Main Menu
User Menu

Cotton, Stapleton

Stapleton Cotton, 1st Viscount Combermere

     
Příjmení:
Surname:
Cotton
Jméno:
Given Name:
Stapleton
Jméno v originále:
Original Name:
Stapleton Cotton, 1st Viscount Combermere
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
vikomt
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.11.1773 Denbigh (Lleweni Hall ) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.02.1865 Bristol /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
guvernér Barbadosu (1817-1822)
velitel Britských sil v Irsku (1822-1825)
Velitel Britských sil v Indii (1825-1826)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Jeho potomkovia prijali priezvisko Stapleton-Cotton
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
New Army List for August 1839; Smith, Elder and Co. Cornhill 1839
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cotton-Stapleton-t75695#649073Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Cotton
Jméno:
Given Name:
Stapleton
Jméno v originále:
Original Name:
Stapleton Cotton, 1st Viscount Combermere
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1781-DD.MM.1784 Základní škola, Audlem
DD.MM.1784-DD.MM.RRRR Královské kolégium sv. Petra, Westminster (Westminster School)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Norwood House, Bayswater
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.02.1790 podporučík
16.03.1791 poručík
28.02.1793 kapitán
28.04.1794 major
09.03.1794 podplukovník
01.01.1800 plukovník
30.10.1805 generálmajor
01.01.1812 generálporučík
25.05.1825 generál
02.10.1855 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.04.1810-02.06.1810 Velitel : 1. divize
16.09.1829-01.10.1855 Velitel : 1. pluk tělesné stráže
02.10.1855-21.02.1865 Velitel : 1. pluk tělesné stráže

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

21.08.1812

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

04.01.1815

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

19.08.1861

Řád indické hvězdy - člen
Order of the Star of India - member
Order of the Star of India
-

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] DD.MM.RRRR

Řád Guelfů - velkokříž
Guelphic Order - Grandcross
Guelphenorden
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
New Army List for August 1839; Smith, Elder and Co. Cornhill 1839
URL : https://www.valka.cz/Cotton-Stapleton-t75695#649068Verze : 0
MOD
Stapleton Cotton, 1. vikomt z Combermere, GCB GCH KSI PC, britský poľný maršál a plukovník 1. osobnej stráže (1st Life Guard)

*14.11.1773 (Lleweni Hall, Denbighshire)
+21.02.1865 (Clifton)

Narodil sa 14.11.1773 ako druhý syn Sira Roberta Salisbury Cottona, 5. baroneta z opátstva Combermere v Lleweni Hall v Denbighshire. Vyštudoval Westminsterskú školu a ako mladší syn nastúpil svoju kariéru ako armádny dôstojník. Ako 16 ročný bol menovaný do hodnosti podporučík u 23. pešieho pluku (23rd Regiment of Foot) a v roku 1791 bol vymenovaný do hodnoti poručíka. V roku 1793 získal hodnosť kapitána u 6. gardového dragúnskeho pluku (6th Dragoon Guard) a s týmto plukom sa zúšastnil kampane vojvodu z Yorku vo Flandroch. Následne bol premiestnený k 25. ľahkému dragúnskemu pluku (25th Light Dragoon), osobnému pluku kráľa Juraja III. (George III.), kde mu bola ako 21 ročnému najskôr prepožičaná hodnosť podplukovníka. Zároveň sa stal veľkým kráľovým favoritom. S týmto plukom bol v roku 1796 premiestnený do Indie, pričom cestou sa zapojil do bojových operácií v južnej afrike (Kapská kolónia), v mesiacoch júl-august 1796. V roku 1799 sa zúčastnil bojov s Tippo sáhibom a obsadenia Seringapatanu. Medzitým bol ale na želanie svojho otca premiestnený k 16. ľahkému dragúnskemu pluku, kde bol v roku 1800 menovaný do hodnosti plukovník. Pluk bol bojovo nasadený v Írsku počas povstania Roberta Emmeta (v roku 1803). V roku 1805 bol Stapleton-Cotton menovaný do hodnosti generálmajora. Od roku 1806 do roku 1814 bol členom parlamentu za Newark. Od roku 1808 sa aktívne zúčastňoval bojových operácií počas Španielskej vojny za netávislosť. Tu vykonával funkciu veliteľa jazdy v štábe Arthura Wellesleya, vojvodu z Wellingtonu a v roku 1810 krátko veliteľa 1. divízie. Ako veliteľ jazdectva preukázal veľkú odvahu, aktívne sa zúčastňoval bojov na čele svojich jednotiek a získal bojové meno "Zlatý Lev" ("Lion d´Or", pre obľúbené doplny k výstroji a uniforme). V roku 1809 získal titul baroneta, ale pokračoval vo vojenskej kariére. V bitke u Salamanca (22.07.1812) získal za preukázané zásluhy osobne´poďakovanie od vojvodu z Wellingtonu a túto udalosť neskôr zvešnil vo svojej knižnici v opátstve Combermere. 13.07.1812 bol ranený. Medzitým bol povýšený do hodnosti generálporučíka a obdržal Knight Companion (KB) Order of the Bath.

