Main Menu
User Menu

RA - ORP Nieuchwytny

Název / Name : ORP Nieuchwytny
Typ / Type : těžký ozbrojený člun (Ciężki Kuter Uzbrojony)
Třída / Class : -
Kódové označení / Pennant : -
Kýl založen /
Laid down :
podzim 1932
Spuštění na vodu /
Launched :
1933
Uvedení do služby /
Commissioned :
27.04.1934
Vyřazení / End service : vyřazen 1957 (jako Okoń), sešrotován 1973
Loděnice / Built by : Państwowe Zakłady Inżynieryjne Stocznia v Modlině, Polsko
Délka / Length : (m) 23,00
Šířka / Beam : (m) 4,90
Ponor / Draft : (m) 0,53
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
38,5
Výtlak maximální /
Displacement, maximal :
(t)

Pancéřování / Armour : (mm) velitelská věž - 12
dělové věže - 8
strojovna - 8
boky - 6
paluba - 4
Posádka / Complement : 18
16 (jako "Pionier")
Pohon / Engines : 2x benzínový 6-válcový motor Beardmore, Glasgow


od léta 1944 (jako "Pionier"):
2x diesel Maybach Panzer III Otto


od 1947:
2x diesel MAN (jako ORP "Okoń")
Výkon / Power : (HP) 450


od léta 1944 (jako "Pionier"): 360
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost / Speed : ( kts) teoretická - 13 (24 km/h)
max.dosažená - 11,6 (21,5 km/h)
Zásoba paliva / Fuel : (t)
Dosah při rychlosti /
Range :
( Nm/ kts)
675/-
Výzbroj / Armament : 1x 40 mm/Vickers L39 vz.28 (AA)
1x 37 mm/Puteaux L20 vz.S.A.
1x kulomet 7,92 mm/Hotchkiss vz.25


od května 1939:
1x 40 mm/Bofors
1x 37 mm/Puteaux L20 vz.S.A.
1x kulomet 7,92 mm/Hotchkiss vz.25


od léta 1944 (jako "Pionier"):
2x 37 mm (2xI)
4x kulomet 12,7 mm (1xIV)
Výstroj a vybavení /
Equipment :
(radar, asdic ...)

Letouny / Aircraft : -
Poznámka / Note : překlad jména: nepolapitelný
velitelé:
bosmanmat Czesław Majewski (27.04.1934 -?)
porucznik marynarki O.Koreywo (? - 10.09.1939)


potopen vlastní posádkou 10.09.1939, později vyzdvižen Němci a zařazen do služby jako "Pionier".
Potopen vlastní posádkou v lednu 1945, vyzvednut na jaře 1947 a zařazen na podzim 1947 do LMW jako ORP "Okoń"




Zdroje:
www.iirp.prv.pl
www.marynarkawojenna.pl
www.rzeczna2004.republika.pl
URL : https://www.valka.cz/RA-ORP-Nieuchwytny-t75698#279120Verze : 0
Historie ORP "Nieuchwytny"



Začátkem 30. let se Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) rozhodlo nahradit staré ozbrojené čluny (kutry uzbrojone) novými plavidly a také vyplnit mezeru mezi velkými monitory a menšími ozbrojenými čluny. Z iniciativy velitele Pinské flotily, komandora Witolda Zajączkowského a generała dywizji Józefa Artura Rybaka, vznikl projekt rychlého, těžce ozbrojeného člunu, přizpůsobený činnostem na meandrujících řekách Polesí.
Původní projekt počítal se stavbou čtyř plavidel, dlouhých 18 metrů (včetně kormidla), širokých 4,9 metrů a ponorem 0,5 metrů, s rychlostí 20 km/h (10,8 uzlu). Plavidlo mělo být schopno bez natankování vykonat plavbu dlouhou 1250 km nebo 50 hodin.
Trup člunu, vyrobený z 3-4mm plechu, měl původně nést 47mm dělo vz. 85 Hotchkiss a otočnou věž s dvojhlavňovým kulometem ráže 13,2 mm Hotchkiss, nakonec však bylo rozhodnuto namontovat 4Omm dělo Vickers v otočné věži, protipancéřové dělo ráže 37 mm ve věži typu Ursus, původně určenou pro polské obrněné vozy, a 1 kulomet Hotchkiss ráže 7,92 mm.
Konstruktéři však od počátku měli problémy s dodržením požadavků a nejprve žádali o prodloužení délky trupu na 25 metrů, s čímž však KMW nesouhlasila. Kompromisem se nakonec stala délka člunu 23 metrů.


