Main Menu
User Menu

5. letecká stíhací divize [1952-1954]

5th Air Fighter Division

     
Název:
Name:
5. letecká stíhací divize
Originální název:
Original Name:
5. letecká stíhací divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
5. stíhací letecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1952-01.11.1954 15. letecký stíhací sbor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1952-01.11.1954 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.04.1952-08.05.1952 Vosáhlo, Josef (Podplukovník)
08.05.1952-DD.07.1952 Vosáhlo, Josef (Plukovník)
DD.07.1952-24.10.1952 Vítek, Jaroslav (Major)
24.10.1952-16.06.1953 Vítek, Jaroslav (Podplukovník)
16.06.1953-26.05.1954 Vítek, Jaroslav (Plukovník)
26.05.1954-01.11.1954 Homola, Stanislav1) (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1952-DD.MM.RRRR Štika, Jiří (kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1952-31.10.1954 11. letecký stíhací pluk
01.05.1952-01.11.1954 Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
01.09.1952-01.11.1954 17. letecký stíhací pluk
01.01.1953-01.11.1954 5. letecká divizní opravna
01.01.1953-01.11.1954 5. letecká spojovací rota
01.01.1953-01.11.1954 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.04.1954-01.11.1954 15. letecký stíhací pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.04.1952-01.11.1954 VÚ 8674 Žatec

1) velí z postu zástupce velitele
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond (5. letecká stíhací divize)
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#275448Verze : 5
MOD
Na výnos MNO čj. 00663 – OMS ze 6.3.1952:
Zřízeno Velitelství 5. letecké stíhací divize proudové v Žatci (5. lsdp)


TMP - Osoby :„ Velitelství letecké stíhací divise proudové“: *MNO VL čj.0044294
1 generál; 81 důstojníků; 34 podd. z povolání; 71 podd.. zákl. služby; 32 mužstvo; celkem vojáci: 219 + 2 obč. zaměstnanci.


TMP – Letadla : 4 letouny bojové - stíhací proudový, 1 letoun školní pokračovací, 1 letoun spojovací jednomotorový a 1 spojovací letoun dvoumotorový dopravní.


Zabezpečovací jednotky:
- divizní opravna (POL-4)
- spojovací rota
až do 31.12.1952 tvořily organické součásti velitelství 5. lsdp
- čety leteckých zabezpečovacích prostředků
až do 31.12.1952 tvořily součáti letištního praporu.


Ke dni 01.01.1953 byly Nařízením MNO čj. 0055964/OM zřízeny samostatné zabezpečovací útvary - pro 5. lsdp:
5. letecká divizní opravna
5. letecká spojovací rota
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (v nařízení ozn. jako "3.")


Velitelský roj
5. letecké stíhací divize proudové byl zřízen rozkazem VD č.06/1952 dnem 9.6.1952.


První letouny velitelského roje (při zřízení):
1x CS-102
2x C-2B „Arado“: C-2B.559 a C-2B1.779
1x B-36 “Mosquito“
1x C-3B“Siebel“


Označení příslušnosti letounů k velitelskému roji (do léta r. 1957):
HE – 01 (velitel a ZV)
HE – 02 (inspektor)
HE – 03 (letovod)
HE – 04 (střelecký)
HE - 05 až po HE – 09 vyhrazeno pro další, zejména spojovací a cvičné letouny


Dne 3.5.1952 vydal MNO gen. JUDr. Alexej Čepička nařízení pro vzdušnou obranu státního území. Stanovil síly a prostředky, vyčleněné k plnění úkolu.

Bylo zřízeno:
Ústřední velitelské stanoviště (ÚVS) v Praze (v Paláci Kotva),
Pomocné velitelské stanoviště (PVS) na kopci Praha u Rožmitálu.
Do konce r. 1952 byly organickou součásti velitelství letectva.


K 01.01.1953 bylo zřízeno Ústřední velitelské stanoviště jako samostatný útvar.


Také byla zřízena divizní velitelské stanoviště (DVS) u 3. lsdp Dobřany a 5. lsdp Žatec jako organická součast jejich velitelství.


Pro 5. lsdp byla stanovena „síly a prostředky hotovosti“ takto:
- na letišti Cheb: 2 letouny S-101,
- na letišti Žatec: čtyři S-101 a dále dva páry S-102 od 15. lp.. „


"Divizní velitelské stanoviště 5. lsdp"(DVS)
Bylo zřízeno 01.05.1952 přímo na letišti (v objektu štábu divize).
a
Radiotechnické stanoviště (RTS)
Bylo určeno k radiolokačnímu zabezpečení velení/navádění letounů divize.
Mělo RL P-3A, identifikační soupravu NRZ-1 a 2x radiostanice "Jalta", LR-10PZ, LR-16.


