Main Menu
User Menu

Náhradní prapor pluku útočné vozby 2 [1935-1938]

Depot Battalion of the 2nd Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 2
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 270
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-24.09.1938 Pluk útočné vozby 2
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-15.02.1937 Olomouc, Kasárny Juraje Jánošíka
15.02.1937-24.09.1938 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Velitel:
Commander:
15.09.1935-22.09.1938 Haňák, Antonín (podplukovník pěchoty)
22.09.1938-24.09.1938 Dostál, Josef (major pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1935-25.09.1938 Náhradní rota pluku útočné vozby 2

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935-1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-pluku-utocne-vozby-2-1935-1938-t76475#281806Verze : 2
MOD