28. března 1932 podepsalo KMW smlouvu s Modlinskou loděnicí (Stocznia Modlińska), která patřila pod Státní inženýrské závody (Państwowe Zakłady Inżynieryjne), o stavbě ozbrojeného člunu, označovaného jako "N".
Samotná stavba započala teprve na podzim 1932 a zkoušky téměř hotového plavidla proběhly ve dnech 24.-26. dubna 1934 pod dohledem komandora podporucznika Stanisława Hryniewického. I když se během samotných zkoušek ukázalo mnoho vad a nedodělků, 27. dubna 1934 přijímací komise člun převzala a byla na něm slavnostně vztyčena polská vlajka. Pod názvem ORP "Nieuchwytny" pak plavidlo začlenili do 3.oddílu Pinské flotily. Velitelem se stal bosmanmat (ekvivalent rotného) Czesław Majewski.


Během prvních měsíců služby se projevila další vada (kromě těch známých ze zkoušek), a to malá rychlost, pouhých 17-18 km/h. Loděnice přitom udávala v předávacích protokolech 24 km/h. Zajímavostí je, že tuto vadu loděnice záměrně zamlčela a ukryla takovým způsobem, že nepřipravila odpovídající plavební dráhu pro zkoušky rychlosti.
Velitel Pinské flotily, komandor Zajączkowski, žádal od stavitelů vysvětlení a do Pinska přijel inženýr Aleksander Potyrała. Po provedení zkoušek potvrdil nutnost výměny lodních šroubů za větší. Po jejich výměně a namontování dalších kormidel za šrouby, vzrostla rychlost na akceptovatelných 21,5 km/h.
Důsledkem těchto zjištění a problémů byl fakt, že stavba zbývajících tří člunů byla zastavena.
V roce 1938 plánovalo velení Pinské flotily přestavbu ORP "Nieuchwytny" která měla zvětšit délku trupu o 5 metrů, tato přestavba se však nakonec neuskutečnila.



ORP "Nieuchwytny" během plavby



Začátkem dubna 1939, v důsledku hrozby války, byl člun převelen k vzniklému Samostatnému oddílu "Wisła" a tak opustil ,3. dubna 1939, Pinsk a odplul na Wisłu, spolu s palivovou bárkou "K-22" kterou vlekl. Velitelem člunu byl v té době porucznik marynarki O. Koreywo.
Do Modlina dorazil kolem 14. dubna 1939.


Koncem dubna Samostatný oddíl zahájil společné cvičení v oblasti řek Bug a Narew, aby si velitelé plavidel zvykli operovat společně.
Začátkem května 1939 si však člun poškodil šrouby na neoznačené překážce a musel být opraven.


Protože Samostatný oddíl "Wisła" organizačně podřídili veliteli armády "Pomorze", generału dywizji Władysławu Bortnowskému, kolem 20. června 1939 několik plavidel, spolu s ORP "Nieuchwytny", odplulo do Toruni.
Později, na rozkaz náčelníka štábu armády "Pomorze", se 6. července 1939 lodě vyvázaly na základně v ústí řeky Brdy (tzv.Brdyujście - Brdyústí) v okrajové části dnešní Bydgoszci, aby posílily protiletadlovou obranu mostů přez Wisłu, především strategicky důležitého železničního mostu v Fordonu.
ORP "Nieuchwytny", spolu s dalším ozbrojeným člunem "KU-30", křižovaly během července část řeky Wisły, mezi městy Bydgoszcz a Grudziądz, a jejich posádky vykonávaly měření, aby mohly být aktualizovány říční mapy. Ukázalo se totiž, že Oddíl má k dispozici pouze staré ruské a německé mapy.


