Main Menu
User Menu

46. letecká bombardovací divize [1951-1954]

46th Air Bomber Division

     
Název:
Name:
46. letecká bombardovací divize
Originální název:
Original Name:
46. letecká bombardovací divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
46. bombardovací letecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1951-01.11.1954 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1951-DD.11.1952 Hradčany, letiště /
00.11.1952-01.11.1954 Zákupy, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1951-DD.MM.1952 Novák, František (Podplukovník)
DD.MM.1952-DD.MM.1953 Špička, František (Plukovník)
DD.MM.1953-01.11.1954 Končír, Jozef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1951-01.11.1954
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1951-01.11.1954 24. letecký bombardovací pluk
01.11.1951-01.11.1954 25. letecký bombardovací pluk
01.09.1952-01.11.1954 29. letecký bombardovací pluk
01.01.1953-01.11.1954 46. letecká divizní opravna
01.01.1953-01.11.1954 46. letecká spojovací rota
01.05.1953-01.11.1954 24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1951-01.11.1954
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1951-DD.11.1952 VÚ 6806 Hradčany
00.11.1952-01.11.1954 VÚ 6806 Zákupy
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha,skupina ČSLA, fond 00000 (46. letecká bombardovací divize)
URL : https://www.valka.cz/46-letecka-bombardovaci-divize-1951-1954-t74849#421706Verze : 1
MOD
Základem 46. letecké bombardovací divize se staly letouny C-3 a personál od 47. leteckého zpravodajského pluku, který přelétl počátkem září 1951 z Brna na letiště v Hradčanech.


Zdroj: Vojenský ústřední archív Praha,
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/46-letecka-bombardovaci-divize-1951-1954-t74849#343493Verze : 1
Organizace a počty velitelství 46. lbod


Podle nařízení MNO-VL - příloha čj. 0044294- vel.let.1952 byly plánovány počty osob a letadel:


I. Velitelství divize:
a) Osoby:
Generál - 1
Důstojníci - 64
Poddůstojníci z povolání - 13
Poddůstojníci základní služby - 39
Mužstvo - 22
Vojáci celkem - 139
Obč. zaměstnanci - 4


b) Letecká výzbroj:
Bombardovací : 4
Školní/cvičný : 1
Kurýrní : 1


II. Bojové jednotky:
(3 letecké bombardovací letecké pluky o 2 letkách)
a) Osoby:
Důstojníci - 200 (600)
Poddůstojníci z povolání - 8 (24)
Poddůstojníci základní služby - 70 (210)
Mužstvo - 48 (144)
Vojáci celkem - 326 (978)
Obč. zaměstnanci - 1 (3)


b) Letecká výzbroj:
Bombardovací letouny : 22 (66)
Školní/cvičný : 4 (12)
Kurýrní : 1 (3)
Celkem - 27 letounů (81)


Pro r. 1952 bylo u 46. letecké bombardovací divize plánováno 1117 vojáků a 7 obč. zaměstnanců.
***
V průběhu r. 1953 byla dokončena výstavba organizační výstavba jednotek zabezpečení.
U bojových pluků byly zřízeny 3. letky
(tabulkové počty osob a techniku budou uvedeny u 24. leteckého bombardovacího pluku,
který byl zřízen k témuž datu, jako "divize").


01.11.1954 byly vydány nové TMP:
- velitelství 46. bold: č.70/104;
- 46. letecká spojovací rota: č.70/11
- roty leteckých zabezečovacích prostředků: č.70/86
- bombardovací letecký pluk: č.70/105


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
Rampula, Oldřich (podplukovník v.v., PhDr): "Organizační výstavba bombardovacího letectva". (Materiály 2. sletu letky RTP "Netopýr", Pardubice 23.04.1994)
URL : https://www.valka.cz/46-letecka-bombardovaci-divize-1951-1954-t74849#343608Verze : 0