Zdroj: VHA/VÚA Praha
5. letecká stíhací divize [1952-1954] - Kopie nařízení o zřízení 5. lsdp Žatec

Kopie nařízení o zřízení 5. lsdp Žatec
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#336815Verze : 0
Okolnosti zrušení Velitelství 5. letecké stíhací divise proudové :

Na výnos MNO čj. 002524-OMS; 25. říjen 1954 Věc: Letecké útvary - reorganisace
Dnem 1. listopadu 1954 II. Přejmenování ve smyslu polního řádu ČSLA a polního řádu letectva.
(Náčelník gen. št. čs. armády genplk. Václav Kratochvíl v.r.)
Velitelství 5. letecké stíhací divise proudové přejmenováno na: Velitelství 5. stíhací letecké divise
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#336900Verze : 1
Přejmenování útvarů letectva od 1. listopadu 1954 - Nařízení MNO čj. 002524 -VL/OMS (25. říjen 1954)


Zdroj: VÚA Praha (kopie listy 1 a 2)
5. letecká stíhací divize [1952-1954] - List 1

List 1
5. letecká stíhací divize [1952-1954] - List 2

List 2
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#336904Verze : 0
Podle sdělení genmjr. v.v. Ing. Jaroslava Vítka "velel" 5. letecké stíhací divizi proudové:
"od 1. srpna 1952 do 31. srpna 1954" a pak nastoupil do VAAZ Brno.
***
Zápis o převzetí fce je z 31.7.1952
(předání fce velitele 5. lsdp plk. let. Vosáhlo Josef – škpt. let. Vítek Jaroslav)
Mj. uvádí stav letounů:
- Velitelský roj 5. lsdp
CS-102 : 1x; B-36 "Moquito": 1x; C-3 "Siebel" 1x; C-2B "Arado": 1x
- 11. letecký stíhací pluk proudový
S-101 : 11x; C-2B "Arado": 4x; K-68: 1x;
- 15. letecký stíhací pluk proudový
S-102 : 15x; C-2B "Arado": 4x;


Zdroj: VHA/VÚA Praha Fond č. 01229
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#374396Verze : 1
Kopie "Tajného rozkazu č. 06" velitele 5. letecké divize
1. Velitelský roj 5. LD - zřízení
Zajímavou informaci poskytl "pra pamětník" pplk. v.v. Jaroslav Hochman
(u velitelského roje 5. lsd od r. 1953 a "působil" u všech "štábních" rojů žateckých svazků, až po fci velitele 3. velitelské letky - do r. 1974):

"K velitelskému roji byl přemístěn jako pilot na C-3 "Siebel" a s určitostí byl vybaven pro vlek "rukávu". ).
Letoun B-36 "Mosquito" sloužil jako "cíl" pro cvičné "střelby" stihačům divize. U "roje" byl ještě počátkem r. 1953".

Zdroj: VHA Praha Fond č. 01229
Sdělení pplk. v.v. Jaroslava Hochmana
5. letecká stíhací divize [1952-1954] - Kopie Tajného rozkazu č. 06

Kopie Tajného rozkazu č. 06
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#374483Verze : 1
POLNÍ LETIŠTĚ
Zřejmě prvním dokumentem uvádějící přehled polních letišť vojenského letectva vydaným Velitelstvím letectva je: "Polní travnatá letiště: 0081757-VL 16.6.1954: SLS pasy - přidělení":
5. letecká sltíhací divize:
12. Kralovice
17. Malá/Velká Dobrá
19. Panenský Týnec

Zdroj: Předpisy Velitelství letectva a PVOS "Přehled 100" z r. 196; "Přehled Praděd" z r. 1964; "Přehled 70" z r. 1971 (Ministerstvo národní obrany a Generální štáb.
"LETIŠTĚ" * Svět křídel Cheb -2015)
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#637858Verze : 2
Prosím doplnit:
Velitel:
08.05.1952-31.07.1952 Vosáhlo,Josef (plukovník)
01.08.1952-24.10.1952 Vítek, Jaroslav (major)
24.10.1952-16.06.1953 Vítek, Jaroslav (podplukovník)
16.06.1953-DD.MM.1954 Vítek, Jaroslav (plukovník)
26.05.1954-01.11.1954 Homola, Stanislav (podplukovník) - velí z postu zástupce velitele

Náčelník štábu:
01.04.1952-DD.MM.RRRR Štika, Jiří (kapitán)
URL : https://www.valka.cz/5-letecka-stihaci-divize-1952-1954-t74846#659089Verze : 1