Velitelství Samostatného oddílu "Wisła" bylo informováno o začátku války 1. září 1939 v 07:30.
2. září 1939 ve 14:30, zaútočilo 5 letounů Luftwaffe na Brdyujście a také propust a most v nedalekém městě Fordon (součást dnešní Bydgoszci). ORP "Nieuchwytny", spolu s dalšími ozbrojenými čluny, odstřeloval nepřátelská letadla z kulometů, i když až po náletu, protože německé stroje byly zpočátku považovány za vlastní letadla.
Podle některých pramenů se střelcům z ORP "Nieuchwytny" podařilo sestřelit jeden Heinkel He-111, který se zřítil nedaleko Brdyústí.
3. září 1939 odplul ozbrojený člun, spolu s několika dalšími plavidly, k Chełmnu, aby pomohl s evakuací starogardzského 2. pluku švališerů (szwoleżerowie), obklíčenému u vsi Strzelce.
Během plavby kolem zříceného fordonského mostu najel ORP "Nieuchwytny" na mělčinu. Po nějaké době, kdy se jej podařilo uvolnit, strhl ozbrojený člun proud a ORP "Nieuchwytny" se zaklínil přídí mezi mostní pilíř a zřícený oblouk. Nakonec se ale plavidlo podařilo uvolnit a pokračovat v plavbě. U vesnice Topolno byl Samostatný oddíl odstřelován dělostřelectvem německé 3. Panzer-Division, ale bez ztrát na životech.
Jakmile plavidla Samostatného oddílu dosáhla určené pozice, začala s evakuací polských vojáků a zároveň ostřelovala německé pozice. ORP "Nieuchwytny" se stal cílem nepřátelských kulometů, v důsledku jejichž palby zahynuli tři evakuovaní vojáci a jeden byl těžce raněn.
Evakuované vojáky později vysadili ve Fordonu a Brdyústí, plavidla doplnila munici a palivo a podle nejnovějších rozkazů (ze 04.09.) odplula do Toruni, kam dorazila 5. září 1939 za úsvitu.
Zde se ORP "Nieuchwytny" zúčastnil odražení náletů na toruňské mosty a následně byl odeslán do vesnice Złotoria, v ústí řeky Drwęca, aby zde zabezpečoval spojení mezi oběma břehy.
7. září 1939 opustila plavidla Toruň a přeplula do Włocławku, kam dorazila 8. září 1939, avšak pouze s velkými obtížemi, způsobenými nízkým stavem vody.
9. září 1939 ORP "Nieuchwytny" a zbývající lodě pokračovaly v plavbě směrem na Płock. Plavba probíhala s velkými problémy, s ohledem na četné mělčiny a také odstřelování plavidel ze břehu i ze vzduchu.
Ráno 10. září 1939 pouze ORP "Nieuchwytny", ozbrojený čun "KU-30" a dva hlídkové čluny "KM-12" a "KM-13" překonaly obrovskou mělčinu a pokračovaly v plavbě k Płocku, který však byl v té době již obsazen Wehrmachtem. Další mělčinu, u vsi Brwilno nedaleko Płocku, však již ozbrojený člun nebyl schopen překonat, a tak jeho velitel rozhodl o potopení plavidla.
Stalo se tak 10. září 1939 v malé zátočině nedaleko vsi Popłacin. Posádka otevřela kingstony a člun klesl na dno řeky tak, že z vody vyčnívaly pouze části nástavby. Byly demontovány také hlavně a závěry děl i kulometu.


Po ukončení bojů byl ORP "Nieuchwytny" vyzdvižen Němci a odtažen do Płocku, kde jej v tamní loděnici opravili. Jako Wachtkutter "Pionier", s původní polskou výzbrojí, byl zařazen do služby a podléhal veliteli ženijní jednotky Pionier Fluss Komando.
V létě roku 1944 odplul k přestavbě do varšavské loděnice (Stocznia czerniakowska).
Ve výzbroji se objevila dvě protiletadlová děla ráže 37 mm a kulometné čtyřče, vyměněny byly také motory, když původní benzínové skotské motory Beardmore nahradily dva tankové diesely Panzer III Oto od firmy Maybach (podle některých polských zdrojů se jednalo o motory firmy MAN). Také počet členů posádky klesl na 16 mužů.
V době, kdy se začala k Warszawě blížit fronta, "Pionier" hlídkoval na úseku řeky mezi Warszawou a Modlinem.
Zajímavostí je, že krátce před vypuknutím Varšavského povstání, 01.08.1944, plánovala Armia Krajowa člun obsadit, ale "Pionier" vyplul z přístavu ještě před akcí, ve vleku s lodí "Halka", kterou později potopil u městské čtvrti Żoliborz.
Během varšavského povstání "Pionier" ostřeloval povstalecké pozice v Povislí. Když Rudá armáda obsadila předměstí Praga, "Pionier" odplul do Modlina a nakonec jej během ústupu potopila vlastní posádka u Płocku v lednu 1945.



Wachtkutter "Pionier" (ex.ORP "Nieuchwytny") s původní polskou výzbrojí



Na jaře roku 1947 vrak vyzvedla skupina Správy vod a předala Ludowej Marynarce Wojennej (LMW). Ta plavidlo nechala odtáhnout do Gdyně a opravit. Člun dostal nové motory MAN a jako "Okoń" jej přičlenili k pomocným plavidlům LMW.
V roce 1948 byl zařazen do Štětínské přímořské oblasti (Szczeciński Obszar Nadmorski) a 1.června 1955 pak do jednotky Pohraničních vojsk (Wojska Ochrony Pogranicza - WOP), kde sloužil až do vyřazení, 13.05.1957.
Trup bývalého ozbrojeného člunu zůstal na břehu až do roku 1973, kdy byl nakonec rozebrán a sešrotován.



Zdroje:
www.iirp.prv.pl
www.marynarkawojenna.pl
www.rzeczna2004.republika.pl
www.plock24.pl
časopis MORZE, STATKI i OKRĘTY:č.5 (65), květen 2007. Warszawa: MAGNUM-X sp. z o.o. 2007, vychází měsíčně. ISSN 1426-529X
URL : https://www.valka.cz/RA-ORP-Nieuchwytny-t75698#283221Verze : 0