Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 305 [1923-1938]

305th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 305
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 305
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Těžký moždířový pluk 305
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1923-01.10.1935 1. těžká dělostřelecká brigáda
01.10.1935-01.10.1937 Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
01.10.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva I. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.01.1923-01.09.1932 České Budějovice, kasárny /
01.09.1932-24.09.1938 Tábor, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.01.1923-DD.03.1926 Dittrich, Karel
DD.03.1926-DD.06.1926 Reisinger, Robert
DD.06.1926-DD.08.1926 Lehanka, Josef
DD.08.1926-DD.05.1934 Dittrich, Karel
DD.05.1934-DD.03.1938 Fukatka, Josef
DD.03.1938-DD.09.1938 Březina, Josef
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1924-01.10.1925 Balonová rota 1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-305-1923-1938-t74641#569378Verze : 1
MOD

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ DĚLOSTŘELECKÝ PLUK 305
Datum vzniku 01.01.1923
Předchůdce Těžký moždířový pluk 305
Datum zániku 09.1938
Následovník viz Přehled mobilizovaných útvarů
Nadřízené velitelství 01.1923-10.1935 1. těžká dělostřelecká brigáda
10.1935-10.1937 Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
10.1937-09.1938 I. sbor
Dislokace 01.1923-09.1932 České Budějovice
09.1932-09.1938 Tábor
Velitelé pluku 01.1923-03.1926 Dittrich Karel
03.1926-06.1926 Reisinger Robert
06.1926-08.1926 Lehanka Josef
08.1926-05.1934 Dittrich Karel
05.1934-03.1938 Fukatka Josef
03.1938-09.1938 Březina Josef
Podřízené oddíly 01.1923-09.1938 Dělostřelecký oddíl I/305
01.1923-09.1938 Dělostřelecký oddíl II/305
01.1923-10.1924 Automobilní oddíl dělostřeleckého pluku 305
09.1933-09.1938 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 305
Podřízené setniny 09.1933-09.1938 Dopravní baterie dělostřeleckého pluku 305
09.1933-09.1938 Spojovací baterie dělostřeleckého pluku 305
01.1923-09.1933 Náhradní baterie dělostřeleckého pluku 305
Prameny Vojenský ústřední archív Praha,
Literatura Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-305-1923-1938-t74641#274542Verze : 0
MOD


Detail traktoru WD-50 evidenčního čísla NIX-33, léto 1925. Foto - sbírka Dolin archiv.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/627527
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-305-1923-1938-t74641#627528Verze : 0