Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 270 [1938-1938]

270th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 270
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 270
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pluk útočné vozby 2
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
Skupina mobilisačních těles 2 - pěchota
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Vyškov
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 270-A-1
- Prapor lehkých tanků 3, velitelství
Mobilisovaný útvar 270-A-2
- 1. rota praporu lehkých tanků 3
Mobilisovaný útvar 270-A-3
- 2. rota praporu lehkých tanků 3
Mobilisovaný útvar 270-A-4
- 3. rota praporu lehkých tanků 3
Mobilisovaný útvar 270-A-5
- Četa lehkých tanků 14
Mobilisovaný útvar 270-A-6
- Četa lehkých tanků 36
Mobilisovaný útvar 270-A-7
- Četa lehkých tanků 37
Mobilisovaný útvar 270-A-8
- Četa lehkých tanků 38
Mobilisovaný útvar 270-A-9
- Četa tančíků 9
Mobilisovaný útvar 270-A-10
- Četa tančíků 10
Mobilisovaný útvar 270-A-11
- Četa tančíků 11
Mobilisovaný útvar 270-A-12
- Četa tančíků 12
Mobilisovaný útvar 270-A-13
- Četa tančíků 13
Mobilisovaný útvar 270-A-14
- Četa obrněných automobilů 2
Mobilisovaný útvar 270-A-15
- Motorisovaný přezvědný oddíl 2, velitelství
Mobilisovaný útvar 270-A-16
- Motorisovaný přezvědný oddíl 3, velitelství
Mobilisovaný útvar 270-A-17
- Rota obrněných automobilů 2
Mobilisovaný útvar 270-A-18
- Rota motocyklistů 2
Mobilisovaný útvar 270-A-19
- Rota motocyklistů 3
Mobilisovaný útvar 270-A-20
- Kanonová rota 90 /motorisovaná/
Mobilisovaný útvar 270-B-1
- Četa lehkých tanků 6
Mobilisovaný útvar 270-B-2
- Četa lehkých tanků 7
Mobilisovaný útvar 270-B-3
- Četa lehkých tanků 8
Mobilisovaný útvar 270-B-4
- Četa lehkých tanků 19
Mobilisovaný útvar 270-C-1
- Náhradní prapor pluku útočné vozby 2
Mobilisovaný útvar 270-D-1
- Prapor lehkých tanků 4, velitelství
Mobilisovaný útvar 270-D-2
- 1. rota praporu lehkých tanků 4
Mobilisovaný útvar 270-D-3
- 2. rota praporu lehkých tanků 4
Mobilisovaný útvar 270-D-4
- 3. rota praporu lehkých tanků 4
Mobilisovaný útvar 270-D-5
- Rota lehkých tanků 82
Mobilisovaný útvar 270-D-6
- Prapor lehkých tanků 11, velitelství
Mobilisovaný útvar 270-D-7
- 1. rota praporu lehkých tanků 11
Mobilisovaný útvar 270-D-8
- 2. rota praporu lehkých tanků 11
Mobilisovaný útvar 270-D-9
- 3. rota praporu lehkých tanků 11
Mobilisovaný útvar 270-D-10
- Prapor lehkých tanků 12, velitelství
Mobilisovaný útvar 270-D-11
- 1. rota praporu lehkých tanků 12
Mobilisovaný útvar 270-D-12
- 2. rota praporu lehkých tanků 12
Mobilisovaný útvar 270-D-13
- 3. rota praporu lehkých tanků 12
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, J.:
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-270-1938-1938-t75434#588080Verze : 6
MOD