Main Menu
User Menu

SSGN - Ohio

Ohio class

     
Název:
Name:
Ohio
Originální název:
Original Name:
Ohio
Kategorie:
Category:
ponorka s řízenými střelami s nukleárním pohonem
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
SSGN-726 USS Ohio
SSGN-727 USS Michigan
SSGN-728 USS Florida
SSGN-729 USS Georgia
Posádka:
Crew:
159
15 důstojníků / officiers, 15 poddůstojníků / NCO's & 129 námořníků / seamen
2x ("Zlatá" & "Modrá" / "Gold" & "Blue")


+ až 66 operátorů speciálních sil US Navy / + up to 66 operators of US NAVY special units
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
17033 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
19051 t
Délka:
Length:
170.69 m
Šířka:
Beam:
12.8 m
Ponor:
Draught:
10.82 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1x tlakovodní jaderný reaktor S8G
2x parní turbína
Výkon:
Power:
44742 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- 1) t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
33.3 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
46.3 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
- 3) km při rychlosti 33.3 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
- 3) km při rychlosti 46.3 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
305 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
22x vertikální silo
- 154x řízené střely s plochou dráhou letu UGM-109C TLAM-C, UGM-109D TLAM-D a UGM-109E Tactical Tomahawk


4x torpédomet ráže 533 mm na bocích
- ?x torpédo Mk-48 ADCAP
Vybavení:
Equipment:
Radary
- navigační-přehledový: AN/BPS-15A


Sonary
- aktivní-pasivní: AN/BQS-15
- aktivní-navigační: AN/BQR-19
- pasivní: AN/BQQ-6
- aktivní: AN/BQS-13
- vlečné pole: TB-16B, později TB-23


Jiné
- systém elektronického boje: AN/WLR-8(V)
- systém řízení palby torpéd: Mk-118
- bojový řídící systém: Mk-2 CCS
- lodní inerciální navigační systém: SINS
- periskopy: Kollmorgen Typ 82 a Typ 152


suchý dok DDS
miniponorka ASDS
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) palivové tyče


3) neomezený
Zdroje:
Sources:
http://www.gdeb.com/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://navysite.de/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; http://www.navy.mil/ ; dále z knižních publikací Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSGN-Ohio-t75600#278688Verze : 0
MOD

SSGN - OHIOHistorie


S koncem studené války a s příchodem odzbrojovacích smluv byly Spojené státy postavené před podobné rozhodování, jaké měla Ruská federace jako nástupnický stát po bývalém Sovětském svazu. Toto dilema, které řešily obě dvě velmoci, se týkalo postupného snižování jaderného potenciálu. Velení ozbrojených sil muselo společně s vládou USA rozhodnout, jaké nukleární zbraňové systémy zůstanou zachovány a jakých se zbaví.

Jaderné odzbrojování postihlo nejvíce U.S. Army, která přišla o většinu své jaderné výzbroje (balistické řízené střely krátkého a středního doletu) a dále U.S. Air Force, které drželo většinu strategického potenciálu Spojených států (vyřazení nových raket LGM-118 Peacekeeper, snížení počtu střel řady LGM-30 Minuteman a omezení střel nesených letouny letectva). Oproti tomu U.S. Navy si zachovalo svůj stávající potenciál. Vyřazeny byly sice raketonosné ponorky tříd George Washington, Ethan Allen, Lafayette a Benjamin Franklin (které by ale stejně musely být nákladně přestavěny, aby mohly nést modernější a výkonější balistické střely), ale ty byly již přes 30 let staré. V té době byly taktéž shledány jako zastaralé i ponorky USS Kamehameha a USS James K. Polk a připravovalo se s příchodem nového tisíciletí jejich vyřazení. Tyto ponorky, původně vyzbrojené strategickými balistickými střelami, byly na počátku 90. let přestavěny na pomocná plavidla a vybavena zázemím pro jednotky speciálních sil amerického námořnictva. S rostoucím výskytem lokálních konfliktů po celém světě a s příchodem celosvětového boje proti terorismu (především USA) vyvstala potřeba disponovat plavidly, vybavenými střelami středního a dlouhého doletu s konvenční hlavicí. Avšak plavidly, které by mohly operovat utajeně, zasazovat údery naprosto nečekaně, a která by mohla nést dostatečný počet střel.

