Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 302 [1923-1938]

302nd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 302
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 302
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Těžký houfnicový pluk 302
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1923-01.10.1933 2. těžká dělostřelecká brigáda
01.10.1933-01.10.1935 Velitelství zemského dělostřelectva v Brne
01.10.1935-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva IV. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.01.1923-24.09.1938 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1923-DD.11.1923 Brauner, Josef ( )
DD.11.1923-31.12.1924 Kružík, Josef (Podplukovník)
31.12.1924-DD.06.1925 Kružík, Josef (Plukovník)
DD.06.1925-DD.10.1928 Kryštof, František (Podplukovník)
DD.10.1928-DD.03.1929 Vent, Pavel ( )
DD.03.1929-30.12.1929 Kryštof, František (Podplukovník)
30.12.1929-DD.09.1931 Kryštof, František (Plukovník)
DD.09.1931-DD.09.1933 Skřivánek, Antonín (Podplukovník)
DD.09.1933-DD.05.1934 Werner, František (Plukovník)
DD.05.1934-DD.09.1934 Köhler, Oskar ( )
DD.09.1934-DD.09.1935 Skřivánek, Antonín (Plukovník)
DD.09.1935-24.09.1938 Topinka-Černěs, Boris ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1924-01.10.1925 Balonová rota 2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-302-1923-1938-t74649#568888Verze : 1
MOD

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ DĚLOSTŘELECKÝ PLUK 302
Datum vzniku 01.01.1923
Předchůdce Těžký houfnicový pluk 302
Datum zániku 09.1938
Následovník viz Přehled mobilizovaných útvarů
Nadřízené velitelství 01.1923-09.1933 2. těžká dělostřelecká brigáda
09.1933-10.1935 Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
10.1935-09.1938 IV. sbor
Dislokace 01.1923-09.1938
Velitel pluku 01.1923-11.1923 Brauner Josef
11.1923-06.1925 Kružík Josef
06.1925-10.1928 Kryštof František
10.1928-03.1929 Vent Pavel
03.1929-09.1931 Kryštof František
09.1931-09.1933 Skřivánek Antonín
09.1933-05.1934 Werner František
05.1934-09.1934 Köhler Oskar
09.1934-09.1935 Skřivánek Antonín
09.1935-09.1939 Topinka-Černěs Boris
Podřízené oddíly 01.1923-09.1938 Dělostřelecký oddíl I/302
01.1923-09.1938 Dělostřelecký oddíl II/302
09.1933-09.1938 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 302
Podřízené setniny 09.1933-09.1938 Dopravní baterie dělostřeleckého pluku 302
09.1933-09.1938 Spojovací baterie dělostřeleckého pluku 302
05.1924-10.1924 Balonová rota 2
01.1923-09.1933 Náhradní baterie dělostřeleckého pluku 302
Prameny Vojenský ústřední archív Praha,
Literatura Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-302-1923-1938-t74649#274553Verze : 0
MOD