Main Menu
User Menu

Jižní velitelství [1948- ]

Southern Command

פיקוד הדרום (Pikud Darom, Padam)

     
Název:
Name:
Jižní velitelství
Originální název:
Original Name:
פיקוד דרום
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR Generální štáb
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Beerševa

Velitel:
Commander:
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Alon, Jigal ( )
DD.MM.1949-DD.MM.1949 Rabin, Jicchak ( )
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Dajan, Moše ( )
DD.MM.1951-DD.MM.1954 Cadok, Moše ( )
DD.MM.1954-DD.MM.1954 Peri, Jákov ( )
DD.MM.1955-DD.MM.1956 Amit, Meir ( )
DD.MM.1956-DD.MM.1956 Simčoni, Asaf ( )
DD.MM.1956-DD.MM.1958 Laskov, Chajim ( )
DD.MM.1958-DD.MM.1958 Herzog, Chajim ( )
DD.MM.1958-DD.MM.1962 Jofe, Avraham ( )
DD.MM.1962-DD.MM.1964 Zamir, Cvi ( )
DD.MM.1965-DD.MM.1969 Gaviš, Ješajahu ( )
DD.MM.1969-DD.MM.1973 Šaron, Ariel ( )
DD.MM.1973-DD.MM.1973 Gonen, Šmuel ( )
DD.MM.1973-DD.MM.1973 Bar-Lev, Chajim ( )
DD.MM.1973-DD.MM.1974 Tal, Jisrael ( )
DD.MM.1974-DD.MM.1974 Adan, Avraham ( )
DD.MM.1974-DD.MM.1976 Adam, Jekutiel ( )
DD.MM.1976-DD.MM.1978 Šapir, Herzl ( )
DD.MM.1978-DD.MM.1982 Šomron, Dan ( )
DD.MM.1982-DD.MM.1983 Erez, Chajim ( )
DD.MM.1983-DD.MM.1986 Bar Kochva, Moše ( )
DD.MM.1986-DD.MM.1986 Sagi, Uri ( )
DD.MM.1986-DD.MM.1989 Mordechaj, Jicchak ( )
DD.MM.1989-DD.MM.1994 Vilnaj, Matan ( )
DD.MM.1994-DD.MM.1996 Mofaz, Šaul ( )
DD.MM.1996-DD.MM.1997 Janaj, Šlomo ( )
DD.MM.1997-DD.MM.2000 Samia, Jom-Tov ( )
DD.MM.2000-DD.MM.2003 Almog, Doron ( )
DD.MM.2003-DD.MM.2005 Harel, Dan ( )
DD.MM.2005-DD.MM.2010 Galant, Joav ( )
DD.MM.2010-DD.MM.2013 Ruso, Tal ( )
DD.MM.2013-DD.MM.2015 Turgeman, Šlomo ( )
DD.MM.2015-DD.MM.2018 Zamir, Ejal ( )
DD.MM.2018-DD.MM.2021 Halevi, Herzl ( )
DD.MM.2021-DD.MM.RRRR Toledano, Eliezer ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 162. divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
dover.idf.il
cs.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Jizni-velitelstvi-1948-t76028#460828Verze : 1
MOD
Jižní velitelství
(פיקוד דרום‎, Pikud Darom)Oblasť pôsobnosti je vymedzená negevskou púšťou, oblasťou Arava a prístavom Eilat. Na čele stojí Gen.Maj. Joav Galant.
Južné velitelstvo malo od svojho vzniku na starosti oblasť Negevu a hranicu z Egyptom na Sinaji. Zúčastnilo sa prakticky všetkých veľkých vojen za existencie Izraela, okrem bojov v Libanone. K najprudkejším výmenám na veliteľských postoch došlo počas vojny "Jomm Kippur", keď gen. Šlomo „Šmulik“ Gonen bol prakticky odstavení Chaimom Bar-Levom, kvôli nezhodám medzi Gonenom a Arielom Šaronom, ktorý bol predošlým veliteľom a svojho nástupcu doslova "nešetril". V nasledujúcich rokoch sa aktivity obmedzili len na operácie proti pašerákom. Po vypuknutí intifády „al-Aqsá“, sa jednotky preorientovali najmä na proti-povstalecké (COIN) operácie policajného charakteru. Po stiahnutí sa Izraely z pásma Gázy, pokračujú jednotky v operáciách na tomto území, vrátane operácií proti pašeráckym tunelom z Egypta do Gázy a proti dielňam na výrobu rakiet „Kássam“.


Podriadené jednotky:
Veliteľstvo Juh
- 3 Špeciálne diaľkové prieskumné jednotky
- Logistický pluk
- Vojenská Hudba
Veliteľstvo VP Juh: Kamp Nátan, Berševa
252. Obrnená Divízia (Amud ha´Eš)
- 401. Obrnená Brigáda „Ikvot Ha´Barzel“
- 460. Obrnená výcviková brigáda „Bnei Or“
- 84. Mechanizovaná pešia brigáda „Giv´ati“
- 209. Delostrelecký pluk
Teritoriálna Divízia „Gáza“
80. Teritoriálna Divízia „Adom“
143. (Rezervná) Obrnená Divízia
Prápor „Nešer“ - Poľnej rozviedky
Ženijný-stavebný prápor
33. samostatní ľahký peší prápor „Karakal“
585. „Beduínsky“ púštny prieskumný prápor
Záložná protiteroristická jednotka „Rotem“ (Eilat)


Zdroje: en.wikipedia.org
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/Jizni-velitelstvi-1948-t76028#280590Verze : 0