Main Menu
User Menu

SSN - Virginia

Virginia class

     
Název:
Name:
Virginia
Originální název:
Original Name:
Virginia class
Kategorie:
Category:
útočná ponorka s nukleárním pohonem
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Block I
USS Virginia (SSN-774)
USS Texas (SSN-775)
USS Hawaii (SSN-776)
USS North Carolina (SSN-777)

Block II
USS New Hampshire (SSN-778)
USS New Mexico (SSN-779)
USS Missouri (SSN-780)
USS California (SSN-781)
USS Mississippi (SSN-782)
USS Minnesota (SSN-783)

Block III
USS North Dakota (SSN-784)
USS John Warner (SSN-785)
USS Illinois (SSN-786)
USS Washington (SSN-787)
USS Colorado (SSN-788)
USS Indiana (SSN-789)
USS South Dakota (SSN-790)
USS Delaware (SSN-791)

Block IV
USS Vermont (SSN-792)
USS Oregon (SSN-793)
USS Montana (SSN-794)
USS Hyman G. Rickover (SSN-795)
USS New Jersey (SSN-796)
USS Iowa (SSN-797)
USS Massachusetts (SSN-798)
USS Idaho (SSN-799)
USS Arkansas (SSN-800)
USS Utah (SSN-801)

Block V
SSN-802
SSN-803
SSN-804
SSN-805
SSN-806
SSN-807
SSN-808
SSN-809
SSN-810
SSN-811
Posádka:
Crew:
132
15 důstojníků a 117 členů mužstva / 15 Officers and 117 NCOs & Enlisted
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
7173 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
7925 t
Délka:
Length:
114,91 m
Šířka:
Beam:
9,75 m
Ponor:
Draught:
9,75 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
tlakovodní jaderný reaktor S9G
- 2x parní turbína
pomocný vznětový motor s generátorem
Výkon:
Power:
29828 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
11)
Zásoba paliva:
Fuel Load:
-2) t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
37 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
46,3+ km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
-2) km při rychlosti 37 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
-2) km při rychlosti 46.3+ km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
610 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4X torpédomet ráže 533 mm
- torpéda Mk-48 ADCAP
- protilodní řízené střely UGM-84D Harpoon
- miny Mk-60 CAPTOR


12x vertikální silo s řízenými střelami s plochou dráhou letu
- UGM-109C Tomahawk
- UGM-109D Tomahawk
- UGM-109E Tomahawk
Vybavení:
Equipment:
AN/BPS-16(V)4 (navigační radar)


LWWAA (pasivní sonarová soustava)
TB-16 a TB-29A (sonarová vlečná pole)


AN/UIQ-70 (systém řízení a velení)
AN/WLY-1 (systém protiopatření)
AN/BQQ-10(V4) (systém řízení a vyhodnocení dat ze sonaru)
AN/BLQ-10(V) (systém pro vedení radioelektronického boje - ESM)
přijímač GPS
AN/BVS-1 (periskopy)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) lodní šroub ukrytý v prstenci (systém "Pump-Jet-Propulser")
2) neomezený
Zdroje:
Sources:
www.navy.mil
en.wikipedia.org
www.seaforces.org
https://www.navysite.de/ssn/ssn774.htm
www.globalsecurity.org
https://www.navsource.org/archives/08/08774.htm
https://www.naval-technology.com/projects/nssn/
https://www.gdeb.com/about/oursubmarines/virginia/
https://fas.org/man/dod-101/sys/ship/nssn.htm
https://fas.org/sgp/crs/weapons/RL32418.pdf
Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
Ponorky Současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Virginia-t75603#278704Verze : 2
MOD

SSN - VIRGINIA
Historie


První novodobá konstrukce jaderné ponorky, která byla navržena po skončení studené války, to je třída Virginia. Pravě s ukončením studené války naplno vypluly na povrch výdaje za tehdy novou třídu Seawolf, která měla postupně nahradit třídu Los Angeles. Celkové náklady na stavbu 1 ponorky dosahovaly tehdy (ale i dnes) neuvěřitelných 2,765 miliardy USD (rok 1991), a proto bylo nemyslitelné postavit několik desítek ponorek této třídy. Aby nepřišly vynaložené prostředky vniveč, přistoupilo se ke stavbě 3 plavidel Seawolf, ale zároveň padlo rozhodnutí o vypsání nové soutěže na ponorku, která by nahradila třídu Los Angeles.


