Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 608 [1938-1938]

608th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 608
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 608
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký sklad 2
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Olomouc
- Prostějov
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisační útvar 608-B-1
- Letecký park 72, velitelství
- Sloučené parkové dílny 72
- Záloha leteckého materiálu 72
Mobilisační útvar 608-B-2
- Polní letecké dílny 4
Mobilisační útvar 608-B-3
- Polní letecké dílny 5
Mobilisační útvar 608-B-4
- Polní letecké dílny 6
Mobilisační útvar 608-B-5
- neobsazeno
Mobilisační útvar 608-B-6
- Letecká pracovní rota 72
Mobilisační útvar 608-B-7
- neobsazeno
Mobilisační útvar 608-B-8
- Letecký park 74, velitelství
- Sloučené parkové dílny 74
- Záloha leteckého materiálu 74
Mobilisační útvar 608-B-9
- Polní letecké dílny 10
Mobilisační útvar 608-B-10
- Polní letecké dílny 11
Mobilisační útvar 608-B-11
- Polní letecké dílny 12
Mobilisační útvar 608-B-12
- neobsazeno
Mobilisační útvar 608-B-13
- Letecká pracovní rota 74
Mobilisační útvar 608-C-1
- Letecký sklad 2, velitelství
- Přejímací oddělení leteckého skladu 2
- Skladové oddělení leteckého skladu 2
- Dílenské oddělení leteckého skladu 2
- Dopravní oddělení leteckého skladu 2
- Pomocná letka leteckého skladu 2
Mobilisační útvar 608-C-2
- Odbočka leteckého skladu 2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-608-1938-1938-t75379#590982Verze : 9
MOD