Main Menu
User Menu

1. pěší divise [1943-1944]

1st Infantry Division / 1. pešia divízia

     
Název:
Name:
1. pěší divise
Originální název:
Original Name:
1. pešia divízia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Rychlá divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1944
Nástupce:
Successor:
1. technická divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
Dislokace:
Deployed:
01.08.1943-01.06.1944 východoevropské válčiště
Velitel:
Commander:
01.08.1943-24.09.1943 Jurech, Štefan (generál 2. třídy)
24.09.1943-26.10.1943 Lendvay, Elemír (plukovník dělostřelectva)
26.10.1943-05.11.1943 Perko, Emil (podplukovník dělostřelectva)
05.11.1943-01.06.1944 Peknik, Karol (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1943-29.10.1943 Letka 13
01.08.1943-01.06.1944 Pionýrský prapor 41
01.08.1943-01.06.1944 Pěší pluk 20
01.08.1943-01.06.1944 Pěší pluk 21
01.08.1943-01.06.1944 Přezvědný oddíl 5
01.08.1943-01.06.1944 Spojovací prapor 2

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond 1. pešia divízia, Bystrický, Jozef: Rýchla (1. pešia) divízia na Kryme a v bojoch na juh od Kachovky. Vojenská história 2003, č. 3, s. 54-74., Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
URL : https://www.valka.cz/1-pesi-divise-1943-1944-t75003#396798Verze : 1
MOD