Nová kapitola 4 jaderných ponorek novodobé třídy Ohio, nesoucích řízené střely s plochou dráhou letu, se začala psát už v říjnu roku 1993. V té době někdejší prezident USA, Bill Clinton, pomocí NPR (Nuclear Posture Review - komise ustavená administrativou někdejšího prezidenta) zmapoval a zhodnotil stav jaderné výzbroje a později, 18. září 1994, přijal doporučení NPR. Výsledek rozhodnutí týkající se nukleárních sil USA a postihnuvší mimo jiné též námořnictvo, bylo snížení počtu na 14 ponorek nesoucích moderní střely Trident II (tj. 14 ponorek, každá s 24 mezikontinentálními balistickými řízenými střelami, a každá střela vybavená 5 samostatně naváděnými hlavicemi). To ovšem znamenalo, že "přebývající" 4 ponorky budou muset být vyřazeny. Shodou okolností proběhl v té době program vojenského námořnictva (U.S. Navy), který prodloužil životnost trupu ponorek Ohio na celkových 42 let a taktéž probíhalo postupné přezbrojování starších plavidel, vybavených staršími střelami Trident, na nové modernější střely Trident II. Byla v tom jistá dávka ironie. Námořnictvo mělo nyní 4 moderní plavidla, schopné služby dalších 20-25 let. Vyřadit je by bylo velmi neekonomické. Proto bylo rozhodnuto (z výše uvedených důvodů), že budou přestavěna na platformu umožňující pozemní konvenční útoky, přepravu a vysazování jednotek zvláštního určení (U.S. Navy SEAL) včetně jejich dlouhodobého ubytování.

Vybrána byla 4 nejstarší plavidla, USS Ohio, USS Michigan, USS Florida a USS Georgia. Ty byly během necelých 6 let přestavěny (2002-2007) a každé plavidlo za více než 400 milionů USD (celkem vyinkasovalo konsorcium GD Electric Boat 1,4 mld. USD). Mimo jiné jim bylo též vyměněno palivo v reaktoru.
V současné době by měly být všechny 4 ponorky nové třídy Ohio po přestavbě a v aktivní službě.


Popis


Ponorky s řízenými střelami s plochou dráhou letu třídy Ohio jsou k nerozeznání od ponorek s balistickými řízenými střelami třídy Ohio. Kapkovitý protáhlý trup byl navržen s co nejmenším hydrodynamickým odporem. Velitelská věž kapkovitého průřezu je nápadně vepředu a je vysoká (7-8 metrů). Na věži jsou umístěna hloubková kormidla. Na zádi plavidla jsou konvenční směrová kormidla ve tvaru +. Za věží na hřbetu ponorky se většinou nachází kapsle DDS (Dry Deck Shelter) anebo až 2 prostředky ASDS (Advance SEAL Delivery System).

Prostory pro posádku jsou plně klimatizovány a tvoří ji celkem, dle oficiálních zdrojů, 159 příslušníků U.S. Navy. Z toho je 15 důstojníků, 15 poddůstojníků a 129 mužů tvoří řadoví námořníci. Jako u každé jaderné ponorky U.S. Navy existují i pro tuto třídu ve skutečnosti 2 kompletní posádky, tzv. "Zlatá" a "Modrá". Novinkou je možnost dlouhodobého plnohodnotného ubytování až 66 příslušníků námořního komanda SEAL. Prostory pro ně a pro jejich vybavení vznikly po přestavbě šachet pro střely Trident (viz níže). Dále bylo vytvořeno nervové centrum pro řízení speciálních operací.

Pohon pod i na hladině zajišťuje tlakovodní jaderný reaktor S8G (vyvinutý a vyráběný konsorciem General Electric) společně se 2 parními turbínami o celkovém výkonu 60 000 koňských sil (přibližně 44,735 kW). Výměnu paliva podstoupí plavidlo každých 9 let. Ponorka má jednu lodní hřídel (v ose plavidla) zakončenou lodním šroubem. Součástí pohonné jednotky je i pomocný spalovací motor Magnetek o výkonu 325 koňských sil.

