Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 271 [1938-1938]

271st Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 271
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pluk útočné vozby 3
Dislokace:
Deployed:
Turčianský Svätý Martin, Kasárny Milana Hodži
Velitel:
Commander:
Fusek, Alexander (plukovník pěchoty)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:
Turčianský Svätý Martin
Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:
23
Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:
7
Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:
1
Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:
12
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-271-1938-1938-t75435#200478Verze : 0
MOD
     
Kód:
Code:
Mobilisační útvar:
Mobilisační stanice:
271-A-1 Rota lehkých tanků 3
Turčianský Svätý Martin
271-A-2 Četa lehkých tanků 15
Turčianský Svätý Martin
271-A-3 Četa lehkých tanků 16
Turčianský Svätý Martin
271-A-4 Četa lehkých tanků 17
Turčianský Svätý Martin
271-A-5 Četa lehkých tanků 39
Turčianský Svätý Martin
271-A-6 Četa lehkých tanků 40
Turčianský Svätý Martin
271-A-7 Četa lehkých tanků 41
Turčianský Svätý Martin
271-A-8 Četa lehkých tanků 42
Turčianský Svätý Martin
271-A-9 Četa tančíků 14
Turčianský Svätý Martin
271-A-10 Četa tančíků 15
Turčianský Svätý Martin
271-A-11 Četa tančíků 16
Turčianský Svätý Martin
271-A-12 Četa tančíků 17
Turčianský Svätý Martin
271-A-13 Četa tančíků 18
Turčianský Svätý Martin
271-A-14 Četa tančíků 19
Turčianský Svätý Martin
271-A-15 Četa tančíků 20
Turčianský Svätý Martin
271-A-16 Četa tančíků 21Turčianský Svätý Martin
271-A-17 Četa tančíků 22
Turčianský Svätý Martin
271-A-18 Četa tančíků 23
Turčianský Svätý Martin
271-A-19 Četa obrněných automobilů 3
Turčianský Svätý Martin
271-A-20 Četa obrněných automobilů 4
Turčianský Svätý Martin
271-A-21 Četa obrněných automobilů 5
Turčianský Svätý Martin
271-A-22 Rota obrněných automobilů 3
Turčianský Svätý Martin
271-A-23 Kanonová rota 88 /motorisovaná/
Turčianský Svätý Martin
271-B-1 Četa lehkých tanků 9
Turčianský Svätý Martin
271-B-2 Četa lehkých tanků 10
Turčianský Svätý Martin
271-B-3 Četa lehkých tanků 11
Turčianský Svätý Martin
271-B-4 Četa lehkých tanků 12
Turčianský Svätý Martin
271-B-5 Četa lehkých tanků 20
Turčianský Svätý Martin
271-B-6 Četa lehkých tanků 21
Turčianský Svätý Martin
271-B-7 Četa lehkých tanků 22
Turčianský Svätý Martin
271-C-1 Náhradní prapor pluku útočné vozby 3
Turčianský Svätý Martin
271-D-1 Prapor lehkých tanků 5, velitelství
Turčianský Svätý Martin
271-D-2 Rota lehkých tanků 1/5
Turčianský Svätý Martin
271-D-3 Rota lehkých tanků 2/5
Turčianský Svätý Martin
271-D-4 -
271-D-5 Prapor lehkých tanků 6, velitelství
Turčianský Svätý Martin
271-D-6 Rota lehkých tanků 1/6
Turčianský Svätý Martin
271-D-7 Rota lehkých tanků 2/6
Turčianský Svätý Martin
271-D-8 Rota lehkých tanků 3/6
Turčianský Svätý Martin
271-D-9 Rota lehkých tanků 83
Turčianský Svätý Martin
271-D-10 Prapor lehkých tanků 13, velitelství
Turčianský Svätý Martin
271-D-11 Rota lehkých tanků 1/13
Turčianský Svätý Martin
271-D-12 Rota lehkých tanků 2/13
Turčianský Svätý Martin
271-D-13 Rota lehkých tanků 3/13
Turčianský Svätý Martin
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-271-1938-1938-t75435#463454Verze : 0
MOD