálne pomenovanie prestavieb, ktorých sa týka táto téma pravdepodobne neexistovalo. Išlo o prestavby delostreleckých ťahačov Lorraine 37L na ľahký tank, ktorý vznikol po anexii nemeckých vojsk v neobsadenej časti Francúzska. Tu sa nachádzala výrobná pobočka firmy Lorraine v meste Bagnères de Biggore, ktorá vyrábala tieto delostrelecké ťahače. Oficiálne prešla výroba spadajúca pod Service des Eaux et Forêts (Úrad pre vody a lesy) na civilné verzie pôvodného ťahača určeného pre poľnohospodárske využívanie. Niektoré vyrobené stroje boli vybavené zariadením na pohon plynom (prípadne i drevoplynom ?). Civilná verzia využívala platformu skrátenú o dve pojazdové kolesá. V ilegalite sa však začalo pracovať na vývoji a výrobe komponentov, ktoré mali vytvoriť z civilných strojov ľahký tank. Vyrobené mali byť jednoduché krabicové pancierové nadstavby, ktoré sa mali namontovať na pôvodný podvozok. V nadstavbe mal byť lafetovaný guľomet. V Atelier de Bagnères malo byť takto prekonvertovaných 150 ks ťahačov. Udáva sa, že prestavby prebiehali na skrátenom podvozku, no fotografie potvrdzujú, pravdepodobne však mali byť použité i klasické platformy bežných sériových ťahačov. Po okupácii vichystickej časti Francúzska 11.11.1942 bola do továrne poslaná nemecká komisia, ktorá mala preveriť výrobný program firmy. Riaditeľ a robotníci zakamuflovali vyrobené komponenty v továrni i civilných domoch. Komisiu sa podarilo oklamať a tá nenašla nič podozrivé. Osudy týchto prestavieb sú neznáme. Podľa Armour in profile no. 10 nasledovala konverzia na bežné lesné traktory až na jeden kus, ktorý zmizol nevedno kam. Podľa pána Pejčocha mali byť stroje po okupácii zabavené a mali slúžiť pri hliadkovej činnosti.


*zdroj:
Ivo Pejčoch – Obrněná technika 7, Francie 1919-1945, vydavateľtvo Ares, Praha 2007, ISBN 978-80-86158-47-1
Pierre Touzin, Christian Gurtner - Chenillette Lorraine, Armour in Profile no.10, Profile publication, England, 1967
URL : https://www.valka.cz/Resistance-Leger-Char-Lorraine-37L-t77254#284378Verze : 3
MOD
Podobnú prestavbu vytvoril francúzsky odboj (FFI - Forces Françaises de l'Intérieur). Podľa Armour in Profile k tomu malo dôjsť po ústupe Nemcov, kedy do továrne v Bagnères de Biggore boli k rekonštrukcii na bojové vozidlá odoslané tri platformy civilného traktora, ale na pôvodnom klasickom šesťkolesovom podvozku. Fotograficky je zdokumentovaný jeden stroj posádkou pomenovaný ako "Vallavieille". V krabicovej nadstavbe umiestnenej po pravej strane vodiča bol lafetovaný guľomet Hotchkiss.


*zdroj:
Ivo Pejčoch – Obrněná technika 7, Francie 1919-1945, vydavateľtvo Ares, Praha 2007, ISBN 978-80-86158-47-1
Pierre Touzin, Christian Gurtner - Chenillette Lorraine, Armour in Profile no.10, Profile publication, England, 1967
Résistance Léger Char Lorraine 37L -


URL : https://www.valka.cz/Resistance-Leger-Char-Lorraine-37L-t77254#284379Verze : 1
MOD
Po oslobodení francúzskeho územia bola továreň v Bagnères de Biggore zapojená do prestávb ukoristených klasických ťahačov i ich civilných verzií na obrnené vozidlá. Objednávka z leta 1944 znela na 150 ks takto modifikovaných strojov. Prvá dodávka 20 ks strojov bola dodaná 15.1.1945. Stroje mali jednoduchú krabicovú nadstavbu, v ktorej mali byť lafetované "mitrailleuse de aviation". Jednalo sa o letecké kanóny/guľomety ukoristené Nemcom. V niektorých internetových zdrojoch je udávaný MG 151/15 (možno MG 151/20). Hoci sa malo jednať o dodávky 20 ks strojov za mesiac, výroba dala len 30 ks. Časť z nich sa zúčastnila pri oslobodzovaní juhozápadnej časti Francúzska.


Možné je, že i stroj z predchádzajúceho prísprevku je dielom rovnakého obdobia a rovnakej série.


*zdroj:
Pierre Touzin - Les Vehicules Blindes Francais 1900 - 1944, ISBN 2-851120-094-1
Prípevok vytvorený v spolupráci a vďaka správnej navigácii Bitaxeho.
Résistance Léger Char Lorraine 37L -


Résistance Léger Char Lorraine 37L -


Résistance Léger Char Lorraine 37L -


URL : https://www.valka.cz/Resistance-Leger-Char-Lorraine-37L-t77254#285611Verze : 1
MOD