Main Menu
User Menu

Prestwick, Stanice Královských vzdušných sil Ayr [1941-1957]

Royal Air Force Station Ayr / RAF Ayr

     
Název:
Name:
Stanice Královských vzdušných sil Ayr
Originální název:
Original Name:
Royal Air Force Station Ayr
Další názvy:
Other Names:
DD.09.1917-DD.04.1918 Ayr Aerodrome
DD.MM.1943-DD.MM.1943 USAAF Station 570
DD.09.1944-DD.MM.1946 RNAS Ayr (HMS Wagtail)
DD.MM.1951-DD.MM.1957 AFB Ayr
Obec:
Municipality:
Prestwick
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
55°29'06.00"N 4°35'42.00"W
Vznik:
Established:
07.04.1941
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
16.05.1918-19.05.1918
105. peruť RAF
No. 105 Squadron RAF
21.05.1919-30.05.1918
106. peruť RAF
No. 106 Squadron RAF
15.04.1941-10.07.1941
602. peruť RAF
No. 602 Squadron
29.04.1941-29.01.1942
141. peruť RAF
No. 141 Squadron RAF
30.06.1941-06.08.1941
410. peruť RCAF
No. 410 Squadron RCAF
10.07.1941-19.08.1941
402. peruť RCAF
No. 402 Squadron RCAF
19.08.1941-01.01.1942
312. peruť RAF
No. 312 Squadron RAF
01.01.1942-01.04.1942
340. peruť RAF
No. 340 Squadron RAF
01.02.1942-16.06.1942
406. peruť RCAF
No. 406 Squadron RCAF
06.04.1942-15.08.1942
165. peruť RAF
No. 165 Squadron RAF
02.05.1942-12.11.1942
241. peruť RAF
No. 241 Squadron RAF
15.06.1942-01.09.1942
410. peruť RCAF
No. 410 Squadron RCAF
12.08.1942-26.09.1942
72. peruť RAF
No. 72 Squadron RAF
01.09.1942-03.08.1943
488. peruť RNZAF
No. 488 Squadron RNZAF
22.10.1942-27.03.1943
222. peruť RAF
No. 222 Squadron RAF
28.03.1943-06.08.1943
64. peruť RAF
No. 64 Squadron RAF
02.07.1943-07.11.1943
652. peruť RAF
No. 652 Squadron RAF
03.08.1943-07.01.1944
186. peruť RAF
No. 186 Squadron RAF
30.09.1943-10.12.1943
239. peruť RAF
No. 239 Squadron RAF
01.10.1943-08.12.1943
169. peruť RAF
No. 169 Squadron RAF
16.11.1943-30.11.1943
130. peruť RAF
No. 130 Squadron RAF
19.12.1943-02.01.1944
402. peruť RCAF
No. 402 Squadron RCAF
03.01.1944-22.01.1944
329. peruť RAF
No. 329 Squadron RAF
08.01.1944-18.03.1944
439. peruť RCAF
No. 439 Squadron RCAF
09.01.1944-21.02.1944
22. křídlo RAF
No. 22 Wing RAF
10.01.1944-18.03.1944
143. (kanadské) polní letiště RAF
No. 143 (RCAF) Airfield RAF
10.01.1944-18.03.1944
438. peruť RCAF
No. 438 Squadron RCAF
21.01.1944-02.02.1944
64. peruť RAF
No. 64 Squadron RAF
08.02.1944-18.03.1944
440. peruť RCAF
No. 440 Squadron RCAF
08.02.1944-19.02.1944
611. peruť RAF
No. 611 Squadron RAF
12.02.1944-26.04.1944
345. peruť RAF
No. 345 Squadron RAF
25.02.1944-01.03.1944
322. peruť RAF
No. 322 Squadron RAF
16.03.1944-24.03.1944
329. peruť RAF
No. 329 Squadron RAF
21.03.1944-29.03.1944
486. peruť RNZAF
486. Squadron RNZAF
30.03.1944-07.04.1944
56. peruť RAF
No. 56 Squadron RAF
06.04.1944-14.04.1944
3. peruť RAF
No. 3 Squadron RAF
21.04.1944-26.04.1944
26. peruť RAF
No. 26 Squadron RAF
22.04.1944-29.04.1944
1. peruť RAF
No. 1 Squadron RAF
29.05.1944-09.06.1944
1770. peruť FAA
No. 1770 Squadron FAA
26.09.1944-15.11.1944
1770. peruť FAA
No. 1770 Squadron FAA


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1957
Poznámka:
Note:
Nezaměňovat s RAF Prestwick, která se nacházela v těsném sousedství a byla zcela samostatnou základnou.


