Main Menu
User Menu

Maxim, Milan

     
Příjmení:
Surname:
Maxim
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Maxim
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.04.1956 Michalovce /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Síl výcviku a podpory (2002-2004)
veliteľ Pozemných síl (2004-2009)
náčelník Generálneho štábu OS SR (2014-2018)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
buko1
www.pravda.sk
WWW.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Maxim-Milan-t77095#405949Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Maxim
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Maxim
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1970-DD.MM.1975 Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
31.01.2000-28.04.2000 Jazyková príprava - francúzsky jazyk
19.08.2004-12.12.2004 Jazyková príprava - anglický jazyk
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1975-DD.MM.1976 Jednoročná dôstojnícka škola
01.09.1977-15.07.1980 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
01.10.1987-13.07.1990 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
31.08.2000-30.06.2001 Akadémia obrany, odbor veliteľsko-štábny, operačný; Paríž
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1976 podporučík
01.05.1979 poručík
01.05.1981 nadporučík
01.11.1982 kapitán
01.10.1985 major
01.10.1989 podplukovník
01.10.1994 plukovník
05.12.2002 brigádny generál
08.05.2005 generálmajor
06.05.2014 generálporučík
26.11.2015 generál
DD.MM.2018 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.09.1990-31.10.1991 Velitel : 63. motostřelecký pluk
31.10.1991-31.12.1992 Velitel : 63. mechanizovaný pluk
01.01.1993-01.10.1994 Velitel : 63. mechanizovaný pluk
01.10.1994-01.10.1995 Velitel : 63. mechanizovaný pluk
01.10.1995-01.11.1996 Velitel : 22. mechanizovaná brigáda
01.07.2002-15.12.2004 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
17.12.2004-01.06.2009 Velitel : Velitelství pozemních sil
06.05.2014-06.05.2018 Velitel : Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
18.08.1976-31.08.1977 veliteľ čaty, 23. tankový pluk
01.09.198025.11.1982 veliteľ roty, 21. tankový pluk
26.11.1982-30.09.1983 náčelník štábu práporu, 21. tankový pluk
01.10.1983-02.09.1986 veliteľ práporu, 21. tankový pluk
03.09.1986-13.09.1990 zástupca veliteľa 21. tankového pluku
14.09.1990-30.09.1995 veliteľ 63. motostreleckého pluku / 63. mechanizovaného pluku
01.10.1995-31.10.1996 veliteľ 22. mechanizovanej brigády
01.11.1996-31.03.2000 zástupca veliteľa 2. armádneho zboru
01.07.2001-01.09.2001 špecialista Oddelenia obrannej infraštruktúry Veliteľstva pozemných síl
02.09.2001-30.09.2001 náčelník správy bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl
01.20.2001-30.06.2002 náčelník štábu logistiky GŠ ASR
01.07.2002-17.12.2004 veliteľ Síl výcviku a podpory
18.12.2004-31.05.2009 veliteľ Pozemných síl
01.06.2009-DD.02.2014 pridelenec obrany v Českej republike
06.05.2014-06.05.2018 náčelník Generálneho štábu OS SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1982

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1988

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2003

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2005

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.2006

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2007

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.2007

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 2nd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
-

DD.MM.2007

Medaile polské armády - zlatá
Polish Army Medal - gold
Medal Wojska Polskiego - złoty
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

03.09.2015

Medaile Vojenské policie - 1. stupeň
Medal of Military Police - 1st Class
Medaila Vojenskej polície - 1. stupeň
-

01.12.2016

Čestný kříž německých ozbrojených sil - zlatý
Gold Badge of Honour of the German Armed Forces
Ehrenzeichen der Bundeswehr in Gold
-

23.01.2017

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

21.02.2017

Pamětní medaile Vzdušních sil Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal of Air Forces of Armed Forces of Slovak Republic
Pamätná medaila Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

04.01.2018

Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 25th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky
Medal of Military Office of the President of the Slovak Republic
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.mil.sk
https://www.vvzs.mil.sk/67611/?pg=1
www.mod.gov.sk
https://mp.mil.sk/56300/?pg=1
buko1
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Maxim-Milan-t77095#405952Verze : 8
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Maxim-Milan-t77095#409237Verze : 3
MOD
vľavo generálmajor Milan Maxim, veliteľ Pozemných síl, na návšteve slovenského kontingentu operácie UNDOF


zdroj: Minár, Purdek, Vanga, Vitko - Vojenské misie, Magnet Press, 2010. ISBN: 978-80-89169-20-7


URL : https://www.valka.cz/Maxim-Milan-t77095#455460Verze : 0
MOD
generál Maxim, náčelník Generálneho štábu OSSR, počas cvičenia SLOVAK WARTHOG (2016) s príslušníkom 5.PŠU
URL : https://www.valka.cz/Maxim-Milan-t77095#558008Verze : 1
MOD