Od nového plavidla již nebyla požadována pouze role klasické SSN (tedy stíhání nepřátelských ponorek), ale U.S. Navy chtělo co možná nejvíce flexibilní plavidlo, které by mohlo reagovat na jakékoli vzniknuvší situace. Bylo požadováno, aby plavidlo mohlo operovat v pobřežních (mělkých) vodách (což do doby příchodu třídy Virginia byla doména diesel-elektrických ponorek) stejně efektivně jako v hlubinách světového oceánu, aby mělo plavidlo schopnost útočit na pozemní cíle (z torpédometů i z vertikálních šachet), efektivně provádět protiponorkový (ASW) i protilodní boj, schopnost skrytě provádět pozorování, průzkum a zpravodajskou činnost (monitorování radiové komunikace, pohyb lodí, provoz v přístavech atd.), kladení a vyhledávání min, a k podpoře jednotek zvláštního určení. Tyto speciální operace byly specifikovány jako vyhledání a následná záchrana, průzkum, diverzní činnosti, řízení a navádění palby (tzn. že kromě samotných jednotek je nutno převážet i mnoho materiálu a vybavení a mít dostatečné komunikační vybavení). Všechny tyto cíle, které mělo být nové plavidlo schopno plnit, nepředstavovaly žádný zásadní problém. Nejtěžší bylo pro konstrutéry zadání, podle něhož měla být nová třída ponorek navržena s ohledem na cenu, která neměla v žádném případě překročit náklady na předešlou třídu Seawolf (jinými slovy měla být levnější).


Třída byla navržena konsorciem General Dynamics, divizí Electric Boat (GDEB; ostatně jako většina nukleárních ponorek U.S. Navy) ve spolupráci s Naval Sea Systems Command (NAVSEA), což je součást U.S. Navy. První úvahy o plavidle nové generace začaly tedy v 1. polovině 90. let 20. století. O několik let později, v květnu 1995, schválilo námořnictvo Spojených států časový plán, podle něhož se mělo začít stavět 1. plavidlo v roce 1998, 2. v roce 2000 a od roku 2002 měla být zahájena stavba 2 plavidel ročně. V té době již společnost GDEB za pomoci NAVSEA rozpracovalo naplno projekt nové ponorky. Avšak do projektu byl přibrán další partner, který se přímo podílí na stavbě, a tím jsou loděnice Newport New Shipbuilding (vlastněné konsorciem Northrop Grumman), a stavba byla rozdělena mezi tyto dva partnery. Byla vytvořena testovací platforma - plavidlo LSV-2 Cutthroat, na kterém byly testovány vnější tvary plavidla a moderní pokročilé technologie (jedná se, mimo jiné, o největší podvodní plavidlo bez lidské posádky). Stalo se tak pouhý půlrok před započetím stavby samotné ponorky. Z něj vznikla finální podoba vedoucího plavidla, SSN-774 USS Virginia, které by mělo následovat dalších 29 plavidel, celkem tedy 30 ponorek (zatím byl podepsán kontrakt na pouze 5 plavidel, který byl v roce 2004 navýšen o dalších 5 ponorek).


Stavba všech plavidel probíhá pomocí moderní modulární stavby, kdy jsou jednotlivé části plavidla (trup, vybavení, atd.) vyráběny na více místech a jako samostatné moduly jsou pak spojeny v konečný celek. Tato koncepce výroby významně snižuje náklady na stavbu, výrazně urychluje stavbu plavidla a umožňuje podílet se na stavbě plavidla vícero společnostem (v tomto případě především GD Electric Boat a Newport News). Existují 3 výrobní série ponorek třídy Virginia (Batch 1, Batch 2 a Batch 3), které se skládají dohromady z celkem 5 výrobních bloků (Block I, Block II, Block III, Block IV a Block V). Toto poměrně komplikované rozdělení vzniklo z důvodů začlenění nových moderních technologií do plavidel v okamžiku, kdy budou moci být operačně použity. To znamená, že každý nový výrobní blok (Block) a zejména výrobní série (Batch) bude mít modernější vybavení. Avšak plavidla jsou navržena a stavěna s důrazem na použití technologií s otevřenou architekturou (netýká se to pouze elektroniky), a tak bude při rozsáhlejších servisních opravách a prohlídkách v docích probíhat i modernizace starších plavidel na soudobý standard.


Pro svou jedinečnost je tato třída též nazývána NSSN (New SSN) nebo NAS (New Attack Submarine).


