Main Menu
User Menu

3. letecká stíhací divize [1951-1954]

3rd Air Fighter Division

     
Název:
Name:
3. letecká stíhací divize
Originální název:
Original Name:
3. letecká stíhací divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1951
Předchůdce:
Predecessor:
3. letecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
3. stíhací letecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1951-01.11.1951 Velitelství letectva
01.11.1951-01.11.1954 15. letecký stíhací sbor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1951-DD.05.1952 Mladá, letiště /
00.05.1952-01.11.1954 Líně, letiště /

Velitel:
Commander:
01.08.1951-DD.02.1952 Týkal, Jaroslav (Podplukovník)
DD.02.1952-08.05.1952 Štangl, Oldřich (Podplukovník)
08.05.1952-DD.04.1953 Štangl, Oldřich (Plukovník)
DD.04.1953-01.11.1954 Bílek, Soběslav (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1950-01.09.1952 1. letecký stíhací pluk
01.12.1950-01.06.1951 5. stíhací letka
01.01.1951-31.10.1954 5. letecký stíhací pluk
01.01.1951-31.10.1954 8. letecký stíhací pluk
01.10.1951-01.04.1952 11. letecký stíhací pluk
01.05.1952-01.09.1952 Radiotechnická stanice Švábův Hrádek
01.05.1952-01.09.1952 Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku
01.05.1952-01.11.1954 Velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize
01.06.1952-01.09.1952 9. letecký stíhací pluk
01.09.1952-31.10.1954 16. letecký stíhací pluk
01.01.1953-31.10.1954 3. letecká divizní opravna
01.01.1953-01.11.1954 3. letecká spojovací rota
01.01.1953-01.11.1954 3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1951-01.11.1954 VÚ 8271
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 2437 (3. stíhací divize Líně), 1951-1954
URL : https://www.valka.cz/3-letecka-stihaci-divize-1951-1954-t74845#275447Verze : 2
MOD
Kořeny tohoto svazku sahají až do podzimu r. 1945, kdy z podstaty bývalé 313. čs. perutě RAF byl vyčleněn personál a letecká technika. Vznikly LP 7 a LP 8 s určením na letiště Brno - Slatina/Černovice.
25. října 1945 - vzniklo v Brně Velitelství 3. letecké divize VÚ 5433


V podřízenosti mělo LP 7 , LP 8. Od června 1949 ještě LP 3.
Od 1. 10. 1949 – změněno krycí číslo na VÚ 8271.
V létě 1950 - přesun do Prahy
1. října 1950 na letišti v Mladé byla zřízena Stíhací letka 5 v podřízenosti 3. ld.
Květen 1951 - v Mladé přeškolení na proudové letouny ( 1. lp, 5. lp, 8. lp)
V létě r. 1952 - 3. letecká stíhací proudová divize VÚ 8271 redislokována do Dobřan / Líní
1.11.1954 - Přejmenování útvarů ČSLA.../ 3. stíhací letecká divize
Rozkazem NMNO VLaPVOS čj. 0018887.
15.8.1958 - Zrušeno velitelství 3. sld v Dobřanech
Současně velitelství 5. sld v Žatci přejmenováno na velitelství "nové" 3. sld VÚ 8271. (Převzalo zástavu, veškerý materiál a stalo se pokračovatelem tradic).
V létě 1961 - zrušeno velitelství 3. sld a všechny jeho součásti
20.7.1961 - nařízením čj. 006190-OMS-1961 vznikl 3. sbor PVOS VÚ 8271 s velitelstvím na letišti v Žatci.


1. Velitelé 3. ld
plk. let. Karel Mrázek – (1.10.1945 - 3./1948)
plk. let. Jan Čermák - ( 1948 - 1./1949)
plk. let. Ivan Haluzický - (1./1949 -
plk.let.Trnka Július - (1.3.1951 -
pplk. let. Jaroslav Týkal2. Velitelé 3. lsdp/ 3. sld Dobřany:
1. plk.Oldřich Štangl
2. plk. Soběslav Bílek
3. plk.Josef Mošna - (2/1955 - 15. 8.1958)3. Velitelé 3. sld Žatec:
1. plk. Soběslav Bílek - (1958-1960)
2. plk. Emil Hájek - (1960-1961)
URL : https://www.valka.cz/3-letecka-stihaci-divize-1951-1954-t74845#132355Verze : 0
Doplnění informací o "nové" 3. sld .
V r. 1958 došlo k přelomu v naší armádě - místo výstavby dalších útvarů, došlo rozhodnutím "strany a vlády"ke snížení stavů . . .
Usnesení vlády ČSR na snížení počtů Čs. lidové armády“ – Rozkaz NMNO, VLaPVOS čj.0018887 z července 1958 k provedení organizačních a dislokačních změn v r. 1958:
„Vzhledem k dosažení kvalitativně lepší vybaveností novou, nadzvukovou technikou, byl snížen počet stíhacích leteckých pluků a stíhacích leteckých divizí... “
Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958. Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze“..