Elektronická výbava novodobé třídy Ohio je takřka totožná s třídou, z jaké byla konvertována. Využívá navigační/přehledový radar AN/BPS-15A a přijímač radiových signálů AN/WLR-8(V). Sonarové vybavení zahrnuje masivní trupový pasivní sonar AN/BQQ-6 s dlouhým "doslechem" instalovaný v přídi plavidla. Ten doplňuje aktivní sonar AN/BQS-13, dále aktivní-pasivní vysokofrekvenční sonar pro navigaci pod ledem AN/BQS-15 s krátkým dosahem a aktivní navigační sonar AN/BQR-19. Ponorky jsou dále vybaveny vlečným pasivním sonarovým polem TB-16B, později vyměněným za moderní TB-23. Plavidla jsou vybavena systémem řízení palby torpéd Mk.118 a bojovým operačním systémem CCS Mk.2. Je využíván ponorkový navigační inerciální systém SINS (Submarine/Ship Inercial Navigation System). Hlavní odlišností je absence elektroniky pro kontrolu, střelbu a řízení balistických střel Trident. Namísto ní je instalován systém pro ovládání střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Jelikož jsou plavidla základnou pro velkou operační skupinu námořního komanda SEAL, má ponorka velitelské centrum pro řízení speciálních operací. To zahrnuje důmyslné komunikační vybavení (včetně datalinků s utajeným přenosem dat) pro spojení s velitelstvím pro řízení speciálních operací (USSOCOM - U.S. Special Operations COMmand) a pro spojení s jednotlivými týmy nasazenými v terénu. Ponorky jsou vybaveny periskopy Kollmorgen Typ 82 a Typ 152.

Ofenzivní výzbrojí ponorek jsou protizemní řízené střely s plochou dráhou letu UGM-109C Tomahawk TLAM-C, UGM-109D Tomahawk TLAM-D anebo UGM-109E Tomahawk "TacTom" v celkovém počtu 154 střel (střely jednotlivých verzí jsou velmi pravděpodobně nakombinovány z důvodů pružného zareagování na nenadále vzniklé situace). Tyto střely jsou umístěny ve 22 vertikálních silech nacházejících se za věží. Jedná se o upravená sila, která sloužila pro střely Trident. Byla zkrácena a do každého z nich byl nainstalován 7ranný zásobník pro již zmíněné střely TLAM (Tomahawk Land-Attack Missile) a TacTom (Tactical Tomahawk). Místo, které vzniklo po zkrácení šachet, bylo využito jako ubytovací prostory pro příslušníky speciálních sil U.S. Navy a pro část jejich vybavení. Zbylé 2 šachty (původně celkem 24, viz SSBN - Ohio) byly použity jako místo pro vybavení a jako přechodové komory k suchému doku DDS, anebo k miniprostředku pro dopravu týmů SEAL-ASDS.

Torpédomety zůstaly zachovány a jsou i nadále umístěny na bocích přídě v celkovém počtu 4 kusů standardní ráže 533 mm. Plavidla jsou standardně vybavena torpédy Mk-48 ADCAP. Tato třída nenesla protilodní, protiponorkové nebo protizemní řízené střely, které by odpalovala z torpédometů. Může však nést a klást miny, podobně jako většina ponorek.

Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek:
https://www.gdeb.com/
https://www.fas.org/
https://www.wikipedia.org/
https://navysite.de/
https://www.globalsecurity.org/
https://www.hazegray.org/
https://www.military.cz/
https://www.navy.mil/
dále z knižních publikací:
Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)
Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSGN-Ohio-t75600#278689Verze : 5
MOD
Plavidla třídy Ohio
URL : https://www.valka.cz/SSGN-Ohio-t75600#278690Verze : 0
MOD
.
SSGN - Ohio - USS Ohio (SSBN-726)

USS Ohio (SSBN-726)
SSGN - Ohio - USS Michigan (SSBN-727)

USS Michigan (SSBN-727)
SSGN - Ohio - USS Florida (SSBN-728)

USS Florida (SSBN-728)
SSGN - Ohio - USS Georgia (SSBN-729)

USS Georgia (SSBN-729)
URL : https://www.valka.cz/SSGN-Ohio-t75600#681699Verze : 0
MOD
Ponorka třídy Ohio
(Ohio Class Cruise Missila Submarine, SSGN)
Zdroj:
www.navalnews.com

URL : https://www.valka.cz/SSGN-Ohio-t75600#683275Verze : 1
MOD