Main Menu
User Menu

Řežábek, František

     
Příjmení:
Surname:
Řežábek
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Řežábek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.09.1903 Kožlany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, tankový prapor 1
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.vhu.cz/frantisek-rezabek/
URL : https://www.valka.cz/Rezabek-Frantisek-t75716#596086Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Řežábek
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Řežábek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1946-21.05.1949 Velitel : Tankové učiliště

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

16.12.1943

Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
-

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky F-VB

06.07.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

26.01.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

11.05.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

08.09.1945

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

24.12.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

26.01.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

06.03.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

13.04.1946

Řád Za národní zásluhy se zlatou hvězdou (1. st.)
Order of National Merit with Gold Star (I. Class)
Orden zasluge za narod sa zlatnom zvijezdom
-

03.04.1948

Řád partyzánské hvězdy 2. třídy
Order of Partisan Star 2nd Class
Orden partizanske zvezde sa srebrnim vijencem
-

08.05.1991

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vhu.cz/frantisek-rezabek/
URL : https://www.valka.cz/Rezabek-Frantisek-t75716#596087Verze : 0
MOD
Generálmajor František Řežábek


*26.9.1903 Kožlany


1.10.1923 - narukoval k dělostřeleckému pluku 102 do Rokycan
-absolvoval školu pro poddůstojníky a zůstal v armádě
1929 - přijat do Vojenské akademie v Hranicích
1931 - vyřazen z akademie v hodnosti poručíka pěchoty, převelen k 6. hraničářskému praporu do Domažlic
1935 - odvelen k výcviku u praporu tanků v Milovicích
- po absolvování převelen v hodnosti nadporučíka k pluku útočné vozby 3 do Bratislavy
květen 1937 - nástup do praktického výckivu v Milovicích, po absolvování cvičitel kulometného výcviku v Učilišti útočné vozby ve Vyškově
červenec 1939 - poslán na dovolenou
12.8.1939 - odchází do Polska
20.8.1939 - vstupuje v Krakově do čs. vojenské skupiny
- postupně velel 4.rotě v Malých Bronowicích, důstojnické a poddůstojnické škole v Leszné a W.Hlubczku
18.9.1939 - při snaze utéct do Rumunska zadržen sovětskou armádou a internován
duben 1940 - zařazen do prvního transportu do Francie
14.5.1940 - příjezd do Francie
22.5.1940 - velitel štábní roty náhradního tělesa
červenec 1940 - evakuován do Velké Británie
září 1940 - povýšen na kapitána, velitel tankové čety pěší výcvikové jednotky
- služba u 1.praporu 1.pěší brigády
září 1943 - velitel 3.tankové roty 1. Čs. samostatné obrněné brigády
1944 - velitel tankového praporu 1
říjen 1944 - zaujímá s praporem pozice u Dunkerque
1945 - po návratu do vlasti velitel 11.tankové brigády
květen 1946 - absolvoval kurz pro velitele vojskových těles ve Velké Británii, jmenován zatímním zástupcem velitele Tankové učiliště v Milovicích
prosinec 1946 - zatímním velitelm Tankového učiliště v Milovicích
listopad 1947 - učiliště přemístěno do Dědic
1.1.1948 - velitelem učiliště
září 1948 - povýšen na plukovníka
18.5.1949 - zproštěn vojenské služby
13.8.1949 - ve vykonstruovaném procesu odsouzen za neoznámení trestného činu a za ohrožení obrany republiky ke třem letům těžkého žaláře, kasaci hodnosti a ztrátě všech vyznamenání
-v rámci rehabilitace povýšen na generálmajora
1991 - vyznamenán Řádem M. R. Štefánika třetí třídy


Vyznamenání:
2x Čs. válečný kříž 1939
Čs. medaile Za chrabrost
MBE
DSO
Croix de Guerre


Zdroj:
Ivan Procházka: Válečný deník Čs. samostatné obrněné brigády (říjen 1944 - květen 1945), AVIS 2006, ISBN 80-7278-353-X
URL : https://www.valka.cz/Rezabek-Frantisek-t75716#279197Verze : 0