Main Menu
User Menu

81. železniční brigáda [1992-1992]

81st Railway Brigade

     
Název:
Name:
81. železniční brigáda
Originální název:
Original Name:
81. železniční brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
11. železniční brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
81. železniční brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 Velitelství železničního vojska
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-01.12.1992 Valašské Meziříčí, ? /
01.12.1992-31.12.1992 Liptovský Mikuláš, Železniční kasárna /

Velitel:
Commander:
08.12.1992-31.12.1992 Podhora, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.10.1992-31.12.1992 810. železniční prapor zabezpečení
31.10.1992-31.12.1992 811. železniční stavební prapor
31.10.1992-31.12.1992 812. železniční stavební prapor
31.10.1992-31.12.1992 815. železniční mostní prapor
31.10.1992-31.12.1992 816. železniční mostní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1992-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1992-31.12.1992
Poznámka:
Note:
31.10.1992-01.12.1992 VÚ 9444 Valašské Meziříčí
01.12.1992-31.12.1992 VÚ 9444 Liptovský Mikuláš
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, (81. železniční brigáda)
URL : https://www.valka.cz/81-zeleznicni-brigada-1992-1992-t76622#407221Verze : 1
MOD