Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 268 [1938-1938]

268th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 268
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 268
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Cyklistický prapor 5
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Slavkov u Brna
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 268-A-1
- Divisní cyklistická rota 15
Mobilisovaný útvar 268-A-2
- Divisní cyklistická rota 38
Mobilisovaný útvar 268-A-3
- Kanonová rota 80 /motorisovaná/
Mobilisovaný útvar 268-C-1
- Náhradní rota cyklistického praporu 5
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-268-1938-1938-t75456#588393Verze : 1
MOD