Organizační opatřeni byla stanovena konkretně pro jednotlivé velitele svazků - jak pro velitele 5. sld, tak pro velitele 3. sld:
"Při likvidaci vašeho svazku a výstavbě "nové" 3. sld provést tato opatření"...
- plk. Josef Mošna:
ZRUŠIT v době od 1.8. – 15.8.1958 16. slp


- plk. Soběslav Bílek:
* ZRUŠIT v době od 1.8. – 15.8.1958 15. slp a 5. ldo Žatec.
* PŘEJMENOVAT v době od 15.8. – 31.8.198 velitelství 5. sld na velitelství 3. sld; 5. leteckou spojovací rotu na 3. leteckou spojovací rotu.
Praktickým sloučením obou štábů vytvořit nové velitelství 3. sld Žatec, které převezme zástavu a veškerý materiál a stane se pokračovatelem tradic svazku.


* PŘEVZÍT v době od 15.7. – 31.7.1958 do své podřízenosti („nové 3. sld“): 5. slp a 3. ldo Dobřany-Líně;


* REORGANIZOVAT v době od 1.8. – 25.9.1958 3., 5., 46. rotu PZN na 3., 5., 46. prapor PZN.
V době od 1.10. – 1.11.1958 provést stmelení reorganizovaných útvarů, zahájení nového výcvikového roku….


Novou sestavu velitelství svazku tvořily:
3. letecká spojovací rota Žatec (3. lsr),
(která byla 1.10.1960 včleněna do velitelství 3. sld (čj, 004300-OMS-1960),
* 3. letecká divizní opravna (3. ldo) Dobřany/Líně VÚ 5616,
* 3. letecká technická skupina (VÚ 4402)
(15.8.1957 – Zřízena . (čj.0025700-OMS-1957) u 3. sld Dobřany/Líně :
(14. lpr a 18. lpr VÚ 2494 - Líně a 31.lpr VÚ 9687 - Kbely).
k 15.8.1958 - Při reorganizaci letectva (čj.0018887-VLPVOS) spolu s přečíslováním žatecké sld na 3. sld, bylo velitelství redislokováno do Žatce a převzalo řízení letištních praporů u „nové“ 3. sld Žatec:
(7. lpr VÚ 3843 - Hradčany, 18. lpr VÚ 2494 - Líně, 23. lpr VÚ 8682 - Žatec).
20.7.1961 – zrušena (spolu s velitelstvím 3. sld (čj.006190-OMS-1961) a vznikem velitelství 3. sboru PVOS).


Velitelé 3. lts :
plk. Jan Bílek – (do 2.8.1958)
mjr. Václav Herman – (2.8.1958 do 27.7.1960)
(20.7.1961 - u 3. sPVOS, byl pplk. Dušánek Zdeněk ustaven jako ZV pro týl)Dislokace podřízených útvarů:
Na letišti Žatec: 11. slp a 5. pr pzn
Na letišti Líně: 5. slp a 3. pr pzn
Na letišti Hradčany: 17. slp a 46. prapor PZN


Výzbroj u žatecké divize v době po reorganizaci tvořilo:
35 letounů MiG – 15; 103 letounů MiG – 15bis a 17 „spárek“ UTI MiG – 15. Celkem tedy 155 „patnáctek“, dále přepadové: 4 ks MiG – 17PF; 9 ks MiG – 19S a 11 ks MiG – 19P. Jako další útvar po 11. slp byly MiGy 19 zařazeny i u 5. slp. V té době se rozbíhala v našich závodech licenční výroba MiGů 19S. Ty postupně nahrazovaly u útvarů nezadržitelně zastarávající „patnáctky“ a tak významně přispěly k naplnění stavů přepadových letek.
URL : https://www.valka.cz/3-letecka-stihaci-divize-1951-1954-t74845#132428Verze : 0
POLNÍ LETIŠTĚ
Zřejmě prvním dokumentem uvádějící přehled polních letišť vojenského letectva vydaným Velitelstvím letectva je: "Polní travnatá letiště: 0081757-VL 16.6.1954: SLS pasy - přidělení":
3. letecká sltíhací divize:
9. Karlovy Vary
11. Klíčov
13. Kšice
18. Meclov
23. Stod


Zdroj: Předpisy Velitelství letectva a PVOS "Přehled 100" z r. 196; "Přehled Praděd" z r. 1964; "Přehled 70" z r. 1971 (Ministerstvo národní obrany a Generální štáb.
"LETIŠTĚ" * Svět křídel Cheb -2015)
URL : https://www.valka.cz/3-letecka-stihaci-divize-1951-1954-t74845#637861Verze : 0