Main Menu
User Menu

Kačmár, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Kačmár
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Kačmár
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (2. gen. hodnosť)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.12.1951 Kobylnice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.12.2012 Prešov (?)
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu 1. armádneho zboru (1997-1999)
zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory (2002-2004)
veliteľ Síl výcviku a podpory (2004-2007)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
buko1
URL : https://www.valka.cz/Kacmar-Jan-t76473#405653Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kačmár
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Kačmár
Všeobecné vzdělání:
General Education:

Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1966-DD.MM.1973 Vojenská škola J. Žižku z Trocnova, Opava
DD.MM.1969-DD.MM.1973 Vysoká vojenská škola Pozemného vojska, Vyškov
DD.09.1976-14.07.1978 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia Antonína Zápotockého, Brno
DD.MM.1996-DD.MM.1997 Vojenská akadémia Generálneho štábu, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1973 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
14.07.1978 kapitán
01.10.1981 major
01.10.1985 podplukovník
01.10.1990 plukovník
05.12.2002 brigádny generál
08.05.2005 generálmajor
01.12.2007 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1983-06.10.1987 Velitel : 103. tankový pluk
DD.MM.1997-31.12.1999 Náčelník štábu : 1. armádní sbor
15.12.2004-01.12.2007 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1973-DD.MM.1976 veliteľ roty, 14. prieskumný prápor
28.09.1978-18.09.1979 veliteľ práporu, 103. tankový pluk
19.09.1979-31.10.1983 zástupca veliteľa 103. tankového pluku
01.11.1983-06.10.1987 veliteľ 103. tankového pluku
DD.MM.1987-DD.10.1996 zástupca veliteľa 14. td / 14. md / 14. md / 14. md / 2. az
DD.MM.1997-DD.MM.1999 náčelník štábu 1. armádneho zboru
DD.01.2000-DD.09.2001 náčelník štábu pre plánovanie operácií GŠ ASR
DD.10.2001-30.06.2002 náčelník správy operácií - zástupca náčelníka Štábu koordinácie velenia operácií GŠ ASR
01.07.2002-17.12.2004 zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR
18.12.2004-30.11.2007 veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1979

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1984

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1985

Medaile bratrství ve zbrani
Brotherhood of Arms Medal
Odznaka Braterstwa Broni
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.2003

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.2003

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2005

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 1. stupeň
Medal "For service in peace observation missions" - 1st Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 1 stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Kříž Rytíř dělostřelectva
Cross Knight Artillery
Kríž Rytier delostrelectva
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kacmar-Jan-t76473#405926Verze : 1
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Kacmar-Jan-t76473#456724Verze : 1
MOD