Main Menu
User Menu

Pěší pluk 6 [1940-1944]

6th Infantry Regiment / Peší pluk 6

     
Název:
Name:
Pěší pluk 6
Originální název:
Original Name:
Peší pluk 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 2
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1940-22.06.1941 Velitelství divisní oblasti 2
22.06.1941-12.08.1941 2. divise
12.08.1941-18.05.1944 Velitelství divisní oblasti 2
18.05.1944-30.08.1944 2. pěší divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1940-22.06.1941 Prešov, ? /
22.06.1941-12.08.1941 východoevropské válčiště
12.08.1941-30.08.1944 Prešov, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1940-04.07.1941 Zverin, Ondrej (Podplukovník)
04.07.1941-20.11.1941 Heidler, Karel (Major)
05.05.1942-03.07.1943 Heidler, Karel (Podplukovník)
01.10.1943-18.05.1944 Zverin, Ondrej (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1940-23.06.1941 Horská kanonová baterie 6
01.10.1940-30.08.1944 Náhradní prapor pěšího pluku 6
01.10.1940-30.08.1944 Pěší prapor I/6
01.10.1940-23.06.1941 Pěší prapor II/6
01.10.1940-30.08.1944 Rota kanónů proti útočné vozbě 6
25.07.1941-30.08.1944 Horská kanonová baterie 6
25.07.1941-30.08.1944 Pěší prapor II/6

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-6-1940-1944-t75054#527945Verze : 1
MOD