Pri príležitosti víťazstva nad Napoleonom, 17.05.1814 bolo jeho léno povýšené na Barónstvo.
V bitke u Waterloo nevelil žiadnej formácii, do velenia sa dostal až ako nástupca lorda Uxbridge po jeho poranení a v jeho funkcii vo Francúzsku zostal až do redukcie okupačnej armády vo Francúzsku v roku 1817. V tomto roku bol vymenovaný do funkcie guvernéra Barbadosu a veliteľa Západoindických síl (West India Force).

Od roku 1822 do roku 1825 velil jednotkám v Írsku a aktívnu vojenskú kariéru ukončil v roku 1826 ako hlavný veliteľ britských síl v Indii - obsadením pevnosti Bharatpur. Počas tejto služby bolo jeho léno povýšené na vikomstvo. Pošas nasledujúceho obdobia sa venoval svoje politickej kariére. V roku 1834 sa stal členom Tajnej rady (Privy Counsellor) britského panovníka a v roku 1852 nahradil Wellingtona v jeho funkcii Konstábla Toweru (Constable of the Tower) a Lord Lieutenant of the Tower Hamlets. V roku 1855 bol menovaný do hodnosti poľného maršála. Zomrel 21.02.1865 v Cliftone.

Titul vikomta z Combermere po ňom zdedil jeho syn Wellington Henry Stapleton-Cotton, 2. vikomt z Combermere.

Bol 3 krát ženatý a mal dokopy 4 synov a 2 dcéry. Prvýkrát sa oženil 01.01.1801 s Lady Anna Maria Clinton, dcérou Thomasa Pelham-Clintona, 3. vojvodu z Newcastle-under-Lyne. V manželstve sa im narodili traja synovia - prvorodený Robert Henry Stapleton Cotton, narodený 18.02.1802, zomrel 1821, ďalší dvaja zomreli v útlom veku, zároveň mu 31.05.1807 zomrela jeho prvá manželka.

18.06.1814 sa oženil znovu, za manželku si vzal Carolinu Greville, dcéru kapitána Wiliama Fulke Grevilla. Mali spolu 3 deti - syna Wellingtona Henry Stapleton-Cottona, 2. vojvoda z Combermere (1818-1891), ktorý po ňom zdedil titul a léno a dcéry Lady Caroline Stapleton-Cotton (nar. 1815), vydaná v roku 1837 za Arthura Hilla, 4. markíza z Downshire a Lady Meliora Emily Anna Maria Cotton, vydaná 18.06.1853 za Johna Charlesa Fredericka Huntera. Jeho druhá manželka zomrela 25.01.1837. V roku 1838 sa ženil tretíkrát, jeho vyvolenou sa stala Mary Woolley (rodená Gibbings). Z tohto zväzku nemal žiadne deti.

Zdroj: en.wikipedia.org
www.thornber.net
URL : https://www.valka.cz/Cotton-Stapleton-t75695#279094Verze : 4
MOD
presun z generality :



GENERALITA
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Příjmení
STAPLETON-COTTON
Jméno STAPLETON
Narozen
14.11.1773 (Lleweni Hall, Denbighshire)
Zemřel
21.02.1865 (Clifton)
Generálské hodnosti
DD.MM.1805 generálmajor
DD.MM.1812 generálporučík
DD.MM.RRRR generál
DD.MM.1855 poľný maršál
Zastávané funkce
DD.MM.1805-??.06.1808 veliteľ 16. ľahkého dragúnskeho pluku / 16th Light Dragoon
DD.MM.1808-26.04.1810 veliteľ jazdeckých jednotiek Vojvodu z Wellingtonu počas Španielskej vojny za nezávislosť
26.04.1810-03.06.1810 veliteľ 1. divízie
DD.MM.1817-DD.MM.1822 veliteľ západoindických síl / West India Force
DD.MM.1822-DD.MM.1825 vojenský veliteľ Írska
DD.MM.1825-DD.MM.1826 vrchný veliteľ britských síl v Indii
Literatura
Odkaz na životopis
Stapleton-Cotton, Stapleton
Poznámka
1817-1822 guvernér Barbadosu
URL : https://www.valka.cz/Cotton-Stapleton-t75695#364276Verze : 0
MOD