Main Menu
User Menu

Samostatný pěší prapor V [1939-1939]

5th Separate Infantry Battalion / Samostatný peší prápor V

     
Název:
Name:
Samostatný pěší prapor V
Originální název:
Original Name:
Samostatný peší prápor V
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1939-01.09.1939 Vyšší velitelství 3
01.09.1939-01.10.1939 Pěší pluk 21
Dislokace:
Deployed:
09.05.1939-01.09.1939 Poprad, kasárny /
01.09.1939-01.10.1939 středoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
09.05.1939-07.09.1939 Zverin, Ondrej (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1939-01.10.1939 Pěší rota 1/V
09.05.1939-01.10.1939 Pěší rota 2/V
09.05.1939-01.10.1939 Pěší rota 3/V
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Náhradní rota samostatného pěšího praporu V

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
V období srpen až říjen 1939 krycí jméno "Tomáš".
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006. www.upn.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Samostatny-pesi-prapor-V-1939-1939-t75028#528201Verze : 1
MOD
Diskuse
Podľa dokumentov vo VHA Bratislava (Organizácia slov. brannej moci. Prechod slov. armády z terajšieho stavu do novej organizácie. Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov. (201541) (prístupné po prihlásení cez ebádateľňu - ebadatelnavha.vhu.sk ) mal byť V samostatný prápor dislokovaný vo Vranove.
URL : https://www.valka.cz/Samostatny-pesi-prapor-V-1939-1939-t75028#548124Verze : 0
MOD
V žiadosti o aktiváciu por. pech. Jána Nálepku z augusta 1939 je v dokumentoch uvádzané miesto posádky Samostatného práporu V mesto Michalovce. V dokumente sa spomína aj 4. rota (náhradná?), veliteľ por. pechoty Palkech (?).


Zdroj:
PID: vha:27013, ebadatelnavha.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/Samostatny-pesi-prapor-V-1939-1939-t75028#623440Verze : 0
MOD