Main Menu
User Menu

Severní velitelství [1948- ]

Northern Command / פיקוד צפון (Pikud Cafon; Pacan)

     
Název:
Name:
Severní velitelství
Originální název:
Original Name:
פיקוד צפון
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR Generální štáb
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Safed

Velitel:
Commander:
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Karmel, Moše ( )
DD.MM.1919-DD.MM.1952 Avidar, Josef ( )
DD.MM.1952-DD.MM.1952 Dajan, Moše ( )
DD.MM.1952-DD.MM.1954 Simčoni, Asaf ( )
DD.MM.1954-DD.MM.1956 Cadok, Moše ( )
DD.MM.1956-DD.MM.1959 Rabin, Jicchak ( )
DD.MM.1959-DD.MM.1962 Zorea, Meir ( )
DD.MM.1962-DD.MM.1964 Jofe, Avraham ( )
DD.MM.1964-DD.MM.1969 Elazar, David ( )
DD.MM.1969-DD.MM.1972 Gur, Mordechaj ( )
DD.MM.1972-DD.MM.1974 Chofi, Jicchak ( )
DD.MM.1974-DD.MM.1974 Gur, Mordechaj ( )
DD.MM.1974-DD.MM.1977 Ejtan, Rafael ( )
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Ben Gal, Avigdor ( )
DD.MM.1981-DD.MM.1983 Drori, Amir ( )
DD.MM.1983-DD.MM.1986 Or, Uri ( )
DD.MM.1986-DD.MM.1991 Peled, Josi ( )
DD.MM.1991-DD.MM.1994 Mordechaj, Jicchak ( )
DD.MM.1994-DD.MM.1998 Levin, Amiram ( )
DD.MM.1998-DD.MM.2002 Aškenazi, Gabriel ( )
DD.MM.2002-DD.MM.2005 Ganc, Benjamin ( )
DD.MM.2005-DD.MM.2006 Adam, Udi ( )
DD.MM.2006-DD.MM.2011 Eizenkot, Gadi ( )
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR Golan, Džair ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
dover.idf.il
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Severni-velitelstvi-1948-t76025#460884Verze : 0
MOD
Severné Regionálne Veliteľstvo Izraelských Obranných Síl
(פיקוד צפון, Pikud Tzafon)
Toto veliteľstvo a jemu podriadené jednotky sú zodpovedné za “severný front″ na hraniciach zo Sýriou a Libanonom. Jeho história siaha do šesťdesiatych rokov kedy malo na starosti riadenie vojenských operácií proti Sýrii na Golanských výšinách. Neskôr v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa jeho činnosť stále viac presúvala smerom k Libanonu a tam prítomným oddielom palestínskych teroristických skupín ako napríklad “čierny september″ ale aj “Fatah″ a ďalšie. Rovnako sa podieľalo na operáciách „Litani“ v roku 1978 a „Šalom Ha´Galil“ v roku 1982. PO stiahnutí izraelských jednotiek z nárazníkového pásma na juhu Libanonu pokračovalo v zabezpečovaní hliadkovej služby pozdĺž hraníc vytýčených OSN. Okrem všeobecne známych udalostí z leta 2006 (tzv.: druhá libanonská vojna) sa Severné velitelstvo angažuje aj v obrane oblasti tzv.: „Fariem Šebaa“, ktoré si nárokuje tak Sýria ako aj Libanonský „Hizballáh“.
Veliteľstvo riadi vojenskí jednotky od Mount Hermon na severe po mesto Netanja na juhu z významnou prítomnosťou v Galilei a na Golanských výšinách. Umiestnené je v Zefate. Veliteľom tohto zoskupenia bol počas „libanonskej vojny“ Gen.Maj. Udi Adam (inak syn generála Jukutiela Adama, ktorý zahynul v Libanone v roku 1982). V priebehu bojov bolo veliteľstvo kritizované a zástupca náčelníka generálneho štábu Moše Kaplinský bol vyslaní „na sever“ ako zvláštni reprezentant generálneho štábu, čím fakticky prebral velenie nad pozemnými, leteckými a námornými silami v oblasti. Gen. Adam bol nakoniec v októbri 2006 nahradení Gen.Maj. Gadi Eisencottom. Nemožno sa ale zbaviť pocitu, že gen. Adam si odniesol na svojich pleciach aj veľkú časť viny za chyby politického vedenia.


Severné Regionálne Veliteľstvo je zložené z nasledujúcich jednotiek:
- Veliteľstvo Severného Zboru: Ide o samostatné veliteľstvo (Gajiš) nezávislé od Regionálneho veliteľstva. Na čele z generál majorom, je aktivované v prípade, že je povolaní väčší počet divízií.
- Spojovací prápor Severného Veliteľstva
- Špeciálny bojový oddiel (oddiel diaľkového prieskumu)
- Logistický pluk: Ordonancia a armádne dielne, Opravárenská - údržbárska rota, Rota prepravy materiálu a paliva, Muničná rota, Ženýjno-stavebná jednotka.
- Vojenská kapela
- Oddiel od „Jednotky 8200“ (SIGINT – na hore Hermon)
- Prápor „Šahaf“ (čajka) – Poľnej Rozviedky
- Oddiel TZASAM (špeciálny prieskumný oddiel)
- Oddiel YACHMAM (spravodajský oddiel a oddiel značkovania cielov)
- Dve batérie PVO (I-HAWK) a oddiel z vozidlami M-163 Vulcan/Machbet
- Oddiel MEITAR (Jednotka 427)
- Jednotka Vojenskej Polície: Camp Filon, HaAmakim, Haifa.
36. Obrnená Divízia „Ga´aš“ (Velitelstvo v Camp Jitzach)
91. (Teritoriálna) Divízia (Galilejská) veliteľstvo v Biraneete
(Teritoriálne jednotky sú v podstate aktívne veliteľské štruktúry, ktoré kontrolujú rotáciu aktívnych a rezervných jednotiek pod svojou kontrolou. Tak isto koordinujú spoluprácu z jednotkami Pohraničnej stráže.
210. (Rezervná) Obrnená Divízia
??? (Rezervná) Obrnená Divízia
??? (Rezervná) Obrnená Divízia


Dislokácia: Nafeh (na Golanských výšinách), Camp Sa´ar, Mispe Adi (pri hraniciach z Libanonom), Amiad, Tzalmon, Kiriat Tivon (pri Haife) a neďaleko mesta Hadera je Výcviková základne „Sever“.


Zoznam Velitelov:
Moše Karmel (1948-49)
Josef Avidar (1949-52)
Moše Daján (1952)
Asaf Šimšoni (1952-54)
Moše Cadok (1954-56)
Jicak Rabin (1956-59)
Meir Zorea (1959-62)
Avraham Joffe (1962-64)
David „Dado“ Elazar (1964-69)
Mordedechaj „Mota“ Gur (1969-72, 1974)
Jicak Hofi (1972-74)
Rafael „Raful“ Eitan (1974-77)
Avigdor „Januš“ Ben Gal (1977-81)
Amir Drori (1981-83)
Uri Or (1983-86)
Jossi Peled (1986-91)
Jicach Mordechaj (1991-94)
Amiram Levin (1994-98)
Gabi Aškenazi (1998-2002)
Benny Gantz (2002-05)
Udi Adam (2005-06)
Gadi Eizenkot (2006-súčastnosť)


Zdroje: en.wikipedia.org
www.jpost.com
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/Severni-velitelstvi-1948-t76025#280573Verze : 0