Popis


Třída Virginia na první pohled vypadá stejně jako její předchůdkyně třída Seawolf a třída Los Angeles. Podobné jsou si však pouze tvarem. Ve třídě Virginia jsou a budou použity nejnovější a nejmodernější systémy a technologie (v závislosti na výrobní sérii - Batch 1-3).


Plavidlo má protáhlý kapkovitý trup s důrazem na kladení co nejmenšího hydrodynamického odporu. Na trupu se však nachází celkem 6 bočních sonarových polí (3 na každé straně) a pod přídí jedna z antén sonaru, které z trupu vyčnívají, a kvůli nimž není trup zcela hladký (stejně jako mají ponorky třídy Seawolf). Příďová hloubková kormidla jsou umístěna vpředu na trupu a jsou zatahovatelná. Záďová kormidla jsou v tradičním tvaru znaku +. Přítomny jsou i záďové stabilizátory, které jsou posunuty o jednu délku vpřed oproti kormidlům a mají tvar obráceného písmene V.


Prostory pro posádku jsou plně klimatizovány a tvoří ji dle oficiálních zdrojů U.S. Navy 14 důstojníků a 120 poddůstojníků a námořníků, celkem 134 příslušníků námořnictva Spojených států (dle jiných zdrojů pouze 113). Plavidlo má však kapacity na ubytování dalších až +/- 30 mužů (určeno zejména pro příslušníky speciálních jednotek SEAL). Běžná doba hlídky se pohybuje okolo 2 měsíců (60-70 dnů).


Pohon pod i na hladině zajišťuje moderní tlakovodní reaktor S9G (vyvinutý a vyráběný konsorciem General Electric). Ten je zcela nové generace, využívajích posledních poznatků z oblastí metalurgie, strojírenství a jaderné energetiky. To umožnilo vytvořit reaktor s vysokým výkonem, nenákladným na údržbu s dlouhodobou životností. Palivo v reaktoru bude nutné vyměnit jednou za 33 let, tzn. že reaktor včetně paliva má stejnou životnost jako samotná plavidla (uvedeno v Naval History, srpen 2008)!! Reaktor S9G pohání 2 turbíny. Celkový výkon pohonného systému je 29,84 MW (40 000 koňských sil). Ten je přenášen na jednu lodní hřídel zakončenou šroubem ukrytým v prstenci (systém "Pump-Jet-Propulser").


Stejně jako jakákoli jiná nová zbraň i tato třída je velmi dobře vybavena nejmodernějším elektronickým vybavením. Veškeré toto vybavení je postaveno na principu otevřené architektury. Stejně tak bude mít každá nová výrobní série modernější hardware i software a sensory. Ty budou zpětně implementovány i do starších plavidel při různých stupních modernizace. Radioelektronické vybavení zahrnuje navigační radar AN/BPS-16(V)4 (I-Band) a systém pro vedení radioelektronického boje (ESM) AN/BLQ-10(V). Sonarové vybavení zahrnuje soustavu celkem 10 sonarových antén. Mezi ně patří pasivní sonarová vlečná pole TB-16 a TB-29A. Dále systém 6 bočních sonarových polí (3 na každém boku plavidla) označovaných jako LWWAA (Light-Weight Wide-Aperture Array). Plavidla jsou dále vybavena masivním trupovým aktivním/pasivním sonarem instalovaným v přídi plavidla, malým sonarem v tzv. bradičce a sonarem umístěným ve věži. Všechny tyto sonary jsou dosud nezjištěného (anebo utajeného) označení. Systém, který řídí a zpracovává data ze všech sonarových antén, je však znám. Jedná se o AN/BQQ-10(V4). Plavidla jsou vybavena číslicovým (digitálním) velitelským a řídícím systémem (CCSM - Command and Control Systems Module) s otevřenou architekturou, sdružující a vyhodnocující data ze všech lodních subsystémů a vybaveného barevnýmí displeji s ovládacím panelem, systém AN/UIQ-70 (nebo na něm založeném vylepšeném systému). Bojový řídící systém je odvozen od systémů CCS Mk.2 (což je AN/BSY-1 pro ponorky tříd Los Angeles a Sturgeon a AN/BSY-2 pro ponorky třídy Seawolf) a AN/BYG-1 (australské ponorky třídy Collins). Velmi pravděpodobně je využíván ponorkový navigační inerciální systém SINS (Submarine / Ship Inercial Navigation System) či jeho modernizovaná varianta a systém pozemní navigace GPS. Pro satelitní komunikaci a datové spojení jsou využívána pásma super-krátkých a extrémně-krátkých vln (SHF a EHF), jejichž vysílače jsou umístěny ve věži na 2 stožárech, systém Sub HDR (Submarine High Data Rate). Jako u každé jiné ponorky je i tato třída vybavena periskopy. Avšak jejich provedení je naprosto odlišné od dnes používaných periskopů. Tyto jsou umístěny na plavidle pomocí technologie NPH (Non-Penetration Hull) a jedná se o první zcela optickoelektronické periskopy na plavidlech U.S. Navy (obraz je přenášen na velkoplošné barevné obrazovky). Pracují na principu LLTV kamery (Low-Light TV) a jsou vybaveny i termálním zobrazováním a laserovým dálkoměrem. Jedná se o dva periskopy Kollmorgen označené jako AN/BVS-1. Plavidla jsou vybavena akustickým systémem protiopatření AN/WLY-1.


