Main Menu
User Menu
Reklama

GBR - Vixen 500E

Radiolokátor Vixen 500E


Informací o tomto novém radiolokátoru prozatím není mnoho. V různých periodikách se o něm objevily jen krátké zprávy a i firemní dokumenty, které jsou k dispozici veřejnosti, nejsou zatím nijak obsáhlé a nepopisují tento nový výrobek do všech podrobností. V následujícím textu jsem se pokusil z těchto kusých informací poskládat jeho stručný popis.


Co je již o něm známo?


Víceúčelový impulzní dopplerovský radiolokátor Vixen 500E firmy SELEX Sensor and Airborne Systems UK je jedním z nejnovějších typů radarů s anténou typu AESA (Active Electronically Scanned Array). Je nabízen jako hlavní informační senzor lehkých bojových typů, pokročilých cvičných a jiných letounů s omezeným prostorem v přídi.


Zcela jistě bude tvořit i důležitou část takzvaných modernizačních balíčků, které firmy nabízejí pro různé druhy a typy starších bojových letounů. Je určen k průzkumu a sledování vzdušných, pozemních i námořních cílů a navádění letecké protizemní, protilodní i protiletadlové výzbroje, a to za každého počasí.


Protože se počítalo s jeho instalací hlavně na lehčích typech letounů, byl kladen důraz na co nejmenší hmotnost a nároky na prostor. Je to velice kompaktní a lehký radar, který se vyznačuje mimo jiné i velice jednoduchou instalací. To vše se ale samozřejmě projevilo na jeho výkonových parametrech. Nemůže sice soutěžit s většími, a tedy i podstatně výkonnějšími typy radarů, ale ve své „lehké“ třídě se pohybuje na jednom z předních míst.


Radiolokátor Vixen 500E je schopen pracovat ve všech v současnosti běžných režimech a za všech povětrnostních podmínek. Je vybaven aktivní plošnou fázovanou anténou typu AESA (Active Electronically Scanned Array), která je tvořena soustavu 500 vysílacích/přijímacích modulů. Sektor snímání radaru v horizontální rovině i vertikální rovině je + 60° / - 60°. Radar pracuje v pásmu X (8 až 12,5 GHz) a je také schopen zcela náhodně skokově měnit frekvenci.


Radar pracuje ve všech základních režimech vzduch-vzduch i režimech vzduch-zem. V režimu vzdušného boje má k dispozici 10 módů a protizemních režimů (vyhledávání pozemních cílů, navádění protizemní munice a průzkumu pozemních cílů) má celkem 8. Je schopen i tzv. mapování terénu s vysokou rozlišovací schopností. Pracovní režimy povětšinou volí automaticky palubní počítač letounu v závislosti na druhu úkolu a aktuální vzdušné situaci. Radar se také vyznačuje tzv. otevřenou architekturou, což v budoucnu výrazně zjednoduší a ulehčí jeho modernizaci. Získané informace jsou zobrazovány na barevných displejích. Dosah radiolokátoru v přední polosféře na vzdušný cíl o RCS=5 m2 je 65 km. Při cíli o RCS větší než 5 m2 je jeho dosah v přední polosféře cca 75 km. Může současně sledovat více než 10 cílů (uvádí se i 15), přičemž na 2 (4-?) z nich je schopen navádět PLŘS.


Instalace tohoto kompaktního a ve své třídě velice výkonného radiolokátoru do různých starších lehčích letounů umožní těmto typům například používat vysoce výkonné moderní protiletadlové i protizemní řízené střely, které v současné době zatím nepatří do jejich výzbroje. Podle některých zdrojů by radiolokátor Vixen 500E měl být instalován i v exportních verzích nového cvičného/lehkého bojového letounu T-50 / A-50 Golden Eagle. V provedení pro domácí vzdušné síly bude tento letoun nejspíše vybaven americkým radarem AN/APG-67(V)4. Protože ale USA s vývozem svých produktů do některých zemí velmi často nesouhlasí, výrobce by měl těmto „problémovým“ zákazníkům nabízet A-50 právě s radarem Vixen 500E.


Vývoj pokračuje, aneb na radaru Vixen 500E se bude dále stavět


Dne 26. března 2009 firmy Saab a SELEX Galileo oznámily, že by chtěly na bázi tohoto lehkého a kompaktního radaru vyvinout nový radar s aktivní plošnou fázovanou anténou a elektronickým snímáním typu AESA (Active Electronically Scanned Array), který by měl být jedním z klíčových prvků programu Gripen NG (výrazně zdokonalený víceúčelový bojový letoun Gripen C/D). Za tímto účelem již firmy Saab a SELEX Galileo uzavřely dohodu, která vymezuje hlavní zásady budoucí spolupráce na tomto projektu.


Nový radar, pojmenovaný prozatím pracovně NORA III, typu AESA má být postaven na bázi radaru Vixen 500E s využitím všech poznatků a zkušeností získaných z vývoje radarů Vixen, PS-05/A a dalších programů obou zmíněných firem. Zatímco Vixen 500E využívá soustavu 500 vysílacích/přijímacích mikrovlnných modulů (vyvíjena je i verze se 750 moduly), má anténa radaru NORA III obsahovat dokonce 1000 mikrovlnných modulů. Ty by měla dodat americká firma Raytheon.
Zdroje :


www.selex-sas.com
www.atmonline.cz
http://www.gripen.com/cs/index.htm
ATM různá čísla, rubrika : krátké zprávy
ATM 9/2006 , ISSN 1336-2003
ATM 8/2007 , ISSN 1802-4823
URL : https://www.valka.cz/GBR-Vixen-500E-t74932#276161Verze : 0
Radiolokátor Vixen 500EVýrobce / Manufactuer: SELEX Sensor and Airborne Systems UK
Kategorie / Category: víceúčelový radiolokátor
Pracovní pásmo: X
Průměrný vyzařovaný výkon: ... ? ... kW
Maximální vyzařovaný výkon: ... ? ... kW
Hmotnost: ... ? ...
Průměr antény: ... ? ...
Typ antény: aktivní plošná fázovaná anténa typu AESA
(Active Electronically Scanned Array)
Schopnosti radiolokátoru
Protiletadlové režimy: ano
Protizemní režimy: ano
Protilodní režimy: ano
Mapování terénu: ano
Pasivní sledování cíle (skrytý režim): ano
Výkony
Maximální dosah v přední polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS přes 1 000 m2 )
Maximální dosah v přední polosféře: přes 75 km ( cíl o RCS přes 5 m2 )
Maximální dosah v přední polosféře: 65 km ( cíl o RCS do 5 m2 )
Maximální dosah v zadní polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS přes 5 m2 )
Maximální dosah v zadní polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS do 5 m2 )
Počet současně sledovaných cílů: 10 +
Počet současně postřelovaných cílů: 2
Sektor snímání v horizontální rovině: + 60 / - 60
Sektor snímání ve vertikální rovině: + 60 / - 60
Střední doba mezi opravami: cca 1 000 hodin
Poznámka / Note: Může současně sledovat více než 10 cílů (uvádí se i 15),
přičemž na 2 (nepotvrzené 4 cíle) z nich je schopen
navádět PLŘS.
Zdroje :


www.selex-sas.com
www.atmonline.cz
http://www.gripen.com/cs/index.htm
ATM různá čísla, rubrika : krátké zprávy
ATM 9/2006 , ISSN 1336-2003
ATM 8/2007 , ISSN 1802-4823
URL : https://www.valka.cz/GBR-Vixen-500E-t74932#276165Verze : 0