Main Menu
User Menu

Ondráček, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Ondráček
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Ondráček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.10.1894 Střítež /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.04.1976 Třebíč /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ondracek-Karel-t75645#429095Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ondráček
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Ondráček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1930-DD.MM.1933 Válečná škola
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.07.1936 major
13.03.1941 podplukovník
07.03.1945 plukovník
18.10.1948 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ štábu XIII. hraničního pásma
DD.09.1941-01.09.1943 Náčelník štábu : Československá samostatná brigáda
01.09.1943-DD.04.1945 Náčelník štábu : Československá samostatná obrněná brigáda
DD.11.1947-DD.09.1948 Velitel : Týl 3. vojenské oblasti
01.09.1948-18.10.1948 Velitel : 6. divise
18.10.1948-DD.05.1949 Velitel : 6. divise

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

MM.DD.RRRR

Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ondracek-Karel-t75645#561864Verze : 1
MOD
Brigádní generál Karel Ondráček


*13.10.1894 Stříteč
+ ?


1914 - absolvoval vyšší gymnázium v Třebíči
srpen 1914 - odveden u pěšího pluku 81 v Jihlavě, nástup do školy pro záložní důstojníky
1.3.1915 - jmenován důstojnickým čekatelem
- služba na ruské frontě, povýšen na poručíka
červenec 1916 - velí polní rotě pěšího pluku 81
1.7.1917 - zraněn a zajat
listopad 1917 - povýšen na nadporučíka
3.4.1918 - vrámci výměny zajatců propuštěn do vlasti
listopad 1918 - vstoupil do čs. armády k pěšímu pluku 81 účastnil se akcí proti "Volkswehru" na Znojemsku
září 1919 - pobočník pěšího pluku 81 (později 17)
1922 - studium práv na MU v Brně, po třech semestrech ukončil
28.10.1924 - povýšen na kapitána
1930 - povýšen na štábního kapitána, studium na Vysoké škole válečné v Praze
září 1933 - služba u zemského vojenského velitelství v Brně
1.7.1936 povýšen na majora generálního štábu, převelen jako přednosta 2oddělení štábu u IV.sboru v Olomouci
říjen 1939 - zaměstnán u Zemského úřadu v Praze, zapojil se do odboje
2.3.1940 - odešel do Francie přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii
27.3.1940 - dorazil do Agde
30.4.1940 - zástupce náčelníka štábu u 1.divize
srpen 1940 - přednosta II/1.oddělení MNO
březen 1940 - povýšen na podplukovníka
24.9.1941 - náčelník štábu Čs. samostatné obrněné brigády
7.3.1945 - povýšen na plukovníka
14.3. - odjel do Košic
19.4.1945 - přednosta 4.oddělení MNO v Košicích
14.2.1946 zástupce velitele 6.divize v Brně
prosinec 1947 - zatímní velitel Vojenského okruhu 3
1.4.1948 - povýšen na brigádního generála
září 1948 - velitel 6.divize
květen 1949 - poslán na dovolenou s čekaným
3.11.1950 - odňata vojenská hodnost


Vyznamenání:
Čs. válečný kříž 1939
Čs. medaile za chrabrost
MBE
a další


Zdroj:
Ivan Procházka: Válečný deník Čs. samostatné obrněné brigády (říjen 1944 - květen 1945), AVIS 2006, ISBN 80-7278-353-X
URL : https://www.valka.cz/Ondracek-Karel-t75645#278811Verze : 0