Někdy používán i název RAF Heathfield.
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Heathfield
www.fleetairarmarchive.net
www.secretscotland.org.uk
http://www.abct.org.uk/airfields/ayr-ii-heathfield
http://www.rafweb.org/Stations/Stations-A.htm#Ayr
URL : https://www.valka.cz/Prestwick-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Ayr-1941-1957-t76568#282070Verze : 0
MOD
RAF Ayr (Ayr, Škótsko)

V rokoch 1. svetovej vojny základňa Royal Flight Corps Ayr / RFC Ayr (Ayr, Škótsko).
Na základni dislokovaná Air Gunnery School No.1.

V rokoch 1941-1957 letecká základňa obnovená ako RAF Ayr.

RAF Ayr/Heathfield sa začala budovať v októbri roku 1940, operačnú spôsobilosť stíhacieho sektora dosiahla 07.04.1941. Základom základne sa stali pôvodné budovy starého mlyna ležiace v severozápadnej časti základne, kde pôsobilo od januára Veliteľstvo stíhacieho sektora pre Západné škótsko, vrátane rádiolokátorov na prieskum vzdušnej situácie.

Základňa bola priamo podriadená 13. Skupine RAF (No. 13 Group) a mala 3 spevnené dráhy - 01/19 (4100 x 50 ft), 07/25 (4700 x 50 ft) a 13/31 (4500 x 50 ft), Okolie dráh nebolo spevnené, na presun okolo základne slúžila 50ft široká komunikácia, ďalšie komunikácie k hangárčom a odstatvným plochám mali šírku 35ft.

Základňa priliehala k transatlantickému letisku v Prestwick (s trávnatými spevnenými pristávacími plochami), pričom so stále rastúcou intenzitou zámorskej prepravy sa rátalo s využívaním aj základne Ayr.

Základňa bola domovom niekoľkých denných aj nočných perutí do roku 1943, keď sa stala výzbrojným výcvikovým táborom (Armament practice camp). V júni 1943 (06/1943) odovzdaná do užívania USAAF (USAAF Ayr), vrátená v novembri 1943 (11/1943).

Od júla 1944 bolo vybavenie základne poskytnuté pre 722. peruť FAA, následne odovzdaná námorníctvu ako RNAS Ayr (20.10.1944), späť prevzatá 10.03.1946.

V rokoch 1951-1957 slúžiaca ako skladové zariadenie USAF (AFB Ayr).

V roku 1941 základňa slúžila ako medzipristátie pre prelet prototypu bombardéra Consolidated YB-24 Liberator, s.č. 40-696/702 (označenie pre prelet LB-30A, s.č. AM258/AM263.698 (c.n. 169)), pre RAF ako AM260. Pri štarte zo základne lietadlo vyšlo zo štartovacej dráhy a narazilo do budovy, následne začalo horieť. Zahynulo 22. osôb.

(edit agnes 03.09.2014 - příspěvek zpracoval buko1)

Zdroj: www.fleetairarmarchive.net
www.secretscotland.org.uk
http://www.hawkertempest.se/ayr.htm
URL : https://www.valka.cz/Prestwick-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Ayr-1941-1957-t76568#519071Verze : 0
MOD
Původní stanice RFC Ayr/RAF Ayr z období konce 1. světové války se nacházela jižněji od pozdější základny z období 2 světové války, zhruba na souřadnicích
55°27'53.8"N 4°36'31.8"W
(55.464946, -4.608819).

zdroj
http://www.abct.org.uk/airfields/ayr-i
URL : https://www.valka.cz/Prestwick-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Ayr-1941-1957-t76568#519090Verze : 0
MOD