Main Menu
User Menu

31. těžká dělostřelecká brigáda [1956-1958]

31st Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
31. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
31. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
41. dělostřelecký pluk / 44. dělostřelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
49. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.10.1958 Velitelství dělostřelectva 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.10.1958 Brezno nad Hronom, Kasárne Jána Švermu /

Velitel:
Commander:
DD.10.1957-DD.08.1958 Muržic Anton - poverený velením
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.10.1956-01.10.1958 VÚ 8261 Brezno nad Hronom
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (31. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/31-tezka-delostrelecka-brigada-1956-1958-t74725#274784Verze : 0
MOD
Diskuse
Je zde zmatek ohledně nástupnického útvaru:


Citace :

https://vojenstvi.cz/vasedotazy_60.htm:


890. Prosím Vás o stručnou historii 49. dělostřeleckého pluku 14. tankové divize VVO. Tento útvar byl dislokován v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století v posádce Brezno na Slovensku. (odpovídá Pavel Minařík)


Kořeny zmíněného útvaru sahají do února 1945, kdy se pro potřeby nově formované 4. čs. pěší brigády 1. čs. armádního sboru z SSSR vytvořil 6. dělostřelecký pluk. Po reorganizaci brigády koncem května 1945 na 4. pěší divizi byl pluk dislokován ve Velkém Kýru a na sklonku června 1945 proběhlo jeho přečíslování na 4. dělostřelecký pluk. Při přeměně svazku na 4. rychlou divizi se na základě dosavadního dělostřeleckého pluku počátkem října 1945 vytvořil dělostřelecký oddíl 84 dislokovaný v posádce Martin. Od 1.3.1946 došlo k formální přeměně oddílu na dělostřelecký pluk 59, ale již od října téhož roku se útvar vrátil k původnímu organizačnímu uspořádání. K 1.10.1947 byl dělostřelecký oddíl 84 sloučen s III. oddílem dělostřeleckého pluku 10 z Liptovského Mikuláše do nového dělostřeleckého pluku 56. Velitelství pluku a I. oddíl se nacházely v Liptovském Mikuláši, zatímco II. oddíl sídlil v Martině. Útvar i nadále podléhal velitelství 4. rychlé divize. Od 3.3.1948 nesl na základě rozhodnutí prezidenta Dr. E. Beneše pojmenování „Liptovský“. Po zrušení 4. rychlé divize v dubnu 1949 přešel do bezprostřední podřízenosti velitelství 4. oblasti a v září 1949 se přesunul do posádky Brezno. Na sklonku roku 1950 na jeho základě vznikl v podřízenosti velitelství 1. armádního sboru nový 41. dělostřelecký pluk, který působil v posádce Brezno až do konce září 1956. Pojmenování „Liptovský“ ale používal jen do 9.5.1955. Na základě 41. dělostřeleckého pluku z Brezna a 44. dělostřeleckého pluku z Holešova k 1.10.1956 vznikla 31. těžká dělostřelecká brigáda, podléhající velitelství 2. vojenského okruhu. Ovšem již při reorganizaci naší armády, uskutečněné k 1.10.1958, se brigáda přetvořila v 49. dělostřelecký pluk, který nahradil stejnojmenný rušený dělostřelecký pluk v Košicích. Nový útvar byl začleněn do složení 18. motostřelecké divize, tj. pozdější 14. tankové divize, v jejímž rámci setrval až do svého převedení do Armády SR.Tento 49. dělostřelecký pluk jsem založil, ale pak to nekoresponduje s s 49. dělostřeleckým plukem a 11. dělostřeleckým plukem a jejich dislokací...


viz. www.zelpo.sk
URL : https://www.valka.cz/31-tezka-delostrelecka-brigada-1956-1958-t74725#472442Verze : 0
MOD