Main Menu
User Menu

Letecký pluk 2, velitelství [1920-1938]

Headquarters of the 2nd Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 2
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 602
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.09.1920-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
15.09.1925-01.01.1934 Zemské vojenské velitelství v Brně
01.01.1934-24.09.1938 Velitelství zemského letectva v Brně
Dislokace:
Deployed:
06.09.1920-24.09.1938 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
06.09.1920-00.09.1920 Kabeláč, František (kapitán vzduchoplavectva)
00.09.1920-00.12.1920 Smetana, Josef (major vzduchoplavectva)
00.12.1920-00.02.1921 Sazima, František (major vzduchoplavectva)
00.02.1921-00.06.1921 Kabeláč, František (štábní kapitán vzduchoplavectva)
00.06.1921-00.01.1922 Smetana, Josef (major vzduchoplavectva)
00.01.1922-00.07.1923 Smetana, Josef (podplukovník vzduchoplavectva)
00.07.1923-23.11.1923 Sazima, František (major vzduchoplavectva)
23.11.1923-00.12.1923 Sazima, František (major letectva)
00.12.1923-00.10.1927 Sazima, František (podplukovník letectva)
00.10.1927-00.02.1928 Maršálek, Jindřich (major letectva)
00.02.1928-21.02.1929 Sazima, František (podplukovník letectva)
21.02.1929-00.09.1929 Sazima, František (plukovník letectva)
00.09.1929-00.01.1931 Skála, Jaroslav (podplukovník letectva)
00.01.1931-31.12.1933 Skála, Jaroslav (plukovník letectva)
31.12.1933-15.02.1936 Ellner, Robert (podplukovník letectva)
15.02.1936-00.06.1936 Hon, Jiří (podplukovník letectva)
00.06.1936-26.12.1936 Květoň, Vladislav (podplukovník letectva)
26.12.1936-00.09.1937 Květoň, Vladislav (plukovník letectva)
00.09.1937-26.04.1938 Kabeláč, František (podplukovník letectva)
26.04.1938-24.09.1938 Květoň, Vladislav (plukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
06.09.1920-15.08.1924 Balonový oddíl
06.09.1920-25.02.1921 I. skupina leteckého pluku 2
06.09.1920-16.01.1922 Náhradní rota leteckého pluku 2
28.01.1921-16.01.1922 Náhradní letecký prapor
15.02.1921-15.03.1923 Letecká rota 1
DD.03.1921-DD.03.1923 Letecká rota 33
DD.03.1921-15.07.1921 Letecká rota 61
15.07.1921-15.03.1923 Letecká rota 3
01.12.1921-DD.08.1923 Hlavní letecká povětrnostní stanice 2
16.01.1922-04.05.1924 Náhradní prapor leteckého pluku 2
15.03.1923-04.05.1924 I. prapor leteckého pluku 2
DD.01.1924-DD.12.1932 Park leteckého pluku 2
04.05.1924-19.09.1938 I. peruť leteckého pluku 2
04.05.1924-24.09.1938 Náhradní peruť leteckého pluku 2
04.05.1925-DD.10.1926 Letka 72
DD.01.1926-DD.10.1926 Letka 37
01.10.1926-01.12.1929 II. peruť leteckého pluku 2
01.02.1927-01.01.1932 Pomocná letka leteckého pluku 2
01.03.1927-25.09.1938 Technická letka leteckého pluku 2
00.07.1928-01.04.1930 Letecká povětrnostní stanice 10
00.07.1928-01.04.1930 Letecká povětrnostní stanice 8
01.12.1929-24.09.1938 II. peruť leteckého pluku 2
01.12.1929-19.09.1938 III. peruť leteckého pluku 2
01.04.1930-01.11.1937 Letecká povětrnostní stanice 6
01.04.1930-DD.08.1933 Letecká povětrnostní stanice 7
19.09.1938-24.09.1938 IV. peruť leteckého pluku 2, velitelství
19.09.1938-24.09.1938 Letka 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
28.04.1937-24.09.1938 Letecký pluk Dr. Edvarda Beneše
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 2
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-2-velitelstvi-1920-1938-t75359#379927Verze : 4
MOD