Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 604 [1938-1938]

604th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 604
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 604
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 4
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Pardubice
- Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisované těleso 604-A-1
- Letecký pluk 4, velitelství
Mobilisované těleso 604-A-2
- I. peruť leteckého pluku 4, velitelství
Mobilisované těleso 604-A-3
- Letka 40
Mobilisované těleso 604-A-4
- Letka 41
Mobilisované těleso 604-A-5
- Letka 42
Mobilisované těleso 604-A-6
- neobsazeno
Mobilisované těleso 604-A-7
- II. peruť leteckého pluku 4, velitelství
Mobilisované těleso 604-A-8
- Letka 43
Mobilisované těleso 604-A-9
- Letka 44
Mobilisované těleso 604-A-10
- Letka 50
Mobilisované těleso 604-A-11
- neobsazeno
Mobilisované těleso 604-A-12
- III. peruť leteckého pluku 4, velitelství
Mobilisované těleso 604-A-13
- Letka 46
Mobilisované těleso 604-A-14
- Letka 47
Mobilisované těleso 604-A-15
- Letka 48
Mobilisované těleso 604-A-16
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-A-17
- Letka 103 /kurýrní/
Mobilisované těleso 604-A-18
- Polní povětrnostní stanice 6
Mobilisované těleso 604-A-19
- Polní povětrnostní stanice 9
Mobilisované těleso 604-A-20
- neobsazeno
Mobilisované těleso 604-A-21
- neobsazeno
Mobilisované těleso 604-A-22
- Polní povětrnostní ústředna 71
Mobilisované těleso 604-A-23
- Hlavní povětrnostní ústředna 91
Mobilisované těleso 604-B-1
- Peruť I, velitelství
Mobilisované těleso 604-B-2
- Letka 69
Mobilisované těleso 604-B-3
- Letka 70
Mobilisované těleso 604-C-1
- Náhradní peruť leteckého pluku 4
Mobilisované těleso 604-C-2
- Letecká povětrnostní stanice 1
Mobilisované těleso 604-C-3
- Letecká povětrnostní stanice 2
Mobilisované těleso 604-C-4
- neobsazeno
Mobilisované těleso 604-C-5
- neobsazeno
Mobilisované těleso 604-C-6
- Letecká radiotelegrafní stanice 17
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství II. sboru, karton 2
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-604-1938-1938-t75375#590998Verze : 3
MOD