Výzbroj ponorky je soustředěna, stejně jako v případě všech moderních ponorek U.S. Navy, do tlakového trupu na přídi a je tvořena 4 standardními 533mm torpédomety (z celkového pohledu jsou torpédomety umístěny ve stejné ose jako věž, tedy v trupu směřujíc šikmo mimo osu plavidla). Plavidla jsou vyzbrojena torpédy Mk.48 ADCAP, protilodními řízenými střelami UGM-84D Harpoon a případně i moderními minami Mk.60 CAPTOR v celkovém počtu maximálně 26 kusů (převážně torpéda a řízené střely). V přídi, před tlakovým trupem, je umístěno celkem 12 šachet s vertikálním vypouštěcím zařízením (VLT - Vertical Launch Tubes) s řízenými střelami s plochou dráhou letu UGM-109C TLAM-C nebo UGM-109D TLAM-D letu UGM-109E TacTom (pravděpodobně kombinace všech 3 zmíněných typů, umožňující pružně zareagovat na nenadálé situace).


Oproti přestavbám, které proběhly na plavidlech SSN-776 USS Charlotte a SSN-772 USS Greeneville (třídy Los Angeles)nebo na třídě Ohio (SSGN), je každé plavidlo třídy Virginia standardně vybaveno sekcí s přechodovou komorou určenou pro příslušníky speciálních jednotek SEAL nebo pro průzkumné jednotky U.S. Marine Corps a určitými skladovacími kapacitami pro jejich vybavení. Ty se mimo jiné nacházejí ve schránkách na bocích věže. Dále může plavidlo nést miniponorku ASDS (Advanced SEAL Delivery System) pro dopravu výše zmíněných jednotek.


Na plavidlech by měl být také umístěn systém LMRS (Long-term Mine Reconnaissance System). Jedná se o dvě 6metrová autonomní průzkumná podvodní plavidla bez posádky (UUV - Unmanned Underwater Vehicle) a 18metrovou robotickou paži. Celý tento komplet (včetně elektroniky) slouží primárně k průzkumu a detekci min.


Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek a z knižních publikací:
https://www.gdeb.com/; https://www.fas.org/; https://www.wikipedia.org/; https://navysite.de/; https://www.globalsecurity.org/; https://www.hazegray.org/; https://www.military.cz/; https://www.navy.mil/
Jane′s Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9); Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4); Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4); Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8); Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3); Válečné lodě 5 (ISBN 80-206-0414-6)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Virginia-t75603#278705Verze : 2
MOD
Plavidla třídy Virginia
URL : https://www.valka.cz/SSN-Virginia-t75603#278706Verze : 0
MOD
V roku 2019 bola uzatvorená zmluva na výstavbu 9 ponoriek triedy Virginia patriacich do série Block V s opciou na desiaty kus. 8 z týchto 9 ponoriek má mať predĺžený trup čo je spôsobené integráciou nového úseku trupu (Virginia Payload Module) s 28 vertikálnymi šachtami pre rakety Tomahawk. Tento úsek umožňuje ponorkám nosiť 40 rakiet Tomahawk pripravených na použitie. Dňa 19.03.2021 informovalo US Navy o využití opcie na 10 ponorku tohto výrobného bloku. Aj táto ponorka má byť vybavevená týmto nákaldovým modulom a celková hodnota objednávky sa zvýši na 24,1 miliardy dolárov. Objednávka 10 ponorky Block V zároveň umožní udržať predpokladané tempo výstavby ponoriek v počte 2 ponorky za rok.

Zdroj: www.defensenews.com
URL : https://www.valka.cz/SSN-Virginia-t75603#664972